PILNA AKCJA: Protestujący Palestyńczyk bliski śmierci głodowej

Lekarz z niezależnej organizacji Physicians for Human Rights-Israel (PHR, Lekarze dla Praw Człowieka) otrzymał zgodę na spotkanie z Mahmoudem al-Sarsak dnia 6 czerwca, pierwsze w czasie strajku głodowego, który Mahmoud al-Sarsak podjął 19 marca. Lekarz zbadał Mahmouda al-Sarsak oraz innego prowadzącego strajk głodowy więźnia, przebywających w klinice służb więziennych (IPS) w Ramleh. Zdaniem lekarza stan zdrowia obu więźniów jest bardzo zły, ich życie jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie i muszą być natychmiast przeniesieni do  szpitala cywilnego, przygotowanego do udzielenia im niezbędnej pomocy specjalistycznej. Od 6 czerwca Mahmoud al-Sarsak był przewożony do szpitali cywilnych trzykrotnie, po utracie świadomości, jednak za każdym razem wracał do kliniki więziennej.
Lekarz reprezentujący PHR-Israel informuje również, że odmówiono mu dostępu do dokumentacji medycznej Mahmouda al-Sarsak. Według jego własnych ustaleń Mahmoud al-Sarsak utracił jedną trzecią wagi, często traci świadomość i cierpi na zaniki pamięci. Poważnym problemem jest arytmia serca, która zagraża jego życiu. Więzień nadal nie ma kontaktu z rodziną. Od czasu przeniesienia do kliniki IPS był w stanie jedynie przesłać im wiadomość za pośrednictwem pracowników Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i adwokatów.
Tha-er Halahleh został uwolniony 5 czerwca. Jego administracyjny nakaz zatrzymania wygasł po tym, jak spędził w więzieniu blisko dwa lata, chociaż nie postawiono mu żadnych zarzutów ani nie rozpoczęto procesu. W proteście przeciw trwającemu od 26 czerwca 2010 roku uwięzieniu bez procesu, Tha-er Halahleh przez 77 dni prowadził strajk głodowy. Zakończył swój protest 14 maja, po zawarciu porozumienia z władzami izraelskimi, które w zamian za zakończenie strajku głodowego złożyły obietnicę, że decyzja administracyjna o jego zatrzymaniu nie będzie przedłużana. Natychmiast po uwolnieniu został przewieziony do szpitala w Hebronie.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli po hebrajsku, lub we własnym języku:
– Wzywających władze do zapewnienia, że Mahmoud al-Sarsak oraz wszyscy inni więźniowe prowadzący długotrwały strajk głodowy zostaną natychmiast przyjęci do szpitala i bezzwłocznie objęci specjalistyczną opieką medyczną, dostępną wyłącznie w szpitalach cywilnych;
– Wzywających władze do odstąpienia od poddawania tych, jak i wszelkich innych więźniów, okrutnym, nieludzkim i poniżającym praktykom więziennym, jak np. zakuwanie więźniów którzy prowadzą lub prowadzili strajk głodowy;
– Wzywających władze do natychmiastowego uwolnienia wszystkich osób więzionych na podstawie decyzji administracyjnych, w tym Mahmouda al-Sarsak oraz czterech innych strajkujących, chyba że zostaną im postawione zarzuty o powszechnie uznane przestępstwa i rozpoczną się procesy sądowe spełniające międzynarodowe standardy uczciwego procesu sądowego.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 23 LIPCA 2012 NA ADRES:
Wicepremier, Minister Obrony
Ehud Barak
Ministry of Defence
37 Kaplan Street, Hakirya
Tel Aviv 61909, Israel
Fax: +972 3 69 16940 / 62757
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Dear Minister
Komisarz Służby Więziennej
Generał broni Aharon Franco
Israel Prison Service
P.O. Box 81
Ramleh 72100, Israel
Fax: +972 8 919 3800
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Generale/ Dear Lieutenant-General
Z kopią do:
Rzecznik Prokuratury Wojskowej
Generał Brygady Danny Efroni
6 David Elazar Street
Hakirya, Tel Aviv, Israel
Fax: +972 3 569 4526
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Generale / Dear Judge Advocate General

Prosimy również o wysyłanie apeli do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w twoim kraju:

Ambasada Izraela w Polsce
Ul. Krzywickiego 24
02-078 Warszawa
Fax: (22) 825 16 07
e-mail: [email protected]

Informacje dodatkowe

Mahmoud al-Sarsak, członek reprezentacji Palestyny w piłce nożnej, mieszkaniec strefy Gazy, jest przetrzymywany bez postawienia zarzutów od dnia 22 lipca 2009. W proteście przeciw zatrzymaniu bez stawiania zarzutów prowadzi w więzieniu strajk głodowy, który rozpoczął 19 marca 2012. Decyzja administracyjna o jego uwięzieniu został przedłużona po raz kolejny 1 marca 2012. W odróżnieniu od innych więźniów prowadzących strajk głodowy, Mahmoud al-Sarsak nie zawarł 14 maja porozumienia z władzami izraelskimi i nadal prowadzi głodówkę, domagając się uwolnienia. Przetrzymywany jest na podstawie Ustawy o internowaniu nielegalnych bojowników (Internment of Unlawful Combatants Law), której Izrael używa obecnie do bezterminowego przetrzymywania mieszkańców strefy Gazy w więzieniach na podstawie decyzji administracyjnych.
Bilal Diab został zatrzymany 17 sierpnia 2011, a strajk głodowy rozpoczął około 29 lutego 2012. Podczas strajku był kilkakrotnie przewożony do szpitala Assaf Harofeh, gdzie poddawano go intensywnej terapii; w każdym przypadku był jednak przewożony z powrotem do kliniki IPS w Ramleh w przeciągu zaledwie kilku godzin. Petycja sprzeciwiająca się decyzji administracyjnej o jego uwięzieniu została odrzucona przez Sąd Najwyższy Izraela dnia 7 maja. Strajk głodowy zakończył w dniu 14 maja, po zawarciu porozumienia z władzami izraelskimi, na mocy którego zostanie uwolniony 17 sierpnia, o ile w jego sprawie nie pojawią się nowe, znaczące dowody. Lekarz z organizacji PHR-Israel, który odwiedził go w klinice IPS 6 czerwca, stwierdził, że Bilal Diab nie otrzymuje opieki medycznej koniecznej w okresie ponownego żywienia.
Hassan Safadi został zatrzymany 29 czerwca 2011,  a strajk głodowy rozpoczął około 2 marca 2012. Dnia 7 maja odwiedził go lekarz z organizacji PHR-Israel, który stwierdził, że na początku maja Hassanowi Safadi siłą podawano zastrzyki zawierające płyny, glukozę, sole i inne składniki mineralne. Inny lekarz z PHR-Israel, który odwiedził go 6 czerwca, potwierdza, że stan zdrowia Hassana Safadi poprawia się, jednak nie otrzymuje on opieki medycznej koniecznej w okresie ponownego żywienia. Według niepotwierdzonych informacji Hassan Safadi został przeniesiony do więzienia Hadarim na północy Izraela, które posiada jedynie podstawowe wyposażenie medyczne.
Omar Abu Shalal został zatrzymany 15 sierpnia 2011, strajk głodowy rozpoczął około 4 marca, a zakończył go również 14 maja. Obecnie nadal przebywa w klinice IPS w Ramleh. Ja-afar Izz al-Din został zatrzymany 21 marca 2012, a strajk głodowy podjął pod koniec marca. Dnia 6 maja Wojskowy Sąd Apelacyjny odrzucił jego apelację przeciw decyzji administracyjnej o zatrzymaniu. On również zakończył strajk 14 maja, po czym  został przeniesiony do kliniki IPS w więzieniu Ketziot na południu Izraela. Aktualna decyzja administracyjna o jego zatrzymaniu wygasa 2 lipca.
W dniu 17 kwietnia około 2,000 palestyńskich więźniów podjęło masowy strajk głodowy w proteście przeciw warunkom uwięzienia, izolacji, brakowi kontaktu z rodzinami oraz więzieniu bez postawienia zarzutów ani podjęcia procesu sądowego. Na mocy wynegocjowanego z pomocą strony egipskiej porozumienia z 14 maja, Izrael zgodził się zrezygnować z izolowania 19 zatrzymanych- przetrzymywanych w całkowitej izolacji nawet 10 lat – oraz znieść zakaz odwiedzin rodzin więźniów ze Strefy Gazy. Do dziś nie ma wiadomości, aby miały miejsce jakiekolwiek spotkania z rodzinami, a co najmniej jeden więzień nadal przebywa w całkowitej izolacji. Pomimo informacji medialnych, jakoby Izrael zgodził się wstrzymać przedłużanie administracyjnych decyzji o zatrzymaniu jeśli nie pojawią się istotne, nowe dowody przeciw danej osobie, Amnesty International zna ponad 30 przypadków przedłużenia decyzji po zawarciu porozumienia, jak również co najmniej trzy przypadki całkowicie nowych decyzji o aresztowaniu. Na koniec kwietnia, według statystyk IPS, na podstawie decyzji administracyjnych więzionych było 308 Palestyńczyków. Wielu z nich to więźniowie sumienia, przetrzymywani wyłącznie z powodu pokojowego korzystania z prawa do wolności wypowiedzi, zgromadzeń i zakładania stowarzyszeń. Więcej informacji zwiera dokument Amnesty International: Starved of Justice: Palestinians detained without trial by Israel (Głód sprawiedliwości: Palestyńczycy więzieni w Izraelu bez sądu), Index: MDE 15/026/2012, 6 June 2012
Pobierz dokument: Starved of Justice: Palestinians detained without trial by Israel