Pilna Akcja Rosja: Murad Gasaev zwolniony, ale nadal w niebezpieczeństwie.

Zarzuty przeciwko Gasaevowi zostały wycofane 30 czerwca. Były związane z jego rzekomym udziałem w ataku z czerwca 2004 r. przeprowadzonym przez około 200 członków grup zbrojnych na budynek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w stolicy Republiki Inguszetii – Nazraniu. Alibi Murada Gasaeva zostało potwierdzone przez pięciu świadków. Natomiast jedyny świadek, który zeznawał przeciwko niemu, cofnął swoje zeznania w trakcie własnego procesu, twierdząc, że do obciążenia Gasaeva zmuszono go torturami.
Powodem przetrzymywania Gasaeva w areszcie przez kolejne dwa miesiące było, zdaniem jego prawnika, inne zdarzenie z sierpnia 2003 r., niezwiązane z atakiem.
Obrońca Gasaeva poważnie obawia się o bezpieczeństwo swojego klienta w Rosji. Powodem są pogróżki ze strony funkcjonariuszy sił ochrony porządku publicznego, którzy od początku tego roku kilkakrotnie mówili jego bratu, że Muradowi stanie się krzywda, jeśli wyjdzie na wolność. Grozili też jego matce i innym członkom rodziny.
PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI w języku rosyjskim, angielskim lub swoim własnym, w których:
– wezwą Państwo władze do zapewnienia ochrony Muradowi Gasaevowi i jego rodzinie.
PROSIMY O WYSYLANIE APELI PRZED 16 PAŹDZIERNIKA.
ADRESACI APELI:
Prosecutor General of the Russian Federation (Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej, p. Jurij Jakowlewicz Czajka)
Yurii Ya. Chaika 
Ul. Bolshaia Dmitrovka, 15a
Moscow GSP-3 
125993 Russian Federation / Rosja 
Faks: +7 495 692 17 25
Nagłówek: Dear Prosecutor General (Szanowny Panie Prokuratorze Generalny)
Prosecutor of the Republic of Ingushetia (Prokurator Republiki Inguszetii)
Yurii N. Turygin 
Ul. Fabrichnaya, 9
Nazran 
386102 Republic of Ingushetia 
Russian Federation / Rosja 
Faks: +7 8732 22 15 76
+7 8732 22 17 24
Nagłówek: Dear Prosecutor (Szanowny Panie Prokuratorze)
KOPIE DO:
Human Rights Ombudsman of the Russian Federation (Rzecznik Praw Człowieka Federacji Rosyjskiej)
Vladimir P. Lukin  
Ul. Miasnitskaia, 47
107084 Moscow  
Russian Federation / Rosja 
Faks: +7 495 207 39 69
Ambasada Federacji Rosyjskiej
ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa
Faks: 022 625 30 16
Email: [email protected]
INFORMACJE DODATKOWE
Murad Akhmedovich Gasaev, 34-letni obywatel Rosji narodowości czeczeńskiej, 31 grudnia ub. r. został przekazany do Rosji z Hiszpanii w ramach ekstradycji. Wcześniej hiszpańskie władze otrzymały zapewnienia dyplomatyczne od rosyjskiego rządu, że Gasaev nie będzie torturowany ani w inny sposób źle traktowany. Po ekstradycji przebywał najpierw w areszcie w Moskwie, ale jeszcze w styczniu przeniesiono go do aresztu śledczego w Piatigorsku.
Według oskarżycieli, Murad Gasaev był członkiem grupy zbrojnej o nazwie Kalifat i -brał udział w kilku atakach terrorystycznych przeciwko urzędnikom państwowym i funkcjonariuszom sił ochrony porządku publicznego na Północnym Kaukazie-, w tym w ataku z 2004 r. na budynek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w stolicy Republiki Inguszetii, Nazraniu.
Murad Gasaev twierdzi, że w sierpniu 2004 r. w Inguszetii był przetrzymywany przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa, którzy przesłuchując go w sprawie czerwcowego ataku na MSW stosowali tortury. Po trzech dniach wywieziono go za miasto i pozostawiono w szczerym polu. Nie postawiono mu wówczas żadnych zarzutów. Po tych wydarzeniach opuścił Rosję. 
Jest to druga kontynuacja pilnej akcji nr 01/09.
Indeks AI: EUR 46/023/2009 (pierwotna akcja EUR 46/001/2009).
Data wydania: 8 września 2009 r.
Tłumaczenie: Bartosz Kumanek
Korekta i redakcja: Marcin Natorski