PILNA AKCJA: SETKI WIĘŹNIÓW UWOLNIONYCH W SYRII

Uwolnieni przed tzw -powszechną amnestią- to Mohammed Hasan al-Labwani, 79-letni Hassan ‘Abd al-‘Adhim, 85-letni Omar Qashaash, Ahmed Haji Khalaf, Manhal Mahmoud Barish i jego dwóch braci Ayham i Shadi Barish, którzy zostali zwolnieni w różnych dniach między 5 a 26 maja. Ponadto, Dorothy Parvaz została deportowana do Iranu przez władze syryjskie po aresztowaniu na lotnisku w Damaszku w dniu 29 kwietnia i zwolniona z aresztu przez władze irańskie w dniu 18 maja.
Amnesty International otrzymała informację, że Mohammed Hasan al-Labwani i pozostałe osoby, byli torturowani lub w inny sposób okrutnie traktowani w areszcie. Dorothy Parvaz, w wypowiedzi dla Al Jazeery dotyczącej jej zatrzymania, opowiada jak inni więźniowie byli poddawani torturom podczas przesłuchań:
http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/05/2011518184325620380.html
Amnesty International nie wie, czy Firas Fayyad lub Abdullah Khalil zostali zwolnieni.
Do zatrzymanych, którzy są wciąż przetrzymywani bez możliwości komunikowania się, należy według informacji Amnesty International działacz polityczny Wa’el Hammada, który wydaje się być przetrzymywany przez służby bezpieczeństwa sił powietrznych w Damaszku. Jego brat Abd al-Rahman Hammada został przeniesiony wczoraj do Centralnego Więzienia w Damaszku (znanego również jako więzienie “Adra”) i nie jest przetrzymywany w odosobnieniu. Patrz PA 149/11 Indeks: MDE 24/023/2011 Syria i kontynuacje.
Prezydent Baszar al-Assad ogłosił w dniu 31 maja “powszechną amnestię” dla osób skazanych i uwięzionych za niektóre przestępstwa popełnione przed tą datą. W rezultacie kilkuset więźniów, w tym określeni przez władze jako członkowie zakazanego Bractwa Muzułmańskiego i inni “politycznie powiązani” więźniowie, zostali zwolnieni. Amnestii udzielono prawdopodobnie dziewięciu osobom więzionym w minionych latach, które Amnesty International uznała za więźniów sumienia.
Amnesty International wezwała prezydenta Syrii do natychmiastowego i pełnego zrealizowania “powszechnej amnestii”, i uwolnienia wszystkich więźniów sumienia, w tym osób zatrzymanych ze względu na udział w pokojowych protestach.
Dziękujemy wszystkim, którzy wysłali apele! PA o tak szerokim zakresie dobiega końca, jednak będziemy kontynuować pilne akcje dotyczące poszczególnych Syryjczyków, którzy są narażeni na łamanie praw człowieka w kontekście trwających tam zamieszek.