PILNA AKCJA SOMALIA: Ciężarna kobieta zagrożona egzekucją.

Nakaz jej egzekucji nie podaje konkretnej daty wykonania wyroku i wydaje się, że Ifraah Ali Aden może zostać uśmiercona w każdej chwili.
Kobieta została skazana na śmierć przez Sąd Pierwszej Instancji w mieście Bossaso, na wybrzeżu północno-wschodniego regionu Puntland. Jak wynika z informacji osób z nią związanych, kobieta jest w czwartym lub piątym miesiącu ciąży. Sąd najprawdopodobniej nie zarządził żadnych badań medycznych w celu potwierdzenia ciąży. Międzynarodowe prawo humanitarne zabrania egzekucji kobiet w ciąży i matek nowonarodzonych dzieci.
Ifraah Ali Aden ma własną celę w więzieniu w Bossaso, która przeznaczona jest wyłącznie dla więźniów skazanych na karę śmierci. Według doniesień krewni kobiety zabitej przez Ifraah Ali Aden zostali wpuszczeni do więzienia, podobnie jak członkowie sił bezpieczeństwa i drwili z nadchodzącej egzekucji kobiety.
Ifraah Ali Aden została skazana na śmierć 27 kwietnia, mniej niż 24 godziny po zabójstwie Suad Mohamed Aware. Nie miała czasu przygotować swojej obrony, czego wymaga prawo międzynarodowe. W werdykcie zapisano, że w trakcie procesu reprezentował ją prawnik, ale nie jest jasne, czy miała odpowiednią reprezentację prawną i czy zgodnie z artykułem 41(5) Przejściowej Konstytucji Regionalnego Rządu Puntlandu przysługuje jej prawo odwołania się do sądu wyższej instancji.
Wydaje się, że między Ifraah Ali Aden a Suad Mohamed Aware od dłuższego czasu istniał konflikt. Na temat samego zabójstwa istnieją mieszane zeznania. Część osób – w tym krewni zabitej – twierdzą, że Ifraah Ali Aden zaatakowała nożem Suad Mohamed Aware w ośrodku medycznym w Bossaso. Natomiast według krewnych Ifraah Ali Aden została ona zaczepiona przez Suad Mohamed Aware i dwie inne kobiety; nawiązała się walka, w trakcie której Ifraah Ali Aden zabiła Suad Mohamed Aware w obronie własnej. W chwili śmierci Suad Mohamed Aware była w siódmym lub ósmym miesiącu ciąży.
Krewni Ifraah Ali Aden twierdzą również, że kobieta kilkakrotnie informowała policję o groźbach ze strony Suad Mohamed Aware, w tym jednej z użyciem broni palnej, ale policja nie zareagowała. Niektórzy z krewnych Ifraah Ali Aden, w tym jej siedmioro dzieci, byli przed zabójstwem zastraszani przez rodzinę Suad Mohamed Aware. Zastraszanie to trwało również po śmierci kobiety, musieli więc oni uciec z Bossaso i nie mogli odwiedzić Ifraah Ali Aden w więzieniu. Według doniesień kobieta jest -w stanie szoku-.
 
TŁO WYDARZEŃ
Region Puntland ogłosił autonomię od Somalii w 1998 roku i posiada własny rząd. Chociaż w Somalii nie istnieje żaden skuteczny czy kompetentny system wymierzania sprawiedliwości, w Puntlandzie działają sądy w oparciu o trzy systemy prawne: system prawny byłego państwa somalijskiego, szariat (prawo islamskie) i prawo zwyczajowe, zgodnie z tradycją pozostające w gestii starszyzny plemiennej. Stosowany system zależy od rodzaju popełnionego przestępstwa oraz regionu, w którym miało ono miejsce. Od odłączenia się Puntlandu od Somalii kilkanaście osób zostało skazanych na karę śmierci, a przynajmniej jedna została stracona w 2008 roku.
Chociaż kara śmierci nie stanowi sama w sobie złamania prawa międzynarodowego, istnieje rosnący trend
dążący do jej zlikwidowania, a międzynarodowe prawo i standardy wprowadzają ścisłe ograniczenia jej wykonywania w tych krajach, w których wciąż jest ona dozwolona. Ograniczenia te to między innymi zakaz wykonywania egzekucji kobiet w ciąży i matek nowonarodzonych dzieci, wymóg jak najściślejszego przestrzegania zasad sprawiedliwego procesu i wreszcie zapewnienie skazanym prawa ubiegania się o ułaskawienie lub złagodzenie wyroku.
Amnesty International bezwarunkowo i niezależnie od okoliczności sprzeciwia się karze śmierci, którą uznaje za złamania prawa do życia i najbardziej okrutną, nieludzką i upokarzającą karę.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po somalijsku, angielsku lub w swoim własnym języku:
– wzywających władze do niezwłocznego zawieszenia nakazu egzekucji Ifraah Ali Aden i umożliwienia jej natychmiastowego kontaktu z lekarzem w celu potwierdzenia, czy jest ona w ciąży;
– stwierdzających, że międzynarodowe prawo i standardy humanitarne zabraniają egzekucji kobiet w ciąży i matek nowonarodzonych dzieci;
– wzywających władze do zapewnienia, że Ifraah Ali Aden ma odpowiednią reprezentację prawną, a jej rodzina może ją odwiedzać;
– wzywających władze do zapewnienia, że Ifraah Ali Aden może odwołać się do sądu wyższej instancji w postępowaniu, które będzie zgodne z międzynarodowymi standardami uczciwego procesu oraz że poszanowane będą jej prawa do reprezentacji prawnej, odpowiedniego czasu i środków do przygotowania obrony, zakwestionowania przedstawionych przeciw niej dowodów i wezwania własnych świadków oraz ubiegania się o ułaskawienie;
– wyrażających sprzeciw wobec kary śmierci, która jest złamaniem prawa do życia i najbardziej okrutną, nieludzką i poniżającą karą;
– wzywających władze do złagodzenia wszelkich wyroków śmierci i wprowadzenia moratorium na wykonywanie egzekucji.
ADRESACI APELI
Prezydent
Abdirahman Mohamed Mohamud (Farole)
President of Puntland
Email:   [email protected]
[email protected]
Nagłówek:  Szanowny Panie Prezydencie / Dear President
KOPIE DO
Minister ds. Rozwoju Kobiet i Spraw Rodziny
Mrs Asha Ghele Dirie
Minister of Women Development and Family Affairs
Ministry of Women Development and Family Affairs
Fax:   +2525434501
Email:   [email protected]
[email protected]
[email protected]
Nagłówek:  Szanowna Pani Minister / Dear Minister
Ambasada Polski w Kenii (obsługująca też Puntland)
Embassy of the Republic of Poland in Nairobi
Kabarnet Rd.
00100 Nairobi, P.O. Box 30086
Kenia
Faks: (00-254 20) 38 72 814, 38 74 572
E-mail: [email protected]
Apele prosimy wysyłać najpóźniej do 22 czerwca.
Pilna Akcja Nr 123/09
AI Index:  AFR 52/003/2009
Tłumaczenie: Aleksandra Szkudłapska
Korekta i redakcja: Marcin Natorski