PILNA AKCJA: Syryjski kardiolog ofiarą tortur

Dr Mahmoud Al Refaai is a cardiologist at the Al Moasat University hospital in Damascus. According to a contact in Syria, he was arrested while at work at the hosptial on 16 February 2012. Since his arrest, he has been held in incommunicado detention in conditions amounting to enforced disappearance.

Dr Mahmoud Al Refaai

Jak donoszą aktywiści opozycji, rodzina doktora Mahmouda Al Refaai została zawiadomiona o jego aresztowaniu przez personel szpitala. Za jego zatrzymanie odpowiadali najprawdopodobniej funkcjonariusze służb bezpieczeństwa sił powietrznych. Rodzinie udało się następnie potwierdzić tę informację przez nieformalne kontakty wśród władz. Ustalono tą drogą, że dr Mahmoud Al Refaai jest przetrzymywany w oddziale sił bezpieczeństwa w Damaszku, w dzielnicy al-Mezzeh. Na miejscu członkom jego rodziny nie udało się niestety uzyskać żadnych informacji.
Amnesty International rozmawiała z innym lekarzem, który został aresztowany w tym samym okresie, co dr Mahmoud Al Refaai, i był więziony w tym samym ośrodku. Opowiedział nam, że był świadkiem torturowania dr Mahmouda Al Refaii oraz innych więźniów na dziedzińcu ośrodka, poprzez przetrzymywanie ich przez długi okres czasu w wymuszonych pozycjach, obnażanie i polewanie zimną wodą na powietrzu w warunkach zimowych.
Nie są znane powody aresztowania dr Mahmouda Al Refaii; nie należy on do żadnej znanej grupy aktywistów. Amnesty Intenational rozmawiała jednak z innym aresztowanym lekarzem, który stwierdził, że uwięziono go z powodu pomocy medycznej, jakiej udzielał rannym demonstrantom. Jego zdaniem zatrzymanie dr Mahmouda Al Refaai mogło mieć te same przyczyny. W takim wypadku Amnesty International uzna go za więźnia sumienia, wzywając do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia.
Prosimy o pisanie apeli w języku arabskim, angielskim lub własnym:
– Wyrażając obawę o dr Mahmouda Al Refaai, przetrzymywanego w całkowitej izolacji w wyniku wymuszonego zaginięcia dnia 16 lutego 2012, oraz wzywając władze do zapewnienia mu wszelkiej potrzebnej opieki medycznej, ochrony przed torturami i innymi formami okrutnego traktowania oraz niezwłocznego kontaktu z rodziną i adwokatem;
– Wzywając do wyjaśnienia statusu prawnego dr Mahmouda Al Refaai.
– Wzywając władze do rozpoczęcia niezależnego i bezstronnego dochodzenia w sprawie doniesień o torturach i innych formach okrutnego traktowania dr Mahmouda Al Refaai and oraz do postawienia osób odpowiedzialnych przed sądem.
APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO 1 LIPCA 2012 NA ADRES:
Prezydent
Bashar al-Assad
Presidential Palace
Al-Rashid Street
Damaszek, Arabska Republika Syrii
Fax: +963 11 332 3410
(prosimy wysyłać cierpliwie, numer jest prawidłowy)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/ Your Excellency
Minister Spraw Wewnętrznych
Generał Major Mohamad Ibrahim al-Shaar,
Ministry of Interior,
Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damaszek, Arabska Republika Syrii
Fax: +963 11 211 9578
(prosimy wysyłać cierpliwie, numer jest prawidłowy)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Generale/ Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych
Walid al-Mu-allim
Ministry of Foreign Affairs and Expatriates
Al-Rashid Street
Damaszek, Arabska Republika Syrii
Fax: +963 11 214 625 12 / 13
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Your Excellency
Prosimy również o kierowanie apeli do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w waszym kraju:
Ambasada Arabskiej Republiki Syrii w Polsce
Ul. Goszczyńskiego 30
02-610 Warszawa
Fax.: 022 – 848 91 78
INFORMACJE DODATKOWE
Uwolniony lekarz opisał również spotkanie z innym lekarzem z Damaszku, w oddziale Służb bezpieczeństwa sił powietrznych, doktorem Osamą Al-Baroudi, który został aresztowany najprawdopodobniej 18 lutego w podobnych okolicznościach. Wydaje się, że również i to zatrzymanie miało związek z pomocą udzielaną demonstrantom. Uwolniony lekarz przekazał również Amnesty International że widział dr Mahmouda Al Refaai oraz dr Osamę Al-Baroudi przetrzymywanych w wymuszonych pozycjach, w tym w pozycji zwanej shabeh (zawieszenie pod sufitem za związane nadgarstki lub kostki). Zmuszano ich również do stania nago na dziedzińcu budynku przez długi okres czasu, gdzie byli regularnie polewani zimną wodą. Amnesty International otrzymała również opisy cel, które mierzą 2m na 1.7m, podczas gdy przebywa w nich od 10 do 15 zatrzymanych.
Pokojowe demonstracje miały miejsce już w lutym 2011, jednak stały się znacznie liczniejsze i częstsze od chwili, gdy w marcu zaczęli ginąć pierwsi demonstranci. Chociaż protesty miały charakter pokojowy, władze syryjskie zareagowały niezwykle brutalnie, starają się wszelki sprzeciw stłumić siłą. Na przestrzeni kolejnego roku, chociaż pokojowe demonstracje nie ustawały, konflikt stał się znacznie bardziej krwawy. Uzbrojone grupy opozycyjne, połączone w luźną organizację o nazwie Wolna Armia Syryjska, dokonują ataków w większości skierowanych przeciw syryjskim służbom bezpieczeństwa. Amnesty International posiada dane ponad 8,500 osób, które poniosły śmierć w trakcie lub w związku z protestami od połowy marca 2011. Wśród zabitych sąrównież członkowie służb bezpieczeństwa, z których część zginęła z rąk zbuntowanych oddziałów armii rządowej.
Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy aresztowano tysiące osób podejrzanych o działalność opozycyjną, a większość zatrzymanych jest ofiarami tortur i innych form okrutnego traktowania. Amnesty International posiada dane ponad 330 osób, które w tym okresie zmarły w areszcie, oraz dokumentację licznych przypadków tortur lub innych form okrutnego traktowania więźniów. Więcej informacji na temat przypadków tortur lub innych form okrutnego traktowania w Syrii zamieściliśmy w raporcie “I wanted to die”: Syria-s torture survivors speak out (“Pragnąłem umrzeć”: syryjskie ofiary tortur mówią) http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en.
Amnesty International otrzymuje też liczne doniesienia o wymuszonych zaginięciach, gdzie przedstawiciele odpowiednich władz nie udzielili rodzinom żadnych informacji odnośnie losów zatrzymanych, z których większość została najprawdopodobniej zatrzymana przez służby bezpieczeństwa.
Pomimo przyjęcia przez władze syryjskie 27 marca 2012 sześciopunktowego planu pokojowego sporządzonego przez Wspólnego wysłannika Narodów Zjednoczonych oraz Ligi Arabskiej w Syrii, Kofiego Annana, oraz porozumienia o zawieszeniu broni z 12 kwietnia, Amnesty International nadal otrzymuje doniesienia o aresztowaniach i przetrzymywaniu osób w warunkach wskazujących na wymuszone zaginięcia.
Amnesty International udokumentowała również wcześniejsze naruszenia praw człowieka wobec pacjentów i personelu części szpitali syryjskich. Więcej informacji znajduje się w raporcie Amnesty International Health crisis: Syrian government targets the wounded and health workers http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/059/2011/en.