Pilna Akcja: Trzech nowych więźniów sumienia na Białorusi

25 marca Zmicer Daszkiewicz, czołowy działacz, przywódca organizacji Młody Front (Young Front) oraz Edward Lobau członek tej organizacji, zostali skazani odpowiednio na dwa i cztery lata w obozie pracy za rzekome dokonanie napaści na przechodniów w dniu poprzedzającym wybory z 19 grudnia 2010. Inny działacz Młodego Frontu powiedział Amnesty International, że grupa faktycznie została zaatakowana, a wspomnianą dwójkę zatrzymano, aby zapobiec ich udziałowi w demonstracji 19 grudnia. Dodał, że czterech mężczyzn zapytało ich o drogę a potem pobiło. W ciągu kilku minut przyjechała policja i bez zadawania jakichkolwiek pytań zatrzymała trzech działaczy Frontu i dwóch napastników. Zmicera Daszkiewicza i Edwarda Lobau skazano w oparciu o zeznania mężczyzn, zatrzymanych razem z nimi.
29 marca 20-letni Mikita Likhawid został skazany na trzy i pół roku w obozie pracy za publicznego naruszanie porządku publicznego, a w rzeczywistości , za pokojowy udział w demonstracjach opozycji w grudniu 2010. Mikta Likhawid był jednym z protestujących pobitych przez policję w zamieszkach, które nastąpiły po wyborach prezydenckich. W ich rezultacie Prezydent Aleksander Łukaszenko został wybrany na czwartą kadencję z rzędu, pomimo oskarżeń o fałszowanie wyników głosowania. Początkowo Mikita Likhawid został zatrzymany pod zarzutem popełniania przestępstwa skarbowego.  Później postawiono mu zarzuty karne, pomimo zeznań jednego z funkcjonariuszy policji, który stwierdził że nie widział Mikity podczas protestu. Jednak dwunastu innych policjantów zeznało, że  Mikita ich pobił.
ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ o bezzwłoczne wysyłanie listów w języku rosyjskim, białoruskim lub polskim:

  • Wzywających władze Białorusi do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Zmicera Daszkiewicza, Edwarda Lobau, Mikity Likhawida oraz pozostałych dziewięciu więźniów sumienia zatrzymanych lub pozostających w areszcie domowym, wymieniając ich z nazwiska jak podano poniżej.
  • Wzywających do pozwolenia niezależnemu ekspertowi do odwiedzenia wszystkich zatrzymanych i oceny czy otrzymują oni odpowiednią opiekę medyczną.
  • Przypominających Białorusi, że jako strona Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) ma obowiązek zapobiegać torturom lub nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu, jak również zapewnić, że wszystkie skargi w tych sprawach zostaną bezzwłocznie, niezależnie i skutecznie zbadane. Ponadto przypominających, że Białoruś ma obowiązek zapewnić, że wszystkie osoby podejrzane o stosowanie tortur lub innego nieludzkiego i poniżającego traktowania zostaną postawione przed sądem w uczciwym i niezależnym procesie.

PROSIMY O WYSYŁANIE Apelów DO 26 MAJA 2011 ROKU DO:
Prezydent
Aleksander Łukaszenka
Administratsia Prezidenta Respubliki Belarus
ul.Karla Marksa 38
220016 Mińsk
BIAŁORUŚ
Fax: +375 17 226 06 10/ +375 17 222 38 72
Email:    [email protected]
Pozdrowienie: Szanowny Panie Prezydencie
Prokurator Generalny
Grigorij Aleksiejewicz Wasilewicz
ul. Internatsionalnaja 22
220050 Mińsk
BIAŁORUŚ
Fax: +375 17 226 42 52
Pozdrowienie: Szanowny Panie Prokuratorze
Prosimy również o wysłanie kopii listów do ambasady Białorusi w Polsce. Przed wysłaniem listów po upływie podanej powyżej daty należy najpierw skontaktować się z biurem sekcji. Jest to piąta wersja Pilnej Akcji nr UA 264/10.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR49/007/2011/en
INFORMACJE DODATKOWE
W następstwie wyborów prezydenckich na Białorusi które odbyły się 19 grudnia 2010 roku w centrum Mińska zebrało się ponad 20 tys. ludzi, aby zaprotestować przeciwko fałszowaniu wyników głosowania oraz wyrazić swoje poparcie dla  kandydatów opozycji. Siedmiu z dziewięciu opozycyjnych kandydatów na prezydenta zostało zatrzymanych i przewiezionych do aresztu policyjnego wraz z 600 innymi demonstrantami, z których wielu zostało pobitych. 25 marca 2011 zatrzymano dziesiątki aktywistów politycznych i związkowych oraz dziennikarzy, aby uniemożliwić im  wzięcie udziału w jakichkolwiek obchodach z okazji Dnia Wolności – rocznicy utworzenia Ludowej Republiki Białorusi w roku 1918. Z zeznań świadków wynika, że zatrzymano 70 osób – 52 w Mińsku i 18 w innych miastach.
Obecnie na Białorusi jest 12 więźniów sumienia AI:
Opozycyjni kandydaci na prezydenta: Mikałaj Statkiewicz, Uładzimir Niaklajeu i Andrej Sannikau,
Dziennikarze: Aleksander Atroszczenkau, sekretarz prasowy Andreja Sannikaua, Iryna Halip korespondentka rosyjskiej gazety Nowaja Gazeta,
Działacze opozycyjni: Paweł Sewjarjanets, członek sztabu wyborczego Witala Rymaszewskiego, Uładzimir Kobets, członek sztabu wyborczego Andreja Sannikaua, Zmicer Bandarenka, koordynator kampanii opozycyjnej Europejska Białoruś oraz Sergej Martseleu, członek sztabu wyborczego Mikałaja Statkiewicza, Zmicer Daszkiewicz, przywódca ruchu Młody Front
Student: Mikita Likhawid
29 stycznia Sergej Wazniak został zwolniony za kaucją, 6 kwietnia Anatola Labiedźka, a 8 kwietnia Aleksandra Fieduta również zwolniono za kaucją. Amnesty International nadal zbiera informacje o pozostałych protestujących zatrzymanych za udział w demonstracji  19 grudnia. AI obawia się, że na Białorusi będą kolejni więźniowie sumienia.
Petycję można również podpisywać na www.listnabialorus.pl