PILNA AKCJA UKRAINA: WIĘZIEŃ POZBAWIONY OPIEKI MEDYCZNEJ

 Andriy Snigovyj został zatrzymany przez policję 6 sierpnia 2008, podejrzany o spowodowanie silnych obrażeń ciała prowadzących do śmierci. Przebywał w policyjnym areszcie prawie pięć miesięcy, choć według prawa Ukrainy zatrzymanie powinno trwać maksymalnie 10 dni. Policja odmówiła mu hospitalizacji argumentując, że nie ma środków na zapewnienie mu szpitalnej obstawy. Niemniej jednak, zorganizowano cztery nieudane próby przeniesienia poważnie chorego zatrzymanego do więzienia w Dniepropietrowsku, na południowy wschód od Kijowa.
 Andriy Snigovyj został zmuszony do czterokrotnego odbycia 26-godzinnej podróży pociągiem z Nikopolu do Dniepropietrowska, w wagonie dla więźniów. Za każdym razem okazywało się, że więzienie w Dniepropietrowsku nie chciało go przyjąć. Po ostatniej odmowie przyjęcia, 28 grudnia 2008, Andriy Snigovyj usiłował na znak protestu podciąć sobie żyły na dworcu kolejowym. Według jego matki, policjanci pobili go za tę próbę a następnie przenieśli go odległego aresztu w Ordzhonikidze, gdzie przetrzymywany był w izolatce i bez pomocy medycznej.
 28 stycznia 2009, Andriy Snigovyj został wreszcie przyjęty do więzienia w Dniepropietrowsku i od tego czasu jego zdrowie znacznie się pogorszyło. Schudł o ponad 10 kg i zaczął cierpieć na powikłania związane z HIV, między innymi pojawiły się ropiejące owrzodzenia w ustach i na całym ciele. Matka Andriya Snigovyja złożyła zażalenie do prokuratury, Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Centrum ds. AIDS, oraz  do ukraińskiego sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, w wyniku czego, na żądanie Trybunału, Andriy Snigovyj trafił do Centrum AIDS w Dniepropietrowsku. Po krótkim badaniu stwierdzono, że nie ma przesłanek do zastosowania terapii antyretrowirusowej, która mogłaby spowolnić postępowanie choroby. Andriy powrócił do więzienia w Dniepropietrowsku, gdzie nie otrzymuje żadnej pomocy medycznej. Matka odwiedziła Snigovyja w ubiegłym tygodniu i powiedziała lokalnej grupie zajmującej się prawami człowieka, że syn cały czas cierpi, prawie się nie porusza oraz, że obawia się, że może w każdej chwili umrzeć.

Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku ukraińskim, rosyjskim lub swoim ojczystym, w których własnymi słowami:

  •   wezwą Państwo władze, żeby zapewniły natychmiastową hospitalizacje Andriyowi Snigovyjowi oraz odpowiednią opiekę medyczną;
  •  wezwą Państwo władze, aby zapewniły aresztowanemu skuteczne i niezależne badania stanu zdrowia oraz wszelkie niezbędne leczenie.

ADRESACI APELI:
Prokurator Generalny/Prosecutor General
Oleksandr MEDVEDKO
Riznitska Str.13/15
01601 Kijów, Ukraina
Fax: +380 44 280 26 03
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze/Dear General Prosecutor     

Minister Sprawiedliwości/Minister of Justice

Mikola Onishchuk
Gorodetskogo Str. 13
01001 Kijów, Ukraina
Fax: + 380 44 278 37 23
Email: [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze/ Dear Minister
KOPIE APELI:
Vasil Koshchinets
Dyrektor Krajowego Wydziału ds. Wyroków/Director of the State Department for the Execution of Sentences
Fax: 380 44 461 8600
e-mail: [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie

Ambasada Ukrainy
al. Szucha 7
00-580 Warszawa
Fax: 22 629-8103.
E-mail: [email protected].

Apele prosimy wysyłać najpóźniej do 13 sierpnia.

Indeks AI: EUR 50/001/2009
Pilna Akcja Nr 177/09
Tłumaczenie: Katarzyna Janitz-De La Rue
Korekta i redakcja: Mirona Maria Klorek