PILNA AKCJA: Uwolnić Mohamedou, zamknąć Guantanamo!

Zanim znalazł się w Guantanamo, Mohamedou Slahi został przymusowo zatrzymany i uprowadzony do Jordanii. Według relacji Slahi’ego był on torturowany i poddawany innym formom okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania podczas pobytu w Jordanii, jak również w bazie Bagram w Afganistanie, w Guantanamo oraz w trakcie przewozu, a obciążające go zeznania, które złożył, były wynikiem tych działań.
Mohamedou Slahi został aresztowany w Mauretanii w listopadzie 2001 i zatrzymany w celu przesłuchania. Po tygodniu spędzonym w areszcie został, jak wynika z dokumentów – “na polecenie USA”, przewieziony do Jordanii, gdzie spędził osiem miesięcy w całkowitej izolacji w więzieniu wojskowym, podczas gdy personel jordański poddawał go dalszym przesłuchaniom. W lipcu 2002 roku został przewieziony do bazy Bagram w Afganistanie, skąd 5 sierpnia 2002 trafił do Guantanamo.
Władze USA początkowo podejrzewały go o udział w nieudanym ataku na lotnisko międzynarodowe w Los Angeles z 31 grudnia 1999, jednak później wycofały się z tych zarzutów. Slahi zaprzecza tym oskarżeniom i twierdzi, że “wszelkie kontakty z al-Kaidą zerwał w roku 1992”.  Slahi został wyselekcjonowany do udziału w trwającym 90 dni “specjalnym programie przesłuchań” w Guantanamo, zatwierdzonym przez szereg urzędników, w tym sekretarza obrony Donalda Rumsfelda 13 sierpnia 2003. W swoich pamiętnikach opublikowanych w lutym 2011 Rumsfeld opisuje, że “zatwierdził zastosowanie technik przesłuchań wykraczających poza standardową instrukcję armii” wobec Mohamedou Ould Slahi, ponieważ ten “wytrwale opierał się przesłuchaniom”.
Slahi’emu polecono, by “wyobraził sobie najgorszy możliwy scenariusz”, powtarzano mu że “bicie i ból fizyczny nie są najgorszymi rzeczami na świecie” a jeśli nie podejmie współpracy, “zniknie w głębokiej czarnej dziurze”. Trzy tygodnie później, w ramach programu przesłuchań został poddany zainscenizowanemu porwaniu. W zaklejonych goglach został wyprowadzony z celi i zabrany na łódź, gdzie inne osoby, rzekomo śledczy egipscy i jordańscy, w jego obecności kłóciły się kto będzie mógł przesłuchać go pierwszy. Na łodzi spędził trzy i pół godziny. Przez cały ten czas go bito, następnie sprowadzono ponownie na ląd. W 2003 roku Slahi był również pozbawiany snu przez okres nawet 70 dni, poddawany działaniu lamp stroboskopowych i bardzo głośnej muzyki heavy metalowej, grożono jemu i jego rodzinie, był zastraszany psem, mrozem, zlewany zimną wodą, bity i głodzony.
W kwietniu 2010 amerykański sędzia federalny pierwszej instancji dla dystryktu Columbia uznał  zatrzymanie Slahi’ego za bezprawne i nakazał jego uwolnienie. W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreślił “bogate dowody” na to,  że Mohamedou Slahi został poddany w Guantanamo “licznym i ciężkim formom okrutnego traktowania pomiędzy lipcem a wrześniem 2003 roku…”
Władze USA odwołały się od tej decyzji i w listopadzie 2010 sąd apelacyjny dystryktu Columbii nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy przed sądem pierwszej instancji w celu ustalenia, czy Slahi “należał do” al-Kaidy w chwili zatrzymania, wbrew twierdzeniom że do tego czasu zerwał już wszelkie kontakty z ta organizacją. Sąd apelacyjny przyjął do wiadomości potwierdzenie ze strony władz, że Slahi poddany był “okrutnemu traktowaniu” ze strony śledczych pomiędzy lipcem i wrześniem 2003 oraz przywołał stwierdzone przez sąd pierwszej instancji ustalenia dotyczące “licznych i ciężkich form okrutnego traktowania”, którym Slahi był poddany. Sąd zaznaczył przy tym również, że władze amerykańskie nie postawiły Slahi’emu żadnych zarzutów kryminalnych oraz stwierdził, że ten właśnie “problem” mógł być przyczyną tak wyraźnego “naznaczenia całej sprawy przemocą i okrucieństwem.”
W roku 2009 została przyjęta przez Kongres i podpisana przez Prezydenta Obamę poprawka do ustawy o komisji wojskowej (revised Military Commissions Act). “Decyzja końcowa” komisji rewizyjnej ds. Guantanamo (Guantánamo Review Task Force) w sprawie Mohamedou Slahi’ego, uwzględniona w raporcie komisji z dnia 22 stycznia 2010, została “skierowana do wykonania”. Cztery lata później Mohamedou Slahi jest nadal więziony bez sądu i aktu oskarżenia.
Tło sprawy

Jedną z pierwszych oficjalnych decyzji Prezydenta Obamy podjętą po objęciu urzędu 20 stycznia 2009 był dekret o likwidacji więzienia Guantanamo w przeciągu jednego roku. Prezydent ponawiał to zobowiązanie w roku 2013 i 2014.
Niemniej jednak na dzień dzisiejszy w bazie Guantanamo uwięzionych pozostaje ponad 100 osób. Większość przetrzymywana jest bez sądu i aktu oskarżenia; kilku z nich oczekuje na postępowanie przed komisją wojskową nie spełniające międzynarodowych standardów uczciwego procesu. Sześciu z nich grozi kara śmierci.
Kilkudziesięciu z zatrzymanych zostało “zatwierdzonych do przeniesienia”, jednak pozostają nadal w więzieniu ponieważ warunki bezpieczeństwa w ich krajach pochodzenia lub inne okoliczności zostały uznane przez władze USA za podstawę dla opóźnienia ich przeniesienia poza Guantanamo. Do osób, które w ostatnim okresie opuściły bazę należą obywatel Algierii, Ahmed Bin Saleh Bel Bacha, przewieziony do swojego kraju 13 marca 2014, w cztery lata po rekomendacji komisji rewizyjnej, oraz trzech Ujgurów przewiezionych na Słowację w grudniu 2013, ponad pięć lat po wyroku sądu federalnego uznającego ich zatrzymanie za bezprawne.
Apele kierować można na adres:

Stephen W Preston, General Counsel, Departament Obrony USA
Office of the General Counsel
Department of Defense
1400 Defense Pentagon
Washington DC 20301-1400
USA
Email:
Formularz na stronie Departamentu Obrony

Zwrot grzecznościowy
: Dear General Counsel
Charles Hagel, Sekretarz Obrony
Office of the Secretary of Defense
1400 Defense Pentagon
Washington DC 20301-1400
USA
Email
: Formularz na stronie Departamentu Obrony
Zwrot grzecznościowy
: Dear Secretary of Defense
Prezydent Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
USA
Tel
: +1 202 456 1111, +1 202 456 6213
Email
: Formularz na stronie Białego Domu

Zwrot grzecznościowy:
Dear President Obama
Attorney General (odp. Ministra Sprawiedliwości)
Eric H Holder Jr

US Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington DC 20530-0001
USA
Tel
: +1 202 353 1555
Email
: [email protected]

Zwrot grzecznościowy
: Dear Attorney General
Generał Mohamed Ould Abdel Aziz,
Prezydent Mauretanii

Presidency BP 184 Nouakchott
Mauritania
Fax:
+222 45 25 98 01

Zwrot grzecznościowy:
Your Excellency
Apele prosimy pisać w języku angielskim lub własnym

Rekomendacje co do treści apelu

Do władz USA:

  • Express concern about the ongoing detention of Mohamedou Ould Slahi (ISN number: 760), who has been detained without charge or trial at Guantánamo Bay since 5August 2002.
  • Call for the immediate release of Mohamedou Ould Slahi unless he is to be charged and brought to trial in an independent civilian court.
  • Express concern at Mohamedou Ould Slahi’s allegations of torture in US custody in Jordan, Afghanistan, at Guantánamo and during his transfers. Note testimonies of concern from judicial and military authorities that Slahi was tortured. (You may note the finding by US District Court Judge James Robertson in April 2010 that there is “ample evidence” that Mohamedou Slahi was subjected to “extensive and severe treatment at Guantánamo from mid-June 2003-September 2003”, and that former military prosecutor Lieutenant Colonel Stuart Couch, assigned to prosecute Mohamedou Ould Slahi, withdrew from the case after he had studied it in depth and concluded that Mohamedou Ould Slahi had been tortured. You may also note that the Schmidt/Furlow investigation into allegations of abuse at Guantánamo concluded in 2005 that threats against Mohamedou Ould Slahi violated the Uniform Code of Military Justice, and recommended that the chief investigator be disciplined. Ask whether anyone has been found accountable following this recommendation).
  • Call for the immediate release of all those Guantánamo detainees whom the US authorities have no intention of prosecuting. If repatriation is not immediately possible, a safe third country solution should be found, or release into the USA facilitated. The USA should not place any conditions on transfers of detainees that would, if imposed by the receiving government, violate international human rights law and standards. Detainees who are to be prosecuted should be brought to trial in civilian court proceedings that comply with international standards. There should be no resort to the death penalty.

Do Prezydenta Mohameda Ould Abdel Aziz
oraz Ahmeda Ould Teguedi, Ministra Spraw Zagranicznych Mauretanii:

  • Express concern about the ongoing detention of Mauritanian national, Mohamedou Ould Slahi (ISN number: 760), who has been detained without charge or trial at Guantánamo Bay since 5 August 2002..
  • Urge that the Mauritanian government makes all efforts to secure the immediate release of Mohamedou Ould Slahi, if he is not charged with an internationally recognizable criminal offence.
  • Ask to be informed of any efforts that may be undertaken.
  • Call on them to publicly state that if returned to Mauritania, Mohamedou Ould Slahi will not be subject to further human rights violations, and will be released if not charged and tried fairly.