PILNA AKCJA: W Syrii zatrzymano obrońcę praw człowieka.

Jak wynika z relacji innego syryjskiego obrońcy praw człowieka, wieczorem 28 sierpnia kilku uzbrojonych mężczyzn podających się za przedstawicieli wojska zabrało 42-letniego Mohamed Iyyad Tayyara w piżamie z jego mieszkania. Kilka godzin później rodzina aresztowanego dowiedziała się od burmistrza Homs, że Mohamed był przetrzymywany w siedzibie Wywiadu Wojskowego w Homs.
Następnego dnia jeden z krewnych zatrzymanego- piastujący ważny urząd, udał się tam, ale mimo iż nie mógł ani zobaczyć Mohameda, ani z nim porozmawiać, to udało mu się przekazać ubrania.
Amnesty International nie dotarła do żadnego oświadczenia władz Syrii odnośnie powodów zatrzymania Mohameda Iyyad Tayyara. Nie podano również żadnych informacji o sytuacji prawnej aresztowanego ani o jego stanie zdrowia. Mohamed zbierał dokumentację dotyczącą naruszania praw człowieka w Homs, przekazywał dane do organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka, m.in. Amnesty International, oraz brał udział w pokojowych protestach nawołujących do reformy systemu w Syrii. AI obawia się, że to właśnie jego działalność może być głównym powodem aresztowania. Jeśli tak, to Mohamed zostanie uznany za więźnia sumienia, którego zatrzymano z powodu korzystania z prawa do swobodnego wyrażania swoich poglądów i prawa do zgromadzeń, Amnesty International będzie apelować o jego natychmiastowe zwolnienie.
Istnieją poważne obawy związane z bezpieczeństwem Mohameda Iyyada Tayyara, gdyż kilku zwolnionych więźniów aresztowanych podczas demonstracji w Syrii potwierdziło, że torturowanie i znęcanie się nad zatrzymanymi są jednym ze środków wymuszenia -zeznań-. Stosuje się je również jako swojego rodzaju karę za udział w protestach i aby zniechęcić inne osoby od uczestnictwa w demonstracjach.
Prosimy o pilne wysyłanie listów w języku arabskim, angielskim, francuskim lub własnym języku narodowym:
– Wyrażających zaniepokojenie losem Mohameda Iyyada Tayyara, przetrzymywanego w odosobnieniu od 28 sierpnia i który może być poddawany torturom lub innemu złemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu;
– Wyrażających obawy, że jedynym powodem zatrzymania Mohameda może być jego działalność na rzecz ochrony praw człowieka, co może być argumentem do uznania go za więźnia sumienia;
– Wzywających do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia;
– Wzywających władze Syrii do zapewnienia Mohamedowi ochrony przed torturami i innym nieludzkim lub poniżającym traktowaniem oraz niezbędnej opieki lekarskiej, jak również do zezwolenia na kontakt z rodziną i wybranym przez niego prawnikiem.
PROSIMY O PRZESYŁANIE APELI PRZED 13 PAŹDZIERNIKA NA ADRES:
Prezydent
Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax: +963 11 332 3410
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Minister Obrony
General Dawood Rajiha
Ministry of Defence
Omayyad Square
Damascus
Syrian Arab Republic
Fax: +963 11 666 2460
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Oraz wysyłanie kopii do:
Minister Spraw Wewnętrznych
Major General Mohamad Ibrahim al-Shaar
Ministry of Interior
Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax: +963 113110554
Prosimy również o przesyłanie kopii listów do przedstawicieli dyplomatycznych Syrii akredytowanych w Twoim kraju.
W przypadku wysyłania apeli po wskazanym terminie prosimy o kontakt z własną sekcją lokalną.
INFORMACJE DODATKOWE
Demonstracje zwolenników reform w Syrii rozpoczęły się w lutym 2011 i przerodziły się w masowe protesty. Od tego czasu ruch, domagający się większych praw i swobód obywatelskich oraz obalenia reżimu Prezydenta Bashara al-Assada, rozszerzył się na cały kraj i działa obecnie na dużą skalę, pomimo represji rządowych, w wyniku których zginęły setki osób. Większość protestów miała charakter pokojowy, jednak władze Syrii tłumiły je w wyjątkowo brutalny sposób. Służby bezpieczeństwa wielokrotnie nadużywały przemocy, strzelając do tłumu pokojowych demonstrantów i wykorzystując czołgi do ataków na domy i mieszkania pod pretekstem ochrony rządu przed atakami uzbrojonych gangów. Amnesty International otrzymała listę 1900 nazwisk osób, które począwszy od połowy marca zostały zabite lub zmarły. w trakcie pokojowych demonstracji lub pogrzebów wcześniej zabitych demonstrantów. Wielu z nich zostało najprawdopodobniej zastrzelonych przez siły bezpieczeństwa.
Tysiące ludzi aresztowano, z czego wielu przetrzymywano w całkowitej izolacji w nieznanych miejscach, gdzie podobno powszechnie stosuje się tortury i inne nieludzkie lub poniżające traktowanie. Od 1 kwietnia do 15 sierpnia co najmniej 88 osób zmarło przetrzymywane w aresztach. Co najmniej w 52 z tych przypadków istnieje podejrzenie, że śmierć spowodowały tortury. Wśród tych osób były również dzieci, których ciała były okaleczane przed lub po śmierci, prawdopodobnie w celu zastraszenia rodziny. Wszystkie ofiary prawdopodobnie zatrzymano w związku z uczestnictwem w protestach, chociaż okoliczności aresztowań nie są zazwyczaj jasne. Wielu zmarłych miało rany postrzałowe, co może dowodzić, że wykonano na nich egzekucję. Najczęściej informacje o śmierci były ujawniane dopiero po przekazaniu ciał ofiar ich rodzinom przez władze lub w powiadomieniu o możliwości odebrania ciała z kostnicy. Syria jest krajem, w którym rejestruje się wysoki odsetek śmiertelności w aresztach lub więzieniach. Jednocześnie w Syrii stosuje się tortury lub inne poniżające lub nieludzkie traktowanie albo karanie, co również stanowi jedną z przyczyn zgonów.