PILNA AKCJA: Więziony w Bahrajnie aktywista podjął strajk głodowy.

[Aktualizacja 19.09.2014] Maryam została zwolniona za kaucją. Początek procesu wyznaczono na 01.10.2014. Prosimy o dalsze apele.
bahrain
[Aktualizacja 10.09.2014] 6 września Maryam Al-Khawaj stanęła przed sądem karnym niższego szczebla, który badał decyzję o jej zatrzymaniu. W związku z oskarżeniem Maryam o napaść na funkcjonariusza na lotnisku w Manamie sąd przedłużył areszt do 16 września.

[Aktualizacja 09.09.2014] 30 sierpnia aresztowana została Maryam Al-Khawaja, aktywistka praw człowieka, członkini władz organizacji Gulf Center for Human Rights, córka więźnia sumienia Abdulhadiego Al-Khawaja. Jest więźniarką sumienia prześladowaną z powodu pracy na rzecz praw człowieka.
Maryam Al-Khawaja, obywatelka Bahrajnu i Danii, została aresztowana na lotnisku w Manamie, stolicy Bahrajnu, gdy podczas przeszukania odmówiła wydania telefonu komórkowego. Pierwotnie poinformowana, że toczy się przeciwko niej postępowanie przed sądem, Maryam Al-Khawaja była następnie przesłuchiwana przez prokuratora, tym razem już w sprawie rzekomego incydentu na lotnisku. Nie mając możliwości kontaktu z adwokatem, Maryam odmówiła odpowiedzi na pytania prokuratora. Została następnie oskarżona o “napaść na funkcjonariusza wykonującego obowiązki służbowe” i aresztowana na siedem dni, na czas śledztwa. Prokurator twierdził przy tym publicznie, że istnieje raport z obdukcji lekarskiej funkcjonariusza. Maryam Al-Khawaja zaprzeczyła oskarżeniom. Obecnie przebywa w kobiecym ośrodku zatrzymań  w miejscowości Issa, na południe od Manamy, a 6 września miała ponownie stanąć przed prokuratorem.
4 września biuro prokuratora przesłało odpowiedź na pismo, w którym Amnesty International prosiła o wyjaśnienie przyczyn aresztowania oraz aktualnego statusu Maryam Al-Khawaja. Z uzyskanych informacji wynika, że Maryam Al-Khawaja przybyła do Bahrajnu, posługując się paszportem duńskim nie zawierającym wizy wjazdowej. Miała też jakoby znieważyć i zaatakować funkcjonariuszy policji, którzy informowali ją, że potrzebuje wizy. Nie podano jednak żadnych informacji dotyczących ewentualnych obrażeń funkcjonariuszy lub treści raportu z obdukcji. Amnesty International uważa, że Maryam Al-Khawaja jest prześladowana z powodu konsekwentnego ujawniania naruszeń praw człowieka trwających w Bahrajnie nieprzerwanie od roku 2011, a oskarżenie o napaść na funkcjonariusza wydaje się nieuzasadnione.
Maryam Al-Khawaja udała się do Bahrajnu, aby odwiedzić ojca, więźnia sumienia Abdulhadiego Al-Khawaja, który od 25 sierpnia prowadzi w więzieniu Jaw strajk głodowy w proteście przeciw arbitralnemu aresztowaniu i więzieniu.
Abdulhadi Al-Khawaja był bohaterem Maratonu Pisania Listów w roku 2013. Maryam Al-Khawaja wystąpiła wtedy w
krótkim filmie wyjaśniającym sytuację w Bahrajnie >>> Więzień sumienia Abdulhadi Al-Khawaja, obywatel Bahrajnu oraz Danii, podjął strajk głodowy 25 sierpnia. Dzień wcześniej poinformował odwiedzających go członków rodziny, że zamierza rozpocząć ścisły strajk głodowy oraz odmówić przeniesienia do szpitala cywilnego lub więziennej izby chorych. Rodzina obawia się, że pogarszający się gwałtownie stan jego zdrowia może doprowadzić do śmierci.
27 sierpnia, podczas odwiedzin przedstawiciela prokuratury, Abdulhadi Al-Khawaja ponownie domagał się uwolnienia. Telefonował również do swojej rodziny. Jego głos był słaby, informował też o znacznej utracie wagi, spadku poziomu cukru i ciśnienia krwi. Przyjmował płyny z dodatkiem soli mineralnych i glukozy. Informował również, że jest filmowany oraz badany przez lekarza i pielęgniarkę co dwie godziny.
Grupa robocza ONZ ds. Arbitralnych Zatrzymań uznała zatrzymanie Abdulhadiego Al-Khawaja za arbitralne już w maju 2012, wzywając do jego natychmiastowego uwolnienia.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w językach arabskim, angielskim lub własnym:

  • Wzywających władze Bahrajnu do niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia Abdulhadiego Al-Khawaja;
  • Wzywających władze Bahrajnu do przeprowadzenia bezstronnego dochodzenia w sprawie możliwych tortur i okrutnego traktowania Abdulhadiego Al-Khawaja, podania jego wyniku do wiadomości publicznej oraz postawienia osób odpowiedzialnych przed sądem.
  • Wzywających władze Bahrajnu do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Maryam Al-Khawaja, która jest więźniarką sumienia prześladowaną z powodu szeroko znanej pokojowej działalności na rzecz praw człowieka.

Przykładowy apel w języku angielskim do pobrania u dołu strony.
Apele prosimy wysyłać do dnia 10 października 2014 na adres:

Król
Shaikh Hamad bin Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555
Rifa’a Palace, al-Manama, Bahrain
Fax: +973 1766 4587 (prosimy dzwonić do skutku)
Zwrot grzecznościowy: Wasza wysokość / Your Majesty
Minister Spraw Wewnętrznych
Shaikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa
Ministry of Interior
P.O. Box 13, al-Manama, Bahrain
Fax: +973 1723 2661
Twitter: @moi_Bahrain
Zwrot grzecznościowy: Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Sprawiedliwości i Spraw Islamskich
Shaikh Khalid bin Ali bin Abdullah Al Khalifa
Ministry of Justice and Islamic Affairs
P. O. Box 450, al-Manama, Bahrain
Fax: +973 1753 1284
Email: [email protected]: @Khaled_Bin_Ali
Królestwo Bahrajnu nie posiada placówek dyplomatycznych w Polsce. Najbliższa placówka znajduje się w Berlinie. http://www.bahrain-embassy.de/ Botschaft des Königreichs Bahrain
Klingelhöferstr. 7
10785 Berlin
Germany
Tel : 030-86 87 77 77
Fax :030-86 87 77 88
E-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe

Abdulhadi Al-Khawaja, lat 54, jest byłym koordynatorem broniącej praw człowieka organizacji Frontline. Prowadził już strajk głodowy przez 110 dni w roku 2012, w proteście przeciw zatrzymaniu i wyrokowi dożywotniego więzienia.
Podczas 63 sesji grupy roboczej ONZ ds. Arbitralnych zatrzymań (UNWGAD) na przełomie kwietnia i maja 2012 aresztowanie Abdulhadiego Al-Khawaja zostało uznane za naruszenie Artykułów 19, 20 i 21 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, gwarantujących prawo do pokojowego korzystania z wolności słowa, stowarzyszania się i zgromadzeń, jak również Artykułów 9(3), 14, 20 i 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR) gwarantujących prawo do wolności stowarzyszeń i zgromadzeń jak również prawo do ochrony przed arbitralnymi zatrzymaniami oraz do procesu przed niezależnym i bezstronnym sądem działającym z mocy prawa. Mając na uwadze powyższe fakty, UNWGAD wezwała władze Bahrajnu do niezwłocznego uwolnienia Abdulhadiego Al-Khawaja.
Abdulhadi Al-Khawaja oraz 12 innych aktywistów zostało aresztowanych pomiędzy 17 marca a 9 kwietnia 2011 roku. Większość została zatrzymana nocą, we własnych domach, przez grupy funkcjonariuszy którzy następnie wywieźli ich i przetrzymywali wiele tygodni w nieznanym miejscu w całkowitej izolacji. Wielu zatrzymanych informuje, że w ciągu pierwszych dni aresztu, podczas wstępnych przesłuchań byli torturowani przez oficerów agencji bezpieczeństwa państwa. Żaden z zatrzymanych nie mógł porozumieć się z adwokatem przed zakończeniem przesłuchań prowadzonych przez agencję. Część mogła skontaktować się z adwokatami podczas przesłuchań prokuratorskich w okresie poprzedzającym proces, inni dopiero podczas pierwszego posiedzenia sądu w maju 2011 roku. Pierwszy dzień procesu był również dla wszystkich zatrzymanych pierwszą od dnia zatrzymania okazją do kontaktu z rodzinami.
Trybunał bezpieczeństwa państwa, w systemie sądowym Bahrajnu trybunał wojskowy, ogłosił wyrok 22 czerwca 2011 roku, skazując zatrzymanych na wyroki od 2 lat więzienia do dożywocia za “tworzenie grup terrorystycznych z zamiarem obalenia domu panującego i zmiany konstytucji”. Siedmiu z 13 aktywistów zostało skazanych na dożywocie: Hassan Mshaima, Abdelwahab Hussain, Abdulhadi Al-Khawaja, Dr Abdel-Jalil al-Singace, Mohammad Habib al-Miqdad, Abdel-Jalil al-Miqdad oraz Sa’eed Mirza al-Nuri. Cztery osoby: Mohammad Hassan Jawwad, Mohammad Ali Ridha Ismail, Abdullah al-Mahroos oraz Abdul-Hadi Abdullah Hassan al-Mukhodher usłyszały wyroki 15 lat więzienia. Dwie osoby: Ebrahim Sharif oraz Salah Abdullah Hubail al-Khawaja, brat Abdulhadiego al-Khawaja, usłyszały wyroki 5 lat więzienia. 28 września 2011 roku, w posiedzeniu trwającym zaledwie kilka minut, apelacyjny trybunał wojskowy utrzymał w mocy wyroki wszystkich 13 skazanych. 30 kwietnia 2012 roku Sąd Kasacyjny w Manama nakazał wysłuchanie i rozpatrzenie apelacji przed sądem cywilnym. Rozprawa apelacyjna rozpoczęła się 22 maja 2012 roku. Decyzją z 4 września 2012 Sąd apelacyjny utrzymał wszystkie wyroki.
13 więzionych aktywistów było bohaterami Maratonu Pisania Listów Amnesty International w roku 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=zhknc3GfIFk&list=UUs_xAGMQhj-kG7UCicFyezA Maryam Al-Khawaja jest członkinią kierownictwa organizacji Gulf Center for Human Rights oraz córką znanego aktywisty i więźnia sumienia Abdulhadiego Al-Khawaja, jednego z 13 aktywistów więzionych w Bahrajnie. Od chwili rozpoczęcia powstania w Bahrajnie w 2011 roku dokumentowała pogwałcenia praw człowieka w Bahrajnie oraz prowadziła z wielkim zaangażowaniem kampanię na rzecz uwolnienia ojca i innych zatrzymanych. Posiada obywatelstwo Bahrajnu i Danii i od wielu lat mieszka poza krajem.
W okresie uwięzienia Nabeela Rajab, dyrektora Bahrain Center for Human Rights (BCHR), Maryam Al-Khawaja pełniła obowiązki dyrektora organizacji. Pomiędzy 1 i 23 listopada 2013 BCHR prowadziło kampanię pod nazwą “End Impunity in Bahrain” (Dość bezkarności w Bahrajnie). Podczas kampanii BCHR publikowało nazwiska osób uważanych za odpowiedzialne za trwające naruszenia praw człowieka w całym kraju.
Siostra Maryam, Zainab Al-Khawaja, była wielokrotnie aresztowana pomiędzy 2011 a 2014 rokiem, odbyła również szereg krótkich kar więzienia zasądzanych z wielu różnych powodów. Należały do nich niszczenie mienia państwowego”, “ubliżanie funkcjonariuszowi”, “udział w nielegalnym zgromadzeniu” i “rozruchach” oraz “nawoływanie do nienawiści przeciwko reżimowi”. Amnesty International uznała ją za więźniarkę sumienia w przekonaniu, że prześladowana jest wyłącznie z powodu korzystania z wolności słowa i wolności zgromadzeń.

Więcej informacji o tym i podobnych przypadkach dostępne jest w języku angielskim w raportach Amnesty International: Flawed Reforms: Bahrain fails to achieve Justice for protesters, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/014/2012/en, Reform shelved, repression unleashed, http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/062/2012/en oraz
Freedom has a price: Two years after Bahrain’s uprising,
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/005/2013/en.