PILNA AKCJA: Wymuszone zaginięcia w Syrii.

Youssef Abdelke i Adnan al-Dibs zostali zatrzymani wraz z innym mężczyzną na punkcie kontrolnym wywiadu wojskowego podczas wjazdu do miasta Tartus. Zatrzymanych przewieziono do lokalnej jednostki wywiadu wojskowego. Trzeci mężczyzna, Toufiq Umran, został uwolniony 3 sierpnia, jednak o Youssefie Abdelke oraz Adnanie al-Dibs brak jest jakichkolwiek informacji od chwili ich aresztowania.
Zwolnieni współwięźniowie donoszą, że dwaj zatrzymani zostali przewiezieni z jednostki wywiadu wojskowego w Tartus, Adnan al-Dibs prawdopodobnie do jednostki w Damaszku, natomiast Youssef Adbelke prawdopodobnie do jednostki służb bezpieczeństwa państwa w Tartus. Kiedy jednak krewni usiłowali zdobyć informacje o zatrzymanych w wymienionych jednostkach, funkcjonariusze służb bezpieczeństwa zaprzeczali przetrzymywaniu mężczyzn. Rodziny nie znają ich losu ani miejsca pobytu, przez co poważnie obawiają się o ich bezpieczeństwo, w szczególnie o zdrowie Adnana al-Dibs, który powinien regularnie przyjmować leki na nadciśnienie.
Nieznane pozostają oficjalne przyczyny aresztowania mężczyzn. Wszyscy trzej byli członkami Krajowego centrum koordynacyjnego na rzecz przemian demokratycznych, koalicji grup i aktywistów politycznych wspierających pokojowe przekazanie władzy w Syrii. Na krótko przed aresztowaniem złożyli podpisy pod deklaracją wzywającą do pokojowych przemian demokratycznych w Syrii, w tym również do odejścia prezydenta Bashara al-Assada. Youssef Abdelke krytykował również władze syryjskie w mediach. Wydaje się prawdopodobne, że Youssef Abdelke oraz Adnan al-Dibs zostali uwięzieni wyłącznie z powodu swoich przekonań politycznych oraz pokojowego korzystania z wolności słowa. W takim przypadku Amnesty International uważa ich za więźniów sumienia.
Ali Sayed al-Shihabi był w drodze do al-Zahira al-Jadida, dzielnicy Damaszku, około godz. 17.00 Rozstał się wtedy z krewnym, który po krótkim czasie otrzymał od niego wiadomość SMS z prośbą o pilny kontakt. Była to ostatnia informacja o Alim jaką otrzymała jego rodzina.
Obawiając się ewentualnego zatrzymania przez służby bezpieczeństwa rodzina skontaktowała się ze znajomym funkcjonariuszem pytając czy Ali Sayed al-Shihabi został aresztowany. W styczniu 2013 funkcjonariusz przekazał im wiadomość, że  Ali Sayed al-Shihabi był więziony w jednostce wywiadu wojskowego nr 235 (znanej jako “jednostka palestyńska”) jednak został uwolniony w pierwszych dniach stycznia. Ali Sayed al-Shihabi nigdy nie zjawił się w domu a rodzina nie otrzymała żadnych dokumentów potwierdzających jego uwolnienie. Informacje uzyskane z jednostki drogą nieoficjalną wskazują, że Ali Sayed al-Shihabi nadal znajduje się w jednostce, a jego rodzinie nie zostaną przekazane żadne informacje na jego temat.
Nieznane pozostają faktyczne przyczyny aresztowania Alego Sayed al-Shihabi. Był już w przeszłości aresztowany w maju 1982 roku, kiedy to spędził w więzieniu 10 lat w związku z członkostwem w Partii na rzecz Akcji Komunistycznej, oraz ponownie pomiędzy sierpniem 2006 a styczniem 2007, prawdopodobnie w związku z oskarżeniami o “świadome rozpowszechnianie poza granicami kraju informacji fałszywych godzących w reputację lub dochody państwa” oraz “udział w organizacj politycznej lub społecznej o charakterze międzynarodowym bez zgody władz”.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim lub polskim:
n     Wzywających władze syryjskie do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia zatrzymanych, jeśli jedyną przyczyną ich uwięzienia były ich poglądy polityczne oraz pokojowe korzystanie z prawa do wolności słowa;
n     Wzywających władze syryjskie do ujawnienia miejsca pobytu zatrzymanych, umożliwienia im niezwłocznie kontaktu z rodziną i adwokatem oraz dostępu do opieki medycznej;
n     Wzywających władze syryjskie do zapewnienia zatrzymanym ochrony przed torturami oraz innymi formami okrutnego traktowania.
Przykładowy apel do pobrania u dołu strony.
Apele prosimy wysyłać do 27 września 2013 na adres:
Prezydent
Bashar al-Assad
Fax: +963 11 332 3410 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o “Faks”. Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/ Your Excellency
(Stosowanie innych określeń nie przyczynia się do poprawy sytuacji zatrzymanych)
Minister Obrony
Imad al-Fraij
Fax: +963 11 223 7842 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o “Faks”. Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych
Walid al-Muallim
Fax: +963 11 214 6253 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o “Faks”. Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Your Excellency

Z kopią na adres przedstawicielstwa dyplomatycznego Syrii w Polsce:

Ambasada Arabskiej Republiki Syrii w Polsce
Ul. Goszczyńskiego 9, 02-610 Warszawa
Fax: 22 848 91 78
E-mail: embsyria(at)palmyra.neostrada.pl
Prosimy też o przesłanie kopii na adres Stałego Przedstawiciela Arabskiej Republiki Syrii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych:
His Excellency Bashar Jaafari, Ph.D.,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary,
820 Second Avenue,
15th Floor, New York,
NY 10017, USA
Fax: +1212 983 4439;
E-mail: syrianmission(at)verizonmail.com
Informacje dodatkowe
Youssef Abdelke jest artystą o międzynarodowej renomie. Był już więziony w latach 1978-1980 w związku z członkostwem w Partii na rzecz Akcji Komunistycznej (znanej tez jako  Komunistyczna Partia Pracy). Po uwolnieniu mieszkał we Francji, a w 2005 roku powrócił do Syrii. Od roku 2010 był objęty  faktycznym zakazem podróżowania wskutek odmowy odnowienia paszportu. Na portalu facebook odwiedzić można poświęcony Youseffowi profil, prowadzony przez jego przyjaciół: https://www.facebook.com/youssef.abdelke.artist
We wrześniu 2012 trzej inni członkowie Krajowego centrum koordynacyjnego na rzecz przemian demokratycznych, Abd al-Aziz al-Khayyir, Iyas Ayash oraz Maher Tahan, zostali zatrzymani przez wywiad sił powietrznych krótko po ich wizycie w Chinach. Wszyscy trzej padli ofiarami wymuszonego zaginięcia. Więcej informacji na ich temat znajduje się w Pilnej Akcji wydanej w marcu 2013 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/010/2013/en).
Ali Sayed al-Shihabi jest nauczycielem angielskiego. Jest też autorem artykułów na tematy polityczne i społeczne oraz wydanej w Syrii książki związanej z problematyka społeczną. W przeszłości był wielokrotnie wzywany na przesłuchania. W roku 1982 oraz 1991 był tez więźniem sumienia, przetrzymywanym z powodu członkostwa w zdelegalizowanej Partii na rzecz Akcji Komunistycznej. Obecnie nie jest członkiem partii. Więcej informacji na jego temat znajduje się w dokumencie Incommunicado detention / fear of torture or ill-treatment: Ali Sayed al-Shihabi, Index: MDE 24/052/2006 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/052/2006/en),  oraz dokumencie Further information on incommunicado detention / fear of torture or ill-treatment new concern: possible prisoner of conscience: Ali Sayed al Shihabi, Index: MDE 24/003/2007 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/003/2007/en).
Wydany w marcu 2012 obszerny raport poświęcony warunkom w więzieniach syryjskich służb bezpieczeństwa oraz powszechnie stosowanych torturach i innych formach okrutnego traktowania, “Chciałem umrzeć: Głosy ofiar tortur w Syrii” (Syria’s torture survivors speak out) załączono u dołu strony.
Amnesty International posiada dokładne dane ponad 1,000 osób, które zmarły w wyniku tortur w więzieniach syryjskich służb bezpieczeństwa od początku trwających do dziś demonstracji i niepokojów – z czego ponad 500 zmarło w samym roku 2012. Amnesty International zaczęła dokumentować te praktyki w sierpniu  2011, w raporcie: Deadly detention: Deaths in custody amid popular protest in Syria (Index: MDE 24/035/2011), (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en).
Chociaż znakomitą większość ciężkich naruszeń praw człowieka udokumentowanych przez Amnesty International popełniły siły rządowe oraz pro-rządowe bojówki zwane shabiha, naruszeń praw człowieka dopuściły się również grupy opozycyjne. Należą do nich tortury i zabójstwa schwytanych członków służb bezpieczeństwa, członków bojówek shabiha oraz ich znanych lub domniemanych współpracowników, jak również porywanie cywilów w celu negocjowania wymiany więźniów. Amnesty International potępia bez wyjątku wszelkie naruszenia i wielokrotnie wzywała dowództwo wszystkich opozycyjnych formacji zbrojnych w Syrii do publicznego piętnowania takich działań jako zakazanych, oraz do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu powstrzymania takich czynów w oddziałach sił opozycyjnych. Patrz również: Summary killings and other abuses by armed opposition groups (MDE 24/008/2013), 14 marca 2013. www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/008/2013/en/8d527c4e-2aff-4311-bad8-d63dbc97c96a/mde240082013en.html. 
 
Wcześniejsza Pilna Akcja związana z zatrzymaniami w Syrii:
http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7919.html
Zobacz także:
Satelitarne zdjęcia Aleppo w Syrii ukazują skalę zniszczeń i masowych przesiedleń: http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7963.html
Syria: Powstrzymać pozasądowe egzekucje cywilów:
http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7948.html
Syria: nie ma wytchnienia dla milionów wysiedlonych w wyniku konfliktu:
http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7920.html