PILNA AKCJA: Zaginiony syryjski pisarz prawdopodobnie aresztowany

Według relacji znajomych pisarza Jihad Asad Mohamed ostatni raz widziany był 10 sierpnia 2013 podczas uroczystości rodzinnej w Barzeh, dzielnicy Damaszku. Dalej zamierzał również odwiedzić krewnych w dzielnicy Dummar, w północno zachodnim Damaszku. Jego telefon komórkowy został jednak wyłączony krótko po wyjeździe, a do Dummar pisarz nigdy nie dotarł. Od chwili wyjazdu z Barzeh nie ma o nim żadnych wiadomości. Ze względu na problemy zdrowotne zaginiony musi ściśle przestrzegać diety i zażywać leki, bez których ryzykuje silne reakcje alergiczne.
Istnieją obawy, że został on aresztowany w drodze do Dummar, ponieważ zarówno dom jego krewnych w Barzeh jak i okolica, którą musiał podróżować do Dummar były w tym czasie w rękach sił rządowych, a dojeżdżając do Dummar zaginiony musiał minąć jednostkę służb bezpieczeństwa sił powietrznych. Z nieoficjalnych źródeł uzyskano informację, że pisarz był widziany w jednostce służb bezpieczeństwa sił powietrznych, jednak później został z niej przewieziony do jednostki 285 służb bezpieczeństwa państwa.
Jihad Asad Mohamed jest pisarzem, który publicznie wzywał do reform w Syrii. Był przesłuchiwany przez służby bezpieczeństwa państwa po tym, jak udzielił wywiadu rosyjskiej stacji telewizyjnej. Od tego czasu skarżył się przyjaciołom, że jest śledzony i obawia się aresztowania.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim lub własnym:

n Wzywających władze syryjskie do niezwłocznego ujawnienia miejsca, w którym znajduje się Jihad Asad Mohamed, oraz do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia w przypadku, gdy zatrzymany został jedynie za pokojowe wykorzystanie prawa do wolności słowa, stowarzyszania i zgromadzeń;
n Wzywających władze do zapewnienia mu ochrony przed torturami i innymi formami okrutnego traktowania oraz do umożliwienia mu kontaktu z rodziną i wybranym przez niego adwokatem;
n Wzywających do zapewnienia mu wszelkiej koniecznej pomocy medycznej.
Apele prosimy wysyłać do dnia 9 grudnia 2013 na adres:
Prezydent
Bashar al-Assad
Fax: +963 11 332 3410 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o “Faks”. Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/ Your Excellency
(Stosowanie innych określeń nie przyczynia się do poprawy sytuacji zatrzymanych)
Minister Obrony
Imad al-Fraij
Fax: +963 11 223 7842 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o “Faks”. Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych
Walid al-Muallim
Fax: +963 11 214 6253 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o “Faks”. Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Your Excellency

Z kopią na adres przedstawicielstwa dyplomatycznego Syrii w Polsce:

Ambasada Arabskiej Republiki Syrii w Polsce
Ul. Goszczyńskiego 9, 02-610 Warszawa
Fax: 22 848 91 78
E-mail: embsyria(at)palmyra.neostrada.pl

Prosimy też o przesłanie kopii na adres Stałego Przedstawiciela Arabskiej Republiki Syrii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych:

His Excellency Bashar Jaafari, Ph.D.,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary,
820 Second Avenue,
15th Floor, New York,
NY 10017, USA
Fax: +1212 983 4439;
E-mail: syrianmission(at)verizonmail.com

Infomacje dodatkowe

Jihad Asad Mohamed pracuje w Syrii od lat jako pisarz i dziennikarz. Był redaktorem komunistycznego czasopisma Kassiun, finansowanego przez Narodowy syryjski komitet jedności syryjskich komunistów. Po wybuchu protestów w Syrii w marcu 2011 napisał szereg tekstów nawołujących do pokojowych reform, krytykując syryjskie służby bezpieczeństwa za brutalne ataki na pokojowych demonstrantów. Wywiad, którego udzielił dla programu Russia Today, i po którym był przesłuchiwany, jest dostępny w języku arabskim: http://www.youtube.com/watch?v=YkPAldu0E4o. Wybrane artykuły jego autorstwa dostępne są w języku arabskim: http://www.aleftoday.info/author.php?id=60.
Amnesty International udokumentowała liczne naruszenia praw człowieka kierowane przeciw pisarzom i dziennikarzom w Syrii, popełniane przez siły rządowe jak również przez niektóre z działających w kraju ugrupowań zbrojnych. Więcej informacji na ten temat podano w tekście Shooting the messenger: Journalists targeted by all sides in Syria (Index: MDE 24/014/2013) z maja 2013: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/014/2013/en.
Powszechnie stosowane w syryjskich więzieniach tortury i inne ciężkie naruszenia praw człowieka opisane zostały w raporcie Chciałem umrzeć: Głosy ofiar tortur w Syrii (Index: MDE 24/016/2012) z marca 2012, do pobrania u dołu strony. W więzieniach syryjskich służb bezpieczeństwa życie straciło tysiące osób. Amnesty International przedstawia podstawowe dane w raporcie Deadly detention: Deaths in custody amid popular protest in Syria (Index: MD 24/035/2011) z sierpnia 2011: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en.
Chociaż znakomitą większość ciężkich naruszeń praw człowieka udokumentowanych przez Amnesty International popełniły siły rządowe oraz pro-rządowe bojówki zwane shabiha, naruszeń praw człowieka dopuściły się również grupy opozycyjne. Należą do nich tortury i zabójstwa schwytanych członków służb bezpieczeństwa, członków bojówek shabiha oraz ich znanych lub domniemanych współpracowników, jak również porywanie cywilów w celu negocjowania wymiany więźniów. Amnesty International potępia bez wyjątku wszelkie naruszenia i wielokrotnie wzywała dowództwo wszystkich opozycyjnych formacji zbrojnych w Syrii do publicznego piętnowania takich działań jako zakazanych, oraz do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu powstrzymania takich czynów w oddziałach sił opozycyjnych. Patrz również: Summary killings and other abuses by armed opposition groups (MDE 24/008/2013), 14 marca 2013. www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/008/2013/en/8d527c4e-2aff-4311-bad8-d63dbc97c96a/mde240082013en.html.