PILNA AKCJA: Zatrzymanemu Syryjczykowi grożą tortury

Awad Abbas został aresztowany w swoim domu w al-Dumayr, na północny wschód od Damaszku. Do budynku wdarła się grupa uzbrojonych członków Syryjskich Służb Sił Powietrznych. Szukali jego brata, Husseina Jassima Abbasa, który ukrywa się w obawie przed aresztowaniem, w związku z uczestnictwem w pokojowych demonstracjach wzywających do reform politycznych. Awad Abbas też brał w nich udział. Jak uważa Amnesty International, jego zatrzymanie, a następnie aresztowanie miały związek z udziałem w demonstracjach.
Mężczyzna, który był przetrzymywany w areszcie Powietrznych Sił Bezpieczeństwa w Haraście niedaleko Damaszku, doniósł, że Awad Abbas znajdował się w sąsiedniej celi. Powiedział, że zabrano go tam zaraz po aresztowaniu. Później rodzina Awada Abbasa została poinformowana przez siły bezpieczeństwa, że choć nie postawiono mu zarzutów, Awad Abbas nie wyjdzie na wolność, dopóki nie stawi się jego brat Hussein Abbas. Bliscy Awada Abbasa usłyszeli też, że został on przeniesiony z aresztu Powietrznych Sił Bezpieczeństwa w Haraście do oddziału Państwowych Sił Bezpieczeństwa w Damaszku, gdzie, jak się uważa, może być nadal przetrzymywany.
Amnesty International wyraża obawę o bezpieczeństwo Awada Abbasa, ponieważ – według mężczyzny, który był przetrzymywany w sąsiedniej celi – miał on być torturowany. Inne źródło w Syrii przekazało Amnesty International informację, że Awad Abbas miał uraz nogi i krwotok wewnętrzny, który wymaga natychmiastowej opieki medycznej, nie wiadomo jednak czy taką pomoc otrzymał.
Amnesty International uważa, że Awad Abbas może być więźniem sumienia, ponieważ najwyraźniej został zatrzymany ze względu na pokrewieństwo łączące go z bratem, Husseinem Abbasem, i zgodne z prawem korzystanie z przysługującej mu wolności słowa i zgromadzeń.
Prosimy o jak najszybsze wysyłanie apeli po arabsku, angielsku, francusku lub w swoim języku:
– wyrażając niepokój, że Awad Abbas był przetrzymywany w odosobnieniu od 14 maja i mógł być poddawany torturom lub innym formom złego traktowania w areszcie, oraz wzywając, by te doniesienia natychmiast stały się przedmiotem śledztwa, a osobom odpowiedzialnym za traktowanie go w sposób niezgodny z prawem została wymierzona sprawiedliwość;
– wzywając syryjskie władze do zapewnienia Awadowi Abbasowi ochrony przed dalszymi torturami lub innymi formami nieludzkiego traktowania oraz zagwarantowania mu dostępu do wszelkiej pomocy medycznej, jakiej będzie potrzebował;
– wyrażając niepokój, że Awad Abbas może być przetrzymywany w areszcie tylko z uwagi na pokrewieństwo łączące go z bratem, Husseinem Abbasem, i swój udział w masowych demonstracjach, wzywających do reform politycznych, i zaznaczając, że w takim wypadku Amnesty International uzna go za więźnia sumienia i będzie domagać się jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia.
Prosimy o wysyłanie apeli do 7 września 2011 r. na adresy:
Prezydent
Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax: +963 11 332 3410
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Minister Spraw Zagranicznych
Walid al-Muallim
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax: +963 11 214 6251
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Prosimy też o wysłanie kopii apelu do syryjskich służb dyplomatycznych we własnym kraju.
W razie wysłania apelu w terminie późniejszym niż wyżej określona data, prosimy o kontakt z biurem sekcji.
DODATKOWE INFORMACJE
Służby Bezpieczeństwa Sił Powietrznych są jedną z czterech głównych agencji wywiadowczych w Syrii. Są znane z arbitralnego zatrzymywania i aresztowania osób podejrzewanych o antyrządowe poglądy. Z wielu doniesień wynika, że bezkarnie stosują tortury i inne formy nieludzkiego traktowania.
Syryjskie siły bezpieczeństwa aresztowały wiele osób w odpowiedzi na masowe protesty, wzywające do reform politycznych, w czasie których coraz częściej słychać żądania ustąpienia prezydenta Bashara al-Assada. Demonstracje zaczęły się w połowie marca. Fala aresztowań była wymierzona w ludzi, postrzeganych jako jawni organizatorzy lub zwolennicy tych protestów. Dotknęła tych, którzy otwarcie wyrażali poparcie dla nich w czasie publicznych zgromadzeń, ale też w mediach, internecie i w inny sposób.
Wśród aresztowanych znaleźli się obrońcy praw człowieka i polityczni działacze, duchowni i dziennikarze. Fala aresztowań zmusiła pewną liczbę aktywistów do ukrywania się.
Amnesty International już wcześniej dokumentowała przypadki, gdy syryjskie siły bezpieczeństwa aresztowały ludzi jedynie w oparciu o ich powiązania rodzinne z osobami postrzeganymi przez władze jako działacze polityczni. Chodzi między innymi o Abd al-Rahmana Hammadę i jego brata Waela Hammadę czy Alego al-Abdullaha.