Pinior: Więzienia CIA w Polsce były. Ustalmy, kto o nich wiedział

Uważam, że powinno się tutaj zastosować nadzwyczajne procedury. Spodziewam się wiarygodnych ustaleń w trzech sprawach: czy była zgoda polskich władz na istnienie takich więzień; czy władze polskie były poinformowane o tym, że przez stosowanie tortur na podejrzanych łamie się tam prawa człowieka; wreszcie czy w te działania byli zaangażowani funkcjonariusze polskich służb specjalnych.
Czytaj rozmowę z Józefem Piniorem – Gazeta Wyborcza

Tematy