?Pisz, dopóki nie uwolnisz wszystkich? – Kampania społeczna Amnesty International i TBWA

-Tysiąc ludzi jest więzionych za przekonania w miejscach ciaśniejszych niż to. Twój list może to zmienić. Pisz.-

Celem kampanii -Pisz, dopóki nie uwolnisz wszystkich-, jest uświadomienie opinii publicznej, że problem więźniów sumienia, czyli osób więzionych z powodu swojej tożsamości lub przekonań, w dalszym ciągu występuje na dużą skalę na świecie.
W najbliższy piątek na rogu Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich (pod Cepelią) odbędzie się akcja ambientowa, podczas której Amnesty będzie zachęcać do podpisania apeli o uwolnienie 4 więźniów sumienia przetrzymywanych
w więzieniach na Białorusi, Zimbabwe, Chinach i Wietnamie.

Na chodniku zostaną umieszczone specjalne naklejki obrazujące dramatyczną sytuację więźniów sumienia, przetrzymywanych w klaustrofobicznych pomieszczeniach. Przybyli na miejsce członkowie Amnesty opowiedzą szerzej na temat sytuacji osób, o których wolność zabiega organizacja, a także, w jaki sposób można pomóc – pisząc list do władz państwa, w których więzieni
są ci ludzie.

Poprzez działanie chcemy uświadomić Polakom, że problem więźniów sumienia – mimo upływu 45 lat naszej walki o poprawę ich sytuacji – wciąż występuje na dużą skalę w wielu krajach – komentuje Kaja Kulesza, rzeczniczka prasowa Amnesty International – Chcieliśmy jednocześnie pokazać, że sytuacja więźniów sumienia nie jest bez wyjścia i każdy z nas, za pośrednictwem wysłanego listu, może pomóc osobie na drugim końcu świata. Mamy dowody, że taki gest przynosi konkretny efekt – wolność ludzi. Docierają do nas informacje zwrotne o skuteczności takich akcji.

Działania happeningowe wspiera kampania medialna przygotowana na nośnikach outdoorowych: plakaty w citylightach  (Do pobrania: plakat1, plakat2, plakat3) na terenie Warszawy i Krakowa, a także banery internetowe przekierowujące do stron Amnesty International www.amnesty.org.pl/pisz.
Kolejnym etapem działań będzie reklama prasowa odwołująca się do wizerunków przywódców państw, w których łamie się prawa człowieka, m.in. Roberta Mugabe, Kim Jong IIa. Zaplanowano również intensywną komunikację public relations.

Na specjalnej stronie www.amnesty.org.pl/pisz znajdują się opisy sylwetek 4 więźniów sumienia, o których uwolnienie zabiega organizacja. Można tam podpisać apel elektroniczny do władz danego kraju, domagający się uwolnienia a także pobrać treść listu do wysłania pocztą. Amnesty International zapewnia, że trafią do właściwych adresatów.

-Na całym świecie ludzie wciąż są więzieni za przekonania, korzystanie z wolności wyrażania swoich poglądów, swobody zgromadzenia i zrzeszania się – opowiada Robert Krzysztoń koordynator Sekcji Dalekiego Wschodu Instytutu im. I.J. Paderewskiego – Wciąż jest wiele krajów, w których za krytykę władzy czy publikowanie informacji o braku poszanowania praw obywateli można trafić do więzienia lub paść ofiarą innych form represji. Rok 2006 był rokiem największego wybuchu wolnościowego Wietnamczyków od czasu, kiedy kraj znalazł się pod dyktaturą partii komunistycznej. Teraz władze tłumią bezwzględnie wszelkie ogniska buntu: demokratyczny Ruch 8406, Wolne Związki Zawodowe, ale także związki wyznaniowe i wszelkie podmioty rodzącego się społeczeństwa obywatelskiego, na pozór całkiem -apolityczne-. Odbywają się wciąż grupowe procesy działaczy opozycji, wiele osób więzionych jest bez postawienia zarzutów i wyroku, bardzo wielu ludzi, zaangażowanych w proces odzyskiwania wolności `zaginęło`. Terror szaleje, jak w pierwszych latach dyktatury.-

Amnesty International konsekwentnie i skutecznie walczy za pośrednictwem listów o uwolnienie osób. Aktualna kampania jest przygotowaniem do grudniowego Maratonu Pisania Listów, którym co roku organizacja stara się zaapelować o wolność osób przetrzymywanych i więzionych za przekonania.
-Dotychczas, spośród 12 osób, o które walczyliśmy w ubiegłorocznym Maratonie – przytacza Kaja Kulesza, rzeczniczka prasowa Amnesty International – nasze żądania zostały spełnione  w stosunku do sześciu osób, a sytuacja kolejnej uległa poprawie.-

Informacje dotyczące więźniów sumienia publikowane są w formie tzw. Pilnych Akcji czyli apeli o wysyłanie listów do władz państwowych, zwracających uwagę na łamanie praw człowieka wobec konkretnej, opisanej w apelu, osoby i wzywających do zaprzestania represji wobec niej.

-Mamy nadzieję, ze dzięki tej kampanii – mówi mówi Malina Wieczorek, Non Profit & Art Promotion Director TBWA\Telescope – uda się zachęcić Polaków do regularnego pisania listów w obronie więźniów sumienia i przekonać ich, że warto, wraz z Amnesty, walczyć o nasze wspólne prawa – prawa człowieka.-

Kreację kampanii opracowała agencja TBWA\, partnerem jest Krajowe Centrum Kompetencji (www.kck.pl), a jej pomysłodawcą i realizatorem Amnesty International. Kampania potrwa do końca października 2007 r.

Grupa produkcyjna: Malina Wieczorek (Non profit& art promotion Director TBWA\Telescope), Paweł Borowski (Creative Director\TBWA), Sunil Nair (Senior Art Director\TBWA), Małgorzata Koterba (Art Director\TBWA), Tomasz Gazda (Copywriter\TBWA), E-graphics, (internet, przygotowanie do druku), TBWA\PR, Szymon Świętochowski – zdjęcia\Photoby, Wlazły Studio (sprzęt, studio fotograficzne), Stars Impresariat Filmowy, Akkord (agencje modeli), Tomograf (postprodukcja), BRAND CONNECTION (media), FASTBRIDGE (media internetowe), AMS (citylighty).

W dniu rozpoczęcia kampanii, o sytuacji osób represjonowanych w poszczególnych krajach i roli, jaką w poprawie ich sytuacji odgrywa zainteresowanie opinii publicznej będzie można porozmawiać z ekspertami:

Robert Krzysztoń,  koordynator Sekcji Dalekiego Wschodu Instytutu im. I.J. Paderewskiego, ekspert ds. Wietnamu; tel. 0 501 55 88 98

Mirella Panek, była rzeczniczka AI, aktualnie Dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu; w 2006 roku na Kubie jako trenerka i doradca współpracowała m.in. z rodzinami więźniów politycznych, przetrzymywanych przez reżim Fidela Castro; tel.: 0 501 78 02 76

Katarzyna Pszczoła, z ramienia Polskiej Akcji Humanitarnej pracowała w Afganistanie przez 14 miesięcy; tel. 0 698 34 57 45
Więcej informacji udzielają:

Kaja Kulesza, Rzecznik Prasowa Amnesty International, tel. 022 828 56 77, 0 691 357 935, [email protected]

Anna Olkowicz, PR Manager TBWA\PR, tel. 022 457 06 91, 0 692 197 061, [email protected]

Malina Wieczorek, Non Profit&Art Promotion Director TBWA\Telescope, tel. 022 457 05 00, 0 501 099 606, [email protected]

Amnesty International jest niezależnym ruchem o światowym zasięgu, walczącym o uwolnienie więźniów sumienia, o uczciwe i szybkie procesy dla więźniów politycznych, sprzeciwiającym się stosowaniu tortur i kary śmierci oraz pozasądowym egzekucjom i -zaginięciom-. W 1977 roku organizacja została Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Aktualnie organizacja prowadzi kampanie:
–    Darfur nie może już czekać, wzywającą do zakończenia konfliktu w Darfurze
oraz zapewnienia przez społeczność międzynarodową ochrony jego mieszkańcom i uchodźcom z rejonu konfliktu. Więcej http://amnesty.org.pl/darfur
–    Stop przemocy wobec kobiet. AI bada, w jaki sposób przemoc wobec kobiet wiąże się
z dyskryminacją, nędzą i militaryzacją społeczeństwa. Więcej: http://amnesty.org.pl/dzialaj/kampanie/stop-przemocy-wobec-kobiet.html
–    Stop torturom podczas wojny z terroryzmem, w ramach której AI sprzeciwia się stosowaniu tortur w trakcie działań związanych z -wojną z terroryzmem- oraz bezterminowemu przetrzymywaniu osób bez postawienia zarzutów i dostępu do adwokata w tajnych więzieniach oraz amerykańskiej bazie wojskowej Guantanamo na Kubie. Więcej: http://amnesty.org.pl/dzialaj/kampanie/stop-torturom-w-wojnie-z-terroryzmem.html

TBWA\GROUP POLAND tworzą: TBWA\, TEQUILA\POLSKA, \DATA SOLUTIONS, \SALES LINK, E-GRAPHICS, TBWA\PR, INVERSE\, \CONNECT oraz TBWA\TELESCOPE. Obecnie firmy wchodzące
w skład grupy zatrudniają ok. 220 osób. TBWA\ w swojej działalności posługuje się metodologią DISRUPTION zorientowaną na generowanie twórczych rozwiązań w biznesie.
TBWA\TELESCOPE jest strukturą nonprofitową powołaną i działającą w ramach TBWA\GROUP POLAND. Jej zadaniem jest współpraca z fundacjami charytatywnymi, promocja sztuki i ciekawych inicjatyw społecznych. TBWA\TELESCOPE pomaga producentom, artystom i przedsiębiorstwom
w pozyskiwaniu sponsorów, w kontaktach z mediami, wspiera i promuje artystów i sztukę. TBWA\TELESCOPE za swoją działalność społeczną została uhonorowana tytułem Dobroczyńca Roku 2004 przyznawanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w kategorii -strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy-.
AMS – lider reklamy zewnętrznej w Polsce; W portfolio znajdują się nośniki ze wszystkich segmentów: universal – billboardy i citylighty, premium – cityscrolle, superpremium – backlighty i frontlighty, spectacular – reklamy wielkoformatowe frontlight i backlight; outdoor mobilny – autobusy i tramwaje – powierzchnie premium i superpremium; łącznie 26,5 tys. powierzchni ekspozycyjnych oraz reklama na stacjach benzynowych.