Podejrzany o popełnienie zbrodni wojennych nareszcie aresztowany

Sian Jones, badacz Amnesty International ds. Serbii powiedział: – To długo oczekiwane aresztowanie nareszcie przyniesie zadośćuczynienie ofiarom zbrodni wojennych oraz ofiarom zbrodni przeciwko ludzkości w Chorwacji.
Goran Hadzić, prezydent samozwańczej Chorwacko-Serbskiej Republiki Krajiny, jest oskarżony o odpowiedzialność za morderstwa, zniewolenie oraz zmuszanie do pracy Chorwatów oraz innych cywilów nie będących Serbami. Zarzuty postawiono mu w 2004 roku i od tego czasu pozostawał w ukryciu.
Do aresztowania Gorana Hadzića doszło w dwa miesiące po zatrzymaniu Radko Mladića byłego bośniacko-serbskiego generała.
– Rada Bezpieczeństwa musi zagwarantować, by Trybunał miał czas oraz środki potrzebne do przeprowadzenia procesu Gorana Hadzića oraz Ratko Mladića zgodnie z najwyższymi standardami sprawiedliwości międzynarodowej.
– To aresztowanie pokazuje, że władze byłej Jugosławii powinny kontynuować prowadzenie dochodzeń i wnosić oskarżenia wobec podejrzanych o zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości czy ludobójstwo, gdy  dysponują wystarczającymi dowodami. Dziesiątki tysięcy podejrzanych o wymienione powyżej zbrodnie pozostaje na wolności, ponieważ władze nie przeprowadziły śledztwa.
– Muszą wykazać się wolą polityczną oraz wytrwałością, podczas gdy społeczność międzynarodowa powinna monitorować działania krajowych sądów w zakresie doprowadzania sprawców przed ich oblicze za popełnienie okrutnych zbrodni przez wszystkie strony konfliktu i zapewnić m.in. pomoc finansową, jeżeli zaszłaby taka potrzeba.
Tłumaczyła Agnieszka Pyszycka