Pokojowa Nagroda Nobla: Ważny zwycięzca, wciąż jednak wiele musi zostać zrobione

– To ważny zwycięzca. To wybór, który potwierdza międzynarodowy sprzeciw wobec użycia broni chemicznej i innych zakazanych broni, które powodują niewyobrażalne cierpienia.
– To przypomnienie skierowane do wszystkich rządów i stron konfliktów zbrojnych – wojny mają zasady, które muszą być przestrzegane. Zakaz używania broni chemicznej jest jednym z przykładów tych ważnych reguł, które przyjęte zostały, by ograniczyć cierpienia cywili.
– Niedawne syryjskie porozumienie było na pewno pozytywnym krokiem w stronę usunięcia zakazanej broni chemicznej z pola walki. Nie możemy jednak zapominać o złożoności kryzysu praw człowieka w tym kraju.
– Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za trwające w Syrii zbrodnie wojenne. Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za przerażające ataki bronią chemiczną. Broń konwencjonalna wciąż używana jest do powszechnego popełniania zbrodni. Dzisiejsze ogłoszenie zwycięzcy Pokojowej Nagrody Nobla musi stać się dla społeczności międzynarodowej bodźcem, by położyła kres powszechnym naruszeniom w Syrii. By rozliczyła winnych zbrodni wojennych – niezależnie od tego, po której stronie konfliktu stoją.