Polacy chcą rozliczenia sprawy tajnych więzień CIA

logo_SWAnkieta miała na celu zbadanie oceny systemu demokratycznego  oraz opinii na temat tajnych więzień CIA w Polsce.
– Pomimo dużego krytycyzmu wobec funkcjonowania demokracji  w Polsce, ucieszyło nas zainteresowanie prawami człowieka, wiedza na temat tajnych więzień CIA i domaganie się wyjaśnienia tej sprawy – mówi Aleksandra Zielińska, koordynatorka kampanii Amnesty International.
Amnesty International prowadzi kampanię na rzecz wyjaśnienia sprawy tajnych więzień CIA w Polsce. 12 czerwca opublikowany zostanie raport na ten temat. – Funkcjonowanie na terenie Polski tajnych więzień CIA, podejrzenia o stosowaniu tortur, sprawia że Polska powinna stanąć na wysokości zadania, jako demokratyczne państwo prawa, i być pierwszym krajem, który tę sprawę wyjaśni – mówi Aleksandra Zielińska.
W badaniu zapytano się każdego o ocenę funkcjonowania demokracji w Polsce. Opinie rozłożyły się w większości po stronie dobrej oceny demokracji (51%), ale w zdecydowanej większości (ponad 80%) respondentów bardzo źle oceniło kulturę polityczną w Polsce, również słabo oceniany jest poziom udziału obywateli w życiu politycznym (ponad 60% negatywnych wskazań).
Ciekawa jest opinia Polaków o przestrzeganiu w Polsce konstytucji i praw człowieka. Większość (57%) twierdzi, że konstytucja jest w Polsce przestrzegana, lecz aż 67% respondentów słyszało o jej łamaniu w Polsce, a aż 16% deklaruje, że sami doświadczyli naruszeń przepisów konstytucji. Respondenci zapytani czego dotyczyły te naruszenia w większości wskazują na takie sfery jak: swobody obywatelskie, wymiar sprawiedliwości, czy łamanie przepisów przez administrację rządową.
Badanie opinii o tajnych więzieniach CIA pokazuje jednak, że Polacy przywiązani są do demokratycznych zasad. Co ważne zdecydowana większość respondentów słyszała o sprawie (80%). 82% zapytanych osób uważa, że sprawa tajnych więzień CIA w Polsce powinna zostać wyjaśniona. Aż 78% stwierdziło, że osoby odpowiedzialne za złamanie konstytucji i naruszenie praw człowieka w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce powinno się pociągnąć do odpowiedzialności karnej. 59% osób stwierdza, że nie powinno się utajniać informacji o śledztwie w sprawie tajnego więzienia CIA w Polsce.
Badanie przeprowadzono w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research na próbie 1618 osób w wieku 16-65 lat. Próba badawcza miała charakter losowy. Kwestionariusz wywiadu składał się z 26 pytań badawczych i był uzupełniony o pytania demograficzne.
Poniżej szczegółowe wyniki badania: