Polska: Władze muszą chronić pokojowe protesty przeciwko ograniczeniu aborcji

W związku z wydanym w minionym tygodniu wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem będzie niemal całkowity zakaz aborcji, w Polsce dochodzi do masowych protestów. W ostatnich dniach miały miejsce przypadki nadmiernego użycia siły przez policję wobec pokojowo protestujących, arbitralnych zatrzymań, niezapewniania zatrzymanym dostępu do prawnika.

Przed zapowiadanymi na dzisiaj protestami Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska powiedziała:

Fala masowych protestów poparcia dla kobiet to znak, że nie ma w Polsce zgody na dalsze ograniczanie praw kobiet. Kobiety w Polsce podlegają jednemu z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w Europie. Państwo musi zagwarantować prawo do protestu przeciwko tym ograniczeniom. Policja musi chronić wszystkich, którzy w sposób pokojowy chcą protestować, włączając ochronę protestujących przed nękaniem i atakami ze strony kontrdemonstrantów.

Nils Muižnieks, dyrektor Amnesty International ds. Europy powiedział: “Społeczność międzynarodowa obserwuje i solidaryzuje się z kobietami w Polsce. Widzieliśmy, jak kobiety w Polsce znosiły atak po ataku na przysługujące im prawa reprodukcyjne i mają już tego dość. Unia Europejska i inne podmioty międzynarodowe powinny nie tylko mówić o solidarności z Polkami i innymi osobami, które do nich dołączyły, ale również w sposób zdecydowany wezwać Polskę do przestrzegania praw kobiet oraz do ochrony pokojowych protestów. To jest ten czas”.


People protesting peacefully against the new restrictions on abortion in Poland have faced excessive use of force by police officers, and have been arbitrarily detained without access to lawyers in the last few days. Ahead of large protests expected tomorrow, Draginja Nadazdin, Director of Amnesty International Poland, said:

The massive wave of support for women in Poland is a sign that the government and the authorities cannot simply continue to violate women’s rights without opposition. Women in Poland are living under one of the strictest regimes in Europe in terms of access to abortion. Their right to protest against these restrictions must be upheld. The police must facilitate those wishing to protest peacefully in support of women, including by safeguarding protesters against harassment and violent attacks by counter-demonstrators.

Nils Muižnieks, Director of Amnesty International’s European Regional Office, said: “The international community is watching and stands with the women of Poland. We have seen women in Poland endure attack after attack on their reproductive rights and they have had enough. The EU and other international actors must not only speak of solidarity with Polish women and others from all walks of life who have joined them, they must call forcefully on Poland to uphold women’s rights and to protect and promote peaceful protest. The time is now”.


Zdjęcie w nagłówku: Grzegorz Żukowski