Polskie NGOsy do premiera Morawieckiego: Polska musi udzielić schronienia ludziom, uciekającym przed wojną, przemocą czy prześladowaniami

Polskie organizacje społeczne apelują w liście do premiera Mateusza Morawieckiego, aby polskie władze wywiązały się ze swoich zobowiązań międzynarodowych i udzieliły pomocy uchodźcom.

3 marca 2020

Szanowny Panie Premierze,

Jako grupa organizacji społecznych i grup działających w Polsce na rzecz uchodźców i migrantów chcemy przypomnieć i zaapelować, że także polski rząd musi wywiązać się z przyjętych przez siebie zobowiązań międzynarodowych, polegających na tym, by udzielać schronienia ludziom, uciekającym przed wojną, przemocą czy prześladowaniami.

Od kilku dni obserwujemy, jak zmienia się sytuacja uchodźców, którzy znajdują się u granic Europy. Od ogłoszenia tzw. „kryzysu uchodźczego” upłynęło już 5 lat, a od czterech lat obowiązuje porozumienie pomiędzy Unią Europejską i Turcją. Tymczasem po raz kolejny widzimy, jak osoby uciekające przed wojną są pozbawiane w Europie ich podstawowego prawa do azylu.

Od kilku miesięcy w prowincji Idlib trwa eskalacja konfliktu. Dochodzi tam do ataków na cywilów, bombardowania szpitali i szkół. Ludzie próbujący uciec przed wojną znaleźli się w potrzasku. Turcja jak do tej pory nie otworzyła swojej granicy z prowincją Idlib, z uwagi na ogromną liczbę uchodźców syryjskich już przebywających na jej terytorium. Ogłosiła natomiast jednostronnie otwarcie granicy z Grecją i Bułgarią, gdzie z kolei zachęceni tym faktem uchodźcy utknęli w kolejnej strefie buforowej. Grecka straż graniczna nie dopuszcza ich na terytorium UE i stosuje przemoc wobec osób, próbujących tę granicę przekroczyć. Według danych Aegean Boat Report, w ciągu zaledwie dwóch ostatnich dni przynajmniej 45 łodzi z ponad 1500 osobami dotarło do wysp greckich. Obecnie w zaledwie pięciu europejskich hot spotach przygotowanych dla 6 tys. osób znajduje się ponad 40 tys. uchodźców. Jest to najwięcej odkąd podpisano porozumienie między UE i Turcją. Grecja nie może już dłużej, bez solidarnego wsparcia pozostałych członków UE, przyjmować więcej ludzi.

Z ogromnym niepokojem widzimy, jak grecki rząd ucieka się do drastycznych środków, by powstrzymać przyjazd kolejnych uchodźców na swoje terytorium. Chcemy podkreślić, że zgodnie z wartościami europejskimi użycie gazu, siły, armii i broni wymierzanej w kierunku uchodźców na granicach UE jest niedopuszczalne. Zamykanie granic, deportowanie osób bez należytego procesu i odsyłanie ich do miejsc, w których toczy się wojna, narusza podstawą zasadę non-refoulement. Jest także po prostu nieludzkie.

Dlatego pragniemy przypomnieć, że także polski rząd musi wywiązać się z odpowiedzialności za ochronę ludzi, którzy uciekają przed wojną w Syrii. Potrzebne jest pilne działanie, by zapewnić uchodźcom bezpieczną drogę do europejskich państw, w których zgodnie ze standardami międzynarodowymi osoby te mają prawo ubiegać się o azyl. Praktyczne kroki na poziomie krajowym i wspólnotowym są konieczne i są możliwe. Polska wraz z innymi krajami UE winna dążyć do jak najszybszego zawieszenia transferów dublińskich do Grecji oraz wywiązania się z decyzji relokacyjnych, a także do stworzenia korytarzy humanitarnych dla uchodźców. Polska winna też postulować na forum UE udzielenie Grecji wsparcia w ramach artykułu 78 (3) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pozwalającego na zastosowanie środków tymczasowych obejmujących pilną pomoc humanitarną oraz pilne relokacje, jak również potwierdzić i przestrzegać zasady non-refoulement.

Nie zgadzamy się na bierność władz. Chcemy, zapewnić uchodźcom bezpieczną drogę do europejskich państw, w których zgodnie ze standardami te osoby będą mogły ubiegać się o azyl. Chcemy także, by uchodźcy mogli korzystać ze swojego prawa do ochrony także w naszym kraju. Jednocześnie chcemy wyrazić swoją solidarność ze wszystkimi uchodźcami i uchodźczyniami znajdującymi się na europejskich granicach oraz tymi osobami, które ich wspierają i wypełniają lukę, którą pozostawiły po sobie europejskie rządy.

Łączymy wyrazy szacunku,

 1. Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty
 2. Chlebem i Solą
 3. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
 4. Fundacja dla Somalii
 5. Fundacja dla Wolności
 6. Fundacja Inna Przestrzeń
 7. Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego
 8. Fundacja Nasz Wybór
 9. Fundacja Ocalenie
 10. Fundacja Otwarty Dialog
 11. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 12. Fundacja Polska Gościnność
 13. Fundacja The Hope Project Polska
 14. Fundacja Wolna Syria
 15. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 16. Humans Of Aleppo
 17. Instytut Spraw Publicznych
 18. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
 19. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
 20. Poznańska Garażówka
 21. Przyjaciele Ludzi
 22. ReFOCUS Media Labs
 23. Refugees Welcome Polska
 24. Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców (prowadzone przez Fundację Społecznie Bezpieczni)
 25. Stowarzyszenie Amnesty International Polska
 26. Stowarzyszenie „Dla Ziemi”
 27. Stowarzyszenie Lepszy Świat
 28. Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
 29. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 30. Stowarzyszenie Homo Faber
 31. Stowarzyszenie Nigdy Więcej
 32. Stowarzyszenie Nomada
 33. Stowarzyszenie Ruchu „Maitri”
 34. Stowarzyszenie Tkalnia
 35. Strefa Wolnosłowa
 36. Światło dla Syrii-Light for Syria
 37. uchodźcy.info
 38. Ukraiński Dom

Zdjęcie w nagłówku: Edirne, Turcja – 1 marca 2020. Uchodźcy i migranci ogrzewają się przy ogniu przed próbą przekroczenia granicy z Turcji do Grecji. Zdjęcie: Burak Kara/Getty Images.