Ponad 7 300 podpisów oraz 31 deklaracji Parlamentarzystów i Parlamentarzystek przeciwko torturom podczas „wojny z terroryzmem”.

W przeddzień wizyty w Polsce Komisji Parlamentu Europejskiego do zbadania sprawy domniemanego transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów, Amnesty International Polska przekazała do Kancelarii Premiera RP ponad 7 300 głosów poparcia, zebranych w ramach akcji Stop torturom podczas „wojny z terroryzmem”.
Inicjatywę tę Amnesty International podjęła, ponieważ zakaz tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania – najpowszechniej akceptowane prawo człowieka – jest kwestionowany. Obecnie na forum międzynarodowym głośno rozpatruje się możliwość stosowania wyjątków od tego zakazu.
Zakaz ten kwestionują rządy, które twierdzą, że stosują wysokie standardy praw człowieka. Jednym z nich jest rząd USA. Jego postępowanie ma wpływ na rządy całego świata i jest wygodnym usprawiedliwieniem dla tych, którzy rutynowo stosują tortury i podważają uniwersalne wartości, których miała bronić „wojna z terroryzmem”.
Dlatego Amnesty International Polska – podobnie jak inne sekcje AI na całym świecie – podjęła w maju br. akcję zbierania podpisów pod petycją, sprzeciwiającą się wykorzystywaniu tortur podczas „wojny z terroryzmem”. Celem akcji było wezwanie władz RP by na forach międzynarodowych występowały przeciwko próbom usprawiedliwiania łamania podstawowych praw człowieka.
Przekazując zebrane głosy, chcemy jednocześnie wyrazić nasze rozczarowanie publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz RP (m.in. Minister Spraw Zagranicznych), którzy odmówili współpracy z Komisją Parlamentu Europejskiego.
Żałujemy również, że Premier RP, Jarosław Kaczyński, nie znalazł czasu by osobiście spotkać się z przedstawicielami Amnesty International w celu przekazania wyrazów sprzeciwu obywateli RP wobec stosowania tortur w „wojnie z terroryzmem”.
Nazwiska Parlamentarzystów i Parlamentarzystek RP, którzy poparli naszą akcję znajdują się na stronie: http://www.amnesty.org.pl
Więcej informacji:http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-index-eng