Popieramy Radę Praw Człowieka!

Według propozycji zawartych w projekcie, Rada Praw Człowieka zyska lepsze niż obecnie funkcjonująca Komisja Praw Człowieka narzędzia do interweniowania w sytuacjach naruszeń praw człowieka zarówno nagłych, jak i trwających przez dłuższy czas. Ponadto, Rada ma spotykać się częściej niż zaledwie raz w roku na sześć tygodni. Procedury wybierania członków Rady oparte na zasadzie konkurencyjności, zachęcą do wyboru takich kandydatów, którzy będą bardziej oddani ochronie praw człowieka, niż to miało miejsce do tej pory. Zamiast zatwierdzenia kandydatury na zasadzie aklamacji, członkowie Rady będą wybierani większością 191 głosów państw członkowskich ONZ. Oprócz tego, Zgromadzenie Ogólne będzie brało pod uwagę notowania kandydatów pod względem przestrzegania praw człowieka, a państwa, które dopuszczą się poważnych naruszeń tych praw, będą mogły zostać zawieszone. Wszyscy członkowie muszą współpracować z Radą i będą poddawani przeglądom stanu praw człowieka według nowych zasad, odnoszących się na równi do wszystkich państw.

 

Stoimy przed historyczną szansą stworzenia lepszego systemu ochrony praw człowieka w ramach Narodów Zjednoczonych.

 

  • Wzywamy wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych do podjęcia działań zmierzających do jednomyślnego przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne projektu uchwały powołującej Radę Praw Człowieka.
  • Żadne z państw nie powinno wzywać pozostałych do poddania pod głosowanie projektu uchwały, ani zgłaszać do niego poprawek. Takie postępowanie narazi na poważne niebezpieczeństwo to zrównoważone porozumienie, które mamy przed sobą.

 

Nadszedł czas, abyśmy wspólnie podjęli wysiłek na rzecz ukonstytuowania Rady Praw Człowieka powstającej w duchu reformy, opartej na zasadzie wyboru państw szczerze oddanych ochronie praw człowieka, co pozwoli na wzmocnienie wiarygodności i efektywności Rady.

 

 

 

    ActionAid International, Richard Miller, Director of ActionAid UK

 

    Amnesty International, Irene Khan, Secretary General

 

    ARC International, John Fisher, Co-Director

 

    Carter Centre, Karin D. Ryan, Senior Advisor for Human Rights

 

    Center for American Progress, Morton H Halperin, Senior Fellow

 

    Center  for Development of International Law, Lene Schumacher, Director

  of Programs

 

    Center for Women’s Global Leadership, Charlotte Bunch

 

    Citizens for Global Solutions, Don Kraus, Executive Vice President

 

    CIVICUS:  World  Alliance  for  citizen participation, Vincente Garcia-

    Delgado, UN Representative

 

    Coordinadora  Nacional  de  Derechos  Humanos- Peru, Francisco Soberon,

    Executive Secretary

 

    Congregation  of  the  Sisters  of  St.  Joseph  of Peace, Katherine R.

    Parisi, Ph.D, CSJP-Associate Justice & Peace Coordinator

 

    Democracy Coalition Project, Ted Piccone, Executive Director

 

    Dominicans for Justice and Peace Geneva, Philippe LeBlanc, Director

 

    Latin  American  Federation of Associations of Relatives of Disappeared

    Detainees (FEDEFAM), Patricio Rice, Senior Adviser

 

    Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, Sidiki Kaba

    Simia, Permanent Delegate FIDH in Geneva

 

    Fédération  Internationale  de l’ Action des Chrétiens pour l’Abolition

    de la Torture,   Sylvie de Pontual, President

 

    Franciscans  International,  Alessandra  Aula,  International  Advocacy

    Coordinator

 

    Friends  World  Committee  for  Consultation  (Quakers),  Nancy  Irving

    General Secretary

 

    Human Rights First, Michael Posner, President

 

    Human Rights Watch, Kenneth Roth, Executive Director

 

    International Center for Law in Development, Clarence Dias

 

    International  Commission of Jurists, Nicholas Howen, Secretary General

    and Maria Lourijsen (Dutch section)

 

    International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), Aaron Rhodes,

    Executive Director

 

    International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism

    (IMADR), Mr Hideki MORIHARA, Secretary-General

 

    International Service for Human Rights, Chris Sidoti, Director

 

    Open Society Institute and Soros Foundation Network, Morton H Halperin,

    Director of US Advocacy

 

    Organisation Mondiale Contre la Torture, Eric Sottas, Director

 

    Temple  of  Understanding,  Sr.  Joan  Kirby,  UN Representative Chair,

    NGO/DPI Executive Committee Member, NGO Committee on Human Rights

 

    United  Nations Association of the United States of America, William H.

    Luers, President

 

    United Nations Foundation, Timothy E. Wirth, President

 

    World Federalist Movement, William R. Pace, Executive Director

 

    World Organization Against Torture, Eric Sottas, Director

Tematy