Powstała Koalicja na rzecz prawa karnego

W 2018 r. mija dwadzieścia lat od wejścia w życie obecnie obowiązujących kodyfikacji karnych – Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego wykonawczego. Ta rocznica oraz potrzeba pogłębionej refleksji o wprowadzanych aktualnie i proponowanych zmianach legislacyjnych spowodowała, że organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które od lat monitorują proces stanowienia prawa i aktywnie działają w obszarze praw człowieka zainicjowały działalność „Koalicji na rzecz prawa karnego”. U podstaw tej inicjatywy legło przekonanie o zasadności stworzenia stałego forum, w ramach którego przedstawiciele różnych środowisk i profesji mogliby sine ira et studio prowadzić dyskusję na temat problemów szeroko rozumianego prawa represyjnego i polityki karnej, mającą na celu dobro społeczeństwa i pozbawioną w szczególności elementów politycznych.
Koalicja została powołana z inicjatywy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a w jej skład wchodzą również Amnesty International, Krakowski Instytut Prawa Karnego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Sędziów Iustitia, Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Sędziów Themis.
Przeczytaj pełne stanowisko Koalicji na rzecz prawa karnego>>>