Poznaj "Świat Praw Człowieka"

Projekt “Świat Praw Człowieka” realizowany jest od 2011 roku. 22 marca, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta w Gdańsku, wznawia działalność punkt konsultacyjny o prawach człowieka, w kwietniu odbędą się pierwsze warsztaty specjalistyczne. Realizacja projektu możliwa jest dzięki partnerskiej współpracy Fundacji Nasza Przestrzeń ze Stowarzyszeniem Arteria i Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Patronat nad projektem objęli: British Council, Amnesty International i Instytut Kultury Miejskiej.
Celem projektu jest uzupełnienie formalnej oferty edukacyjnej, w której brakuje edukacji dotyczącej praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, budowania postaw obywatelskich i kształtowania wrażliwości społecznej. Chodzi o podniesienie świadomości dotyczącej tych zagadnień wśród osób zajmujących się edukacją formalną i nieformalną (nauczycieli i nauczycielek, edukatorów i edukatorek, działaczy i działaczek organizacji pozarządowych, studentów i studentek kierunków pedagogicznych i edukacyjnych oraz wszystkich osób, dla których ważne są działania na rzecz budowania dialogu obywatelskiego.
W ramach projektu zapraszamy do punktu konsultacyjnego, którego głównym celem jest prowadzenie konsultacji merytorycznych, czytelni, w której znajdziecie materiały dotyczące praw człowieka oraz na warsztaty specjalistyczne obejmujące zagadnienia takie jak dyskryminacja, różnorodność, międzykulturowość, ekologia/globalizm, gender, rasizm.
Organizator: Fundacja Nasza Przestrzeń: naszaprzestrzen.org
Partner: Stowarzyszenie Arteria: art-eria.pl
Współpraca: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
Patronat: British Council Polska, Amnesty International, Instytut Kultury Miejskiej
Punkt konsultacyjny
Z myślą o nauczycielach, nauczycielkach i innych osobach zajmujących się szeroko pojętą edukacją dzieci i młodzieży powstało miejsce, w którym można zaczerpnąć wiedzę na temat sposobu prowadzenia lekcji i warsztatów o prawach człowieka. Punkt umożliwia wymianę doświadczeń i myśli, a także skorzystanie z zasobów obszernej czytelni i materiałów dydaktycznych oraz udział w warsztatach dotyczących tematyki prawoczłowieczej.
Konsultacje są bezpłatne i odbywają się w biurze projektu -Świat Praw Człowieka- przy ul. Ks. J. Zatora-Przytockiego 4 w Gdańsku-Wrzeszczu (siedziba Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku).
Tam w jeden czwartek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00 oraz w jeden piątek miesiąca w godzinach 11.00-13.00 można się spotkać z konsultantkami merytorycznymi Anną Dukowską i Anną Miler
Kontakt: [email protected] lub telefonicznie w godzinach otwarcia punktu.
Terminy konsultacji:
Czwartek godz. 16.00 -18.00, Anna Dukowska, tel. 694 597 187
Daty: 22.03; 26.04; 24.05; 21. 06; 26.07; 30.08; 20.09; 18.10; 22.11
Piątek godz. 11.00 -13.00, Anna Miler, tel. 502 559 813
Daty: 13.04; 11.05; 01.06; 13.07; 10.08; 14.09; 12.10; 09.11; 14.12
Anna Dukowska – prezeska i współzałożyciela Fundacji Nasza Przestrzeń, mgr filozofii, doradczyni zawodowa, od 7 lat udziela się jako trenerka na rzecz praw człowieka. Facylitatorka w projekcie Active Citizens – Aktywna Społeczność British Council i Instytutu Kultury Miejskiej. Koordynatora projektu Świat Praw Człowieka. Uczestniczka wielu szkoleń i projektów obejmujących problematykę prawoczłowieczą. Ukończyła Akademię Trenerów i Trenerek Różnorodności w ramach projektu Galeria Tolerancji, Szkołę Trenerów Młodzieżowych Grupa TROP/ PAM, słuchaczka Szkoły Facylitacji Społecznej organizowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Członkini trójmiejskiej nieformalnej grupy trenerskiej Kaskada.
Anna Miler – kulturoznawczyni, politolożka, edukatorka o prawach człowieka Amnesty International, ukończyła kurs trenerski w ramach projektu -Świat Praw Człowieka- i szkolenie z zakresu pedagogiki ulicy organizowane przez Ogólnopolską Sieć Organizacji Streetworskerskich, prowadzi zajęcia o prawach człowieka dla dzieci i młodzieży. Członkini trójmiejskiej nieformalnej grupy trenerskiej Kaskada, Trójmiejskiej Akcji Kobiecej. Interesuje się komunikacja międzykulturową, feminizmem, prawami człowieka w kontekście nowych mediów, ruchem wolnej kultury, edukacją globalną. Realizuje projekty edukacyjne i artystyczne w Stowarzyszeniu Arteria, pracuje w Projektorni GAK.
Warsztaty specjalistyczne
Organizatorzy planują przeprowadzenie 6 sesji warsztatowych obejmujących tematykę prawoczłowieczą, m.in.: ekologia/globalizm, transpłciowość, rasizm, gender, dyskryminacja, międzykulturowość/różnorodność. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów i doświadczone trenerki, ekspertów w poszczególnych zagadnieniach. Podczas warsztatów trenerzy i trenerki prowadzący zajęcia dostarczą osobom uczestniczącym nowych, ciekawych i aktywizujących narzędzi pracy oraz materiałów merytorycznych. W trakcie prowadzonych warsztatów zostanie wykorzystana metodologia uczenia się przez doświadczenie, która wymaga pełnego współuczestnictwa i zaangażowania zarówno ze strony osoby prowadzącej, jak i uczestniczącej. Zaproponowane w trakcie warsztatów ćwiczenia pomagają w kształtowaniu umiejętności, postaw i wartości. Zastosowane zostaną następujące techniki pracy: burza mózgów, praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, symulacja, sceny z podziałem na role, projekcje filmów.
Szczegółowe informacje wkrótce na stronie projektu: naszaprzestrzen.org
Czytelnia
W czytelni znajdują się materiały dotyczące praw człowieka, z których można korzystać w godzinach otwarcia punktu konsultacyjnego. Wykaz publikacji na stronie projektu.
Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska w ramach -Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012- Działanie. VIII. Ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji / działania wspomagające rozwój demokracji, w tym: rozwój dialogu obywatelskiego.

Tematy