Prawa człowieka: jest coraz gorzej? – Rzeczpospolita – 29 maja 2008

Al, jedna z największych międzynarodowych organizacji broniących praw człowieka, oskarżyła kraje Zachodu o brak skuteczności, a państwa będące nowymi regionalnymi liderami o niechęć do poruszania tematu.

Rzeczpospolita – Piotr Kościński – 29 maja 2008

Czytaj cały artykuł http://www.rp.pl/artykul/140384.html

Tematy