PRAWA UCHODŹCÓW = PRAWA CZŁOWIEKA

Regulamin Konkursu:
I.       CELE KONKURSU:

 • Budowanie postaw szacunku i empatii dla ludzi zmuszonych opuścić swój dom w celu poszukiwania, nowego, bezpiecznego miejsca do życia;
 • Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia;
 • Kształtowanie wrażliwości plastycznej;
 • Budowanie postaw odpowiedzialności za współczesny “obraz świata”.

II.      POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych (kl. IV-VI) z regionu (Chorzów, Świętochłowice, Katowice, Ruda Śląska, Bytom i Siemianowice Śląskie).
 2. Praca konkursowa polega na wykonaniu plakatu odnoszącego się do współczesnej sytuacji uchodźców w Europie lub promującego akcję Amnesty International “SOS Europo”

(Więcej o kampanii można znaleźć na stronie Amnesty International);
Dodatkowo nauczyciele mogą również skorzystać z konspektów lekcji dotyczących sytuacji uchodźców i migrantów zamieszczonych w podręczniku “Kompetencji międzykulturowych” proponowanym przez Amnesty International.

 1. Prace należy składać w sekretariacie szkoły

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Sportowa 4
41-506 Chorzów
osobiście lub za pośrednictwem poczty do 14 listopada.

 1. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 15 listopada, a jej decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 2. Nazwiska laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gimnazjum2.pl do 22 listopada oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 22 listopada o w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, o godz. 13.00.

III.     REGULAMIN

 1. Konkurs przeprowadzany jest jednoetapowo w dwóch kategoriach wiekowych:

SP kl. IV-VI oraz gimnazjum.

 1. Technika wykonania plakatu: dowolna.
 2. Format: A4 lub A3.
 3. Opis pracy powinien zawierać: nazwę szkoły wraz z danymi adresowymi, imię i nazwisko autora i opiekuna oraz numer kontaktowy opiekuna.
 4. Prace wykonane niezgodnie z tematem, niewymiarowe lub te, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.
 5. O złożeniu pracy na konkurs decyduje data wpływu pracy nie stempla pocztowego.

IV.   TERMINY
§   Zgłoszenie szkół do konkursu i złożenie prac konkursowych – do 14. 11. 2013 r.
§   Posiedzenie jury –15.11.2013 r.
§   Ogłoszenie wyników na stronie organizatora – do 22.11.2013 r.
§   Uroczyste wręczenie nagród – 22.11.2013 r. godz. 13.00
Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu:
Zofia Cofałka
e-mail: zcofalk[email protected],
501899270