Prezydenci Kwaśniewski i Wałęsa apelują: skuteczna misja pokojowa w Darfurze jest potrzebna natychmiast

W swoim oświadczeniu, wydanym z inicjatywy Amnesty International, byłe głowy państw wezwały Unię Afrykańską i Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) do niezwłocznego wcielenia w życie porozumienia o wysłaniu wspólnego (ONZ-UA) kontyngentu sił pokojowych do Darfuru. Byli przywódcy państw domagają się również powzięcia wszelkich, niezbędnych kroków w celu umieszczenia bezpieczeństwa ludności cywilnej w centrum działań pokojowych, podejmowanych w regionie przez obie organizacje.
Szczyt, na którym gości m.in. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon oraz Podsekretarz Generalny ONZ ds. Operacji Pokojowych Jean-Marie Guehenno, jest znakomitą okazją do dyskusji przywódców krajów afrykańskich z przedstawicielami ONZ na temat tragicznej sytuacji, w której znajdują się mieszkańcy Darfuru.
Oświadczenie byłych przywódców państw ma służyć przypomnieniu, że światowa opinia publiczna domaga się rozwiązania kryzysu w Darfurze a Unia Afrykańska i ONZ są odpowiedzialne za wypracowanie i wcielenie w życie skutecznych metod jego osiągnięcia.
Poniżej tekst oświadczenia byłych głów państw w języku polskim oraz lista sygnatariuszy dokumentu.
-My, niżej podpisani popieramy ogólnoświatowy apel o jak najszybsze wysłanie w rejon Darfuru sił pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdyż ochrona setek tysięcy cywilów dotkniętych konfliktem, musi być niezwłocznie zagwarantowana.
Konflikt w Darfurze przyczynił się do śmierci już prawie 500 tys. niewinnych ludzi i jednocześnie przymusowego przesiedlenia ponad kolejnych 2 mln. Podpisanie między walczącymi stronami traktatu pokojowego w maju tego roku, nie zatrzymało przeprowadzanych na cywilach, szczególnie kobietach i dzieciach, mordów na tle etnicznym. Społeczność międzynarodowa zobowiązana jest  do ochrony tych, których życie jest zagrożone.
Dotychczasowa misja wojskowa prowadzona pod auspicjami Unii Afrykańskiej nie zdołała powstrzymać i ochronić miejscowej ludności. Misja taka wymaga odpowiedniej liczby żołnierzy i jasnego mandatu, udzielonego by bronić cywilów. Ochrona praw człowieka powinna stać się celem nadrzędnym. Tak więc wydaje się, że to Organizacja Narodów Zjednoczonych jest najlepiej przygotowana do prowadzenia długoterminowej pomocy humanitarnej i zabezpieczenia oraz ochrony podstawowych potrzeb miejscowej ludności. Dysponuje również wykwalifikowanym personelem.
Rząd Sudanu, w znacznym stopniu odpowiedzialny za sytuację w Darfurze, nie może blokować przyjęcia w rejon konfliktu międzynarodowych sił pokojowych. Jednocześnie obowiązkiem Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych jest podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu jak najszybszego rozpoczęcia tej misji.-
Lista sygnatariuszy:
Jozias van Aartsen, były Minister Spraw Zagranicznych, Holandia
General Abdulsalami Abubakar, były przywódca Nigerii
Kjell Magne Bondevik, były Premier Norwegii
Boutros Boutros-Ghali, Były sekretarz Generalny ONZ
Ingvar Carlsson, były Premier Szwecji
Jean-Luc Dehaene, były Premier Belgii
Mamadou Dia, były Premier Senegalu
Abdou Diouf, były Prezydent Senegalu i Sekretarz Generalny Miedzynarodowej Organizacj Frankofonii
Uffe Ellemann-Jensen, była Minister Spraw Zagranicznych Danii
Sir Dawda Kairaba Jawara, były Prezydent Gambii
Modibo Keita, były Premier Mali
Milan Kucan, były Prezydent Slowenii
Aleksander Kwaśniewski, były Prezydent Polski
Mary Robinson, była Prezydent Irlandii, była Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka
Jacques Santer, były Premier Luksemburga, były Przewodniczący Komisji Europejskiej
Abdoulaye Sékou Sow, były Premier Mali
Gaston Thorn, były Premier Luksemburga, były Przewodniczący Komisji Europejskiej
Younoussi Toure, były Premier Mali
Lech Wałęsa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były Prezydent Polski