Protokół z posiedzenia Zarządu 02.06.07

Obecni:
Agnieszka Gałka
Zuzanna Kulińska
Maciej Fagasiński
Mateusz Hładki
Michał Pawlęga
Anna Dzierzgowska
 1. Przyjęcie porządku spotkania
Proponowany porządek spotkania został przyjęty
 2. Raport o stanie członkostwa
Obecnie mamy:
– 2373 członków;
– 14 grup lokalnych;
– 62 Szkolnych Grup
 Uchwała 01/06/07
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o przyjęciu 23 nowych członków i członkiń.
 3. Informacja o pracy biura
Raport do Urzędu Skarbowego i  wniosek do KRS zostanie przygotowany przez Arka Jarosińskiego i do 30 czerwca musi zostać wysłany do właściwych organów. 
Urlopy – Ela Chrzanowska zbierze dane i przygotuje informacje dla Zarządu.
Kaja Kulesza prosi, żebyśmy ustalili, ile ma urlopu.
ZUS – list w sprawie pracownika, który był zatrudniony w Gdańsku, a jego dokumenty zaginęły; zadanie wyjaśnienie sprawy dla nowego dyrektora.
Ewaluacja Magdy Sadłowskiej – o jej przeprowadzenie zwracamy się do Kingi Dąbrowskiej;
Spotkanie pracowników – środa po długim weekendzie
Niezbędne jest zatrudnienie w biurze informatyka/czki do obsługi naszej strony. W porozumieniu z nowym dyrektorem zatrudnimy osobę na zlecenie do obsługiwania strony.
Jeśli chodzi o planowane pół etatu dla specjalisty ds. finansów – złożyliśmy wniosek o grant do IMT, czekamy na ich odpowiedź; jeśli dostaniemy pieniądze na stworzenie takiego stanowiska, to takie stanowisko powstanie.
 3. Nowy regulamin Zarządu
 Uchwała 02/06/2007
Zarząd jednogłośnie przyjął nowy, poprawiony regulamin.
 4. Fundraising: rezultaty, stan finansów
Spłata pożyczki: ostateczna decyzja zostanie podjęta, kiedy przedstawimy
raport z wdrażania rekomendacji. Jeśli chodzi o wdrażanie rekomendacji to podjęte zostały najważniejsze kroki w celu ich realizacji: zatrudniliśmy Magdę (funriserke), a także Ania ma zmniejszony zakres obowiązków.
Powinniśmy informować FiF-a na bieżąco o tym, co się dzieje w polskiej sekcji.
Koniec maja: miesięczne przychody z fundraisingu
pokrywają nasze stałe comiesięczne wydatki, poza tym w 2007 r. otrzymaliśmy
grant z IMT (w lipcu dostaniemy ostatnią ratę), co pozwoli nam na pokrycie
wydatków do końca roku. Zarówno koszty, jak i przychody są na bieżąco
monitorowane.
Opracowywana jest symulację wydatków na przyszłość.
DDC: nasza liczba podpisów na godzinę jest wyższa niż średnia światowa, natomiast wciąż mamy za mało rekruterów – i co za tym idzie, za małe przychody. Wyniki za kwiecień – gorsze, niż zakładane; czekamy na wyniki za maj.
 8. EU Council
16-17 czerwca
Raport IS-u, dotyczący Europy, w tym także relacji EU-Office a IS-em.
Zarząd EU Office zaproponował dwie uchwały:
Pierwsza uchwała ma dotyczyć projektu lobbyingowego, prowadzonego przez Natalie Szczucka – jest to projekt pilotażowy, powstała propozycja, by przekształcić go w projekt stały, rozszerzyć o trzy nowe kraje, regiony Europy w której nie ma Amnesty; zacząć należałoby od Bułgarii. Zarząd EU Office zwrócił się do IS-u o środki na nowe biuro, ale decyzja IS-u będzie dopiero po EU Council.
Generalnie: jesteśmy za rozszerzeniem projektu. Choć nie możemy wnieść do projektu pieniędzy, mamy wiedzę i doświadczenie.
Druga uchwała – wizja dla Europy:
Raport: AI w Europie:
-AI powinna zająć się w większym stopniu Europą, zarówno współpracą z Radą Europy, jak i np. z OBWE (z którym w tej chwili IS praktycznie nie współpracuje – a to jest akurat dobre zadanie dla polskiej sekcji, bo mamy w Warszawie biuro ODIHR)
Problem: jak uniknąć dublowania zadań-
Ważne: my, polska sekcja, powinniśmy promować Ukrainę i być adwokatem Ukrainy; należy się z nimi skontaktować i dowiedzieć, czego oni oczekują i potrzebują.
9. Maraton 2007 
Propozycja Wojtka Makowskiego: maraton o tematyce kobiecej
Pytanie: kogo można wyznaczyć do pomocy Wojtkowi Makowskiemu- Czekamy na propozycje – Mateusz Hładki skontaktuje się z Wojtkiem Makowskim, dowie się, jaką on ma wizję.
 10. REAP
Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem koordynatorki projektu REAP.\
Jest zadowolony z sukcesów.
Zarząd przeprowadził dyskusję na temat akcji nauczycieli-koordynatorów szkolnych Grup AI.
Amnesty International jako organizacja apolityczna nie może przyłączyć się do tej akcji. Zdecydowaliśmy się przesłać list z gratulacjami do organizatorów akcji.
 11. Walne Zgromadzenie – podsumowanie
Z ewaluacji tegorocznego WZ wynika, że generalnie pomysł przeprowadzania całych obrad w jeden dzień spotkał się z aprobatą. Jest to ważny wniosek na przyszły rok: jednodniowe WZ, warsztaty drugiego dnia. Pytanie, jak uatrakcyjnić WZ – integracja, ciekawe spotkania, atrakcyjne warsztaty.
 12. Wyjazdy planowane

 • – nowy dyrektor: EU Councill, spotkanie dyrektorów 15 czerwca;
 • – Wiedeń: przygotowanie do ICM-u -Kinga Dąbrowska + nowy dyrektor
 • – Maciek Fagasiński: EU Council (Bruksela)
 • – ICM: problem biletu dla nowej prezeski;

Zarząd wyraża zgodę na włączenie Zuzki Kulińskiej do delegacji na ICM w zamian za Małgorzate Wasilewska, która została zaproszona do udziło w ICM z ramienia IS.
 13. Rekrutacja dyrektora
Zarząd zapoznał się z rekomendacjami zespołu, przeprowadzającego rekrutację.
Na podstawie tych rekomendacji Zarząd podjął uchwałę o zatrudnieniu na stanowisku dyrektora Stowarzyszenia Draginji Nadażdin.
 Uchwała 3/06/07
Zarząd jednogłośnie podejmuje uchwałę o zatrudnieniu Draginji Nadażdin z dniem 17 lipca na stanowisku dyrektora Stowarzyszenia.
 14. Strategia finansowa
Zarząd zapoznał się z przygotowaną przez Magdę Sadłowską i zaaprobował wskazane przez nią kierunki działań.
 15. Raporty różne
Najważniejszy wniosek: zalecenia z różnych badań (czy to dotyczących aktywizmu, czy z audytu organizacyjnego) pokrywają się.
Powinniśmy bardziej zwracać uwagą na nasze sukcesy, chwalić się sukcesami naszej sekcji i całego ruchu międzynarodowego, a także zalecenie, że powinniśmy doceniać różne poziomy zainteresowania, stwarzać ofertę dla różnych członków.
 Audyt komunikacyjny FKS:

 • – ulotka pierwszego kontaktu – z konkretną informacją, co członek może zrobić oprócz płacenia;
 • – ulotki mniej eksperckie, bardziej poruszające;
 • – konkretne osoby, konkretne ofiary;
 • – Magazyn – raczej co się wydarzy, a nie -co było-; czcionki, layout; umieszczać rozliczenia;
 • – www – dostosowanie do osób niewidomych;
 • – PA – nazwa jest myląca, bo ludzie nie zawsze rozumieją, że to nie chodzi o najbardziej aktualne działania polskiej sekcji;
 • – dobre wiadomości – bardziej konkretnie pokazać, co my zrobiliśmy;
 • – teksty na stronie: jaśniej podzielone i lepiej ustrukturyzowane;
 • – nie używać skrótów albo chociaż je tłumaczyć;
 • – elementy motywujące;
 • – płatność przez SMS;
 • – newsletter i pole szukaj – giną na stronie;
 • – teksty powinny mieć krótsze tytuły;
 • – potrzebny jest dział lokalny (czyli dział o Polsce);
 • – press room; w tym – schemat organizacyjny AI;
 • – jeden layout ulotek: każda kampania ma własny kolor i określony layout;

 Aktywizm:
ewaluacja sprzed dwóch lat – monitoring wdrażania wniosków – to, czego wciąż nie ma:

 • – dostrzegać, doceniać, chwalić – dopracować metody kontaktu z grupami;
 • – ulotka pierwszego kontaktu, z konkretnymi ofertami dla członków;
 • – tworzyć przestrzeń dla starych działaczy;
 • – system motywacyjny dla członkostwa;
 • – przygotować strategię aktywizmu dla grup i działaczy różnych (pożądane skutki, pożądane kierunki – czego chcemy, co możemy zaproponować) – i na tej podstawie stworzyć ulotkę pierwszego kontaktu.

Wniosek: na następnym spotkaniu zarządu zajmujemy się głównie aktywizmem.
 16. Sprawy różne

 • – wizytówki dla nowych członków Zarządu;
 • – Reklama w Google: kupując serwer w domenie home.pl AI uzyskała darmowy kupon na reklamę w Google; pojawił się jednak problem: czy powinniśmy reklamować się w firmie, która obecnie jest wymieniana przez AI w kampanii irrepresible info jako jedna z firm współodpowiedzialnych za cenzurę Internetu. W głosowaniu, przy czterech głosach przeciw i dwóch- za zarząd zadecydował, że nie należy umieszczać reklamy w Googlach.

Wisłostrada – Filip Ilkowski zaprasza na panel -Żaden człowiek nie jest nielegalny- – zarząd wyraził zgodę na udział przedstawiciela REAP-u
niezbędny jest regulamin/wytyczne dla korzystania z list internetowych;

 • – w odpowiedzi na zapytanie Magdy Macioły o wyniki audytu organizacyjnego, Zarząd postanowił umieścić informacje o wynikach audytu na Internalu;
 • – dostaliśmy informacje o szkole we Wrocławiu, która chce przyjąć imię AI;
 • – Anna Dzierzgowska powtórzyła swoje, złożone na początku sprawowania funkcji członkini Zarządu, oświadczenie, związane z działalnością dotyczącą ministra Giertycha;
 • – Mateusz Hładki zgłosił propozycję, żeby raz na pół roku ktoś – np. Kinga Dąbrowska lub Goha Zdunek – przeprowadził ewaluację Zarządu, tj. rozmawiał z pracownikami na temat współpracy z Zarządem.

Protokół sporządziła Anna Dzierzgowska

Tematy