Protokół z zebrania Zarządu – 2 listopada 2002 r., Sopot

W zebraniu udział wzięli:

Jarosław Orłowski – sekretarz

Adam Pruss – skarbnik

Piotr Skrzypczak

Małgorzata Wasilewska – prezes

Maciej Wieczorkowski

 

Komisja Rewizyjna:

Amina Bassil

 

Biuro

Małgorzata Zdunek – dyrektor

 

Załączniki:

1. Uchwała o przyjęciu nowych członków I/11/2002

2. Uchwała o likwidacji oddziałów Gdańskiego i Katowickiego II/11/2002

 

 

1.       Wprowadzenie do pracy Zarządu – Małgorzata Wasilewska

§         Bezpośrednim zwierzchnikiem pracowników Stowarzyszenia jest dyrektor. Wszelkie uwagi dotyczące pracy zatrudnionych pracowników kierowane są do dyrektora.

§         Członkowie Zarządu nie mają przydzielonych działek. Zarząd pracuje zespołowo.

§         14-15 grudnia odbędzie się warsztat o pracy Zarządu oraz relacjach Zarząd – pracownicy

 

2.       Raport o stanie członkostwa – Małgorzata Zdunek

§           2 nowe grupy – Tczew, Kędzierzyn Koźle

§           68 nowych członków (zał. 1)

§         3 grupy inicjatywne – Chełm, Częstochowa, Tarnobrzeg – zostały rozwiązane

§         spływ składek zadawalający

§         konieczność skłonienia członków do płatności przed 31 grudnia, nie do 31 marca – w nowym biuletynie informacja o wszelkich formach płatności

§         przynajmniej raz na 3 miesiące informowanie członków indywidualnych z jednego miasta o możliwości wspólnej pracy tzn. założenia grupy

 

3.       15 minut dla biura – Małgorzata Zdunek

§         Zgodnie z wymaganiami związanymi z KRS (usankcjonowanie stanu faktycznego), Zarząd podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia: Gdańskiego i Katowickiego (zał. 2)

§         Zarząd przedyskutował i zdecydował o zasadności nadania pełnomocnictwa do reprezentacji Stowarzyszenia Dyrektorowi.

§         Zarząd zauważa konieczność określenia nowego zakresu obowiązków Dyrektora, co zostanie uczynione w najbliższym możliwym terminie.

 

4.       Komisja rewizyjna – Amina Bassil

§         KR prosi o zapisanie adresów e-mail członków komisji w protokole,
w celu ułatwienia kontaktu członkostwu.
[email protected] i
[email protected]

5.       Regulamin struktur pośrednich – Amina Bassil

§         Zarząd zapoznał się ze wstępnym projektem regulaminu. Zarząd stwierdza konieczność dalszych konsultacji i uzupełnień, które zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższego miesiąca. Zarząd przyjmie regulamin na następnym zebraniu.

 

6.       Walne zgromadzenie –Małgorzata Wasilewska

§         Zarząd z zadowoleniem stwierdza, wysoką frekwencję na WZ, mimo braku zwrotu kosztów uczestnictwa. Delegaci prezentowali wysoki poziom wypowiedzi. Goście zagraniczni, w rozmowach po WZ, zwrócili uwagę na wysoki poziom merytoryczny tak pierwszego, jak i drugiego dnia.

§         Zarząd stwierdził konieczność zmiany podejścia organizacyjnego do WZ. Do tej pory panowała opinia, iż WZ ma funkcję wzmacniającą obecność lokalną grupy oraz pomaga w stabilizacji. Jednak nakłady materialne oraz czasowe, włożone w organizację WZ są niewspółmiernie wyższe niż w/w korzyści. Zarząd zastanawia się nad organizacją następnych WZ w ośrodku wczasowym, co roku w tym samym miejscu. Wstępna kalkulacja wskazuje, iż koszt takiego rozwiązania jest porównywalny z dotychczasowym podejściem, przy dużo niższym nakładzie pracy. Niedogodnością może być dojazd.

§         Mimo, iż frekwencja była zadawalająca, część aktywnych członków nie uczestniczyła w WZ ze względu na koszt, przez co ich wpływ na działalność Stowarzyszenia staje się ograniczony. W związku z tym, Zarząd przypomina, iż uczestnictwo w WZ jest działalnością statutową. Oznacza to, że grupy mogą finansować uczestnictwo delegatów ze swoich przychodów.

 

7.       Plan operacyjny – Jarosław Orłowski

§         Kampania rosyjska ruszyła. Następny etap kampanii to Prawa Dziecka w listopadzie, na którym jednak nie będziemy się koncentrować w tym terminie, ze względu na brak skojarzenia tej daty w świadomości społeczeństwa polskiego z dziećmi.

§         W listopadzie kolejna publikacja reklam opracowanych we współpracy z D’Arcy

§         14 listopada Okrągły Stół związków wyznaniowych – uczestniczy Bogusław, Mirella i Marcin. Efektem ma być duża konferencja na wiosnę, na której zostaną przedstawione pierwsze, pilotowe akcje.

§         W listopadzie direct mailing (szczegóły poniżej)

§         18 listopada zebranie pracowników, którego efektem będzie dokument “co jest dobre, co jest złe w naszej pracy, co można poprawić”

§         10 grudnia przyznanie Nagrody Dziennikarskiej. Kolejna emisja reklam.

§         14-15 grudnia Maraton Pisania Listów

§         W grudniu AI Polska uczestniczy w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE 

§         W grudniu odbędzie się ewaluacja pracowników, dyrektor dokona ewaluacji pracowników, zarząd – ewaluacji pracy dyrektora

 

8.       Konferencja prasowa – Małgorzata Wasilewska

§         Zarząd jest zadowolony z organizacji, przeprowadzenia i efektów konferencji prasowej na launch Kampanii Sprawiedliwość dla Wszystkich. Zarząd docenia pracę rzeczniczki. Konferencja miała zadawalające pokrycie medialne.

 

9.       REAP – Małgorzata Zdunek

§         Kapituła Nagrody Dziennikarskiej AI jest już wybrana. 10 grudnia odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Zależy nam na dużej publiczności i zainteresowaniu mediów. Jest już sporządzona lista zaproszeń.

§         Konieczne jest opracowanie szczegółowego scenariusza uroczystego wręczenia nagrody.

§         Szkolenia: W listopadzie i grudniu dla multiplikatorów z AI. W listopadzie rozpoczynają się szkolenia dla liderów ZHP

§         Program szkoleń budzi wątpliwości Zarządu. Nie odzwierciedlają one głównego tematu projektu, jakim jest tolerancja, kształtowanie postaw.

§         Zarząd zgadza się, iż konieczna jest modyfikacja szkoleń.

§         Zarząd wybrał podkomitet Marcin, Adam, Jarek, który będzie monitorował programy szkoleń. Zarząd także zastanowi się nad systemem kontroli merytorycznej.

§         Zarząd nie wyklucza przesunięcia terminu przygotowania i druku materiałów dla nauczycieli.

§         Na każdym zebraniu Zarządu będzie zapoznawał się ze sprawozdaniem z rozwoju projektu.

 

10. Zasady WWW – Jarosław Orłowski

§         Jarosław Orłowski, Adam Pruss i Amina Bassil po konsultacjach z osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie Internetu w AI Polska, opracują wewnętrzne zasady WWW, oparte na webguidelines i strategii WWW powstających właśnie w IEC i IS.

§         Po rozważeniu strat i korzyści, Zarząd postanowił nie zmieniać ISP (dostawcy Internetu dla www.amnesty.org.pl) i renegocjować umowę z WP.

 

11. Sprawy różne

I. Mailing – Małgorzata Zdunek

  • kupiliśmy 10 000 adresów, osoby z wyższym wykształceniem, duże miasta, dochody powyżej 4 000. Cel fundraisingowy. Koszt adresów: 18 000 zł. Zakładana odpowiedź: 2%, zakładany przychód:  36 000 zł. Akcja oparta na raporcie bułgarskim i przypadku Aminy Lawal

II. Seminarium Anty-rasizm w Genewie. Zarząd zastanowi się nad kandydatem.

III. Współpraca z firmą Dimar – mailing, bazy danych. Zarząd stwierdza konieczność przeprowadzenia rozmowy, by sprawdzić oczekiwania i szczegóły oferty.

IV. Wyjazdy

  • Forum społeczne – Florencja – AI reprezentować będzie kilka osób
  • Seminarium regionalne prawa społeczne i ekonomiczne – Austria – Jarek,
  • Activism Workshop – Londyn – Adam Pruss
  • Wszystkie wyjeżdżające osoby napiszą tekst/raport do biuletynu.

V.  Wystąpienia

  • Adam Pruss podczas panelu: “Wolni czy bezpieczni” w cyklu  -Prawa człowieka w świecie wielu kultur- organizowanym na UW przez grupę 2.

VI. Logo

  • Wymagania techniczne wymuszają na nas dodanie nowego wzoru logo AI Polska. Zarząd zatwierdził zaprezentowane projekty. Zmiana będzie stopniowa – nowy wzór będzie stopniowo wypierał stary w miarę zużycia materiałów. Wzór będzie zarejestrowany w Urzędzie Patentowym.

VII. Akcja antyterrorystyczna w Moskwie.

  • Maciej Wieczorkowski wyraził swój niepokój, spowodowany brakiem zdecydowanej reakcji AI na, jak to nazwał, “pozasądową egzekucję” porywaczy w moskiewskim teatrze. Zarząd postanowił poszukać odpowiedzi bezpośrednio u rzecznika IS.

 

Protokołował: Jarosław Orłowski.

Następne zebranie Zarządu: 14-15.12.2002.

 

Tematy