Protokół ze spotkania zarządu – 18 października 2003 – przez WZ

Obecni  na spotkaniu:

 

Zarząd

Marcin Komosa

Anna Legan

Adam Pruss

Piotr Skrzypczak

Małgorzata Wasilewska

Maciej Wieczorkowski

 

 

Biuro

Małgorzata Zdunek

 

 

WZ 2003

 

Zarząd omówił porządek WZ, podsumowując ilość prezentacji i wystąpień.

Ustalono, którzy goście będą poproszeni o wystąpienie.

Omówiono zmiany statutowe.

Dyrektor zapoznała Zarząd z najnowszymi wersjami nowego statutu, skonsultowanymi z urzędem nadzoru nad stowarzyszeniami.

 

Rozwiązanie oddziału

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o rozwiązaniu oddziału mazowieckiego (załącznik 1 – uchwała 3/X/2003)

 

 

Prezes podziękowała wszystkim za współpracę i życzyła sukcesów pozostającym w zarządzie następnej kadencji członkom.

 

Tematy