Przełomowy krok Komisji Europejskiej

– Rząd Polski w końcu staje w obliczu konsekwencji swojego nieodpowiedzialnego dążenia do niszczenia rządów prawa. Bezprecedensowa decyzja Komisji Europejskiej w przedmiocie wniosku o uruchomienie artykułu 7 to sygnał dla władz Polski – nie będziemy tolerować deptania podstawowych praw człowieka.
– Chociaż Amnesty International z zadowoleniem przyjmuje ten krok, to jednak ubolewa nad tym, że decyzja Komisji odnosi się tylko do kwestii związanych z rządami prawa, a nie do szerokiego spectrum zagrożonych praw człowieka w Polsce, w tym wolności zgromadzeń, prawa do azylu oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych – powiedziała Iverna McGowan, dyrektorka Biura Instytucji Europejskich Amnesty International.
W następstwie dzisiejszej bezprecedensowej decyzji Komisji Europejskiej, kraje członkowskie UE podejmą decyzję czy chcą pójść w tym kierunku i uruchomić art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Zdjęcie: Sébastien Bertrand, CC BY 2.0