Przemoc wobec kobiet – ukryta forma naruszeń praw człowieka.

Fizyczna, psychiczna i seksualna integralność kobiety jest zagrożona w czasie trwania konfliktów, w okresach niestabilności politycznej, podczas pobytu w areszcie, a także w środowisku lokalnej społeczności i w rodzinie – dotyczy to wszystkich regionów świata, niezależnie od orientacji politycznej rządów. miejscowe władze.

W Turcjii każdego roku -w imię honoru- zabijanych jest około 200 dziewcząt. Sędziowie wypowiedzieli się, że wyroki na morderców mogą być łagodzone, bowiem to ofiara sprowokowała przestępstwo.

Z USA wciąż płyną doniesienia o fizycznym, psychicznym i seksualnym dręczeniu kobiet oraz o zaniedbaniach w sferze medycznej w więzieniach dla kobiet.

Akcja militarna w Afganistanie zwróciła uwagę świata na represje, jakim poddane były tamtejsze kobiety w okresie reżimu talibów. Wciąż nieujawniona jest przemoc z jaką kobiety stykają się w pobliskich krajach tego regionu, m.in. w Arabii Saudyjskiej i w Pakistanie.

-Społeczność międzynarodowa zwróciła uwagę na niektóre formy stosowania przemocy wobec kobiet lecz konsekwentnie przymyka oczy na inne – takie, których ujawnianie przeszkadza w prowadzeniu polityki, lub takie, które wydają się -za trudne- w miejscowych uwarunkowaniach- – powiedziała Irene Khan.

To stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją dziś obrońcy praw kobiet. Jest nim wybiórcze, pozorne tylko zainteresowanie rządów kwestią łamania praw człowieka wobec kobiet.

W Australii, podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, Irene Khan powiedziała, że kobietom uchodzącym przed przemocą często nie jest udzielana właściwa ochrona.

Kobiety ubiegające się o azyl nie rzadko jako powód podają przemoc, której ulegają w życiu prywatnym, jednak wiele rządów nie uznaje przemocy na tle płci, takiej jak przemoc w rodzinie, molestowanie seksualne czy gwałt za podstawę do udzielenia ochrony należnej uchodźcom.

Rządy mają obowiązek zapewnić kobietom ochronę przed przemocą nadużyciami łamiącymi ich ludzkie prawa, z jakimi spotykają się zarówno ze strony władz, jak lokalnych społeczności i członków rodzin.

Tematy