Przeważająca większość rządów głosuje za rozpoczęciem prac nad Międzynarodowym Traktatem o Handlu Bronią

IOR 41/018/2006
Kampania Broń Kontrolowana: Amnesty International, International Action Network on Small Arms (IANSA) i Oxfam International.
W dniu dzisiejszym, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, większość państw świata uczyniła pierwszy krok w kierunku uchwalenia Międzynarodowego Traktatu o Handlu Bronią. Przyczyni się on do powstrzymania międzynarodowych transferów broni, które napędzają i zaostrzają przebieg konfliktów zbrojnych, są źródłem biedy i poważnych naruszeń praw człowieka. Taki finał głosowania wieńczy trzyletnią kampanię, w ramach której ponad milion osób ze 170. krajów świata wyraziło swoje poparcie dla Traktatu.
Głosowanie na forum Pierwszego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ jest pierwszym przypadkiem, gdy niemalże jednoglośnie rządy państw poparły inicjatywę wypracowania Traktatu o Handlu Bronią. A poparcie było przytłaczające: 139 państw głosowało za przy jednoczesnym sprzeciwie tylko jednego – Stanów Zjednoczonych. Poparcie było szczególnie silne wśród krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej i Europy.
Prace nad Traktatem rozpoczną się na początku 2007 roku, gdy nowy Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon, zacznie zabiegać o opinie wszystkich krajów członkowskich w celu ustanowienia fundamentów dla Traktatu.
W momencie przedłożenia pod głosowanie, rezolucja w sprawie rozpoczęcia prac nad Traktatem była wspierana przez 116 rządów; tak znaczne poparcie zawdzięcza m.in. piętnastu laureatom Pokojowej Nagrody Nobla, którzy jednogłośnie upomnieli się o Traktat w swoim oświadczeniu z zeszłego tygodnia, wydanym przez Fundację Arias i Kampanię Broń Kontrolowana.
-Tak powszechna zgoda na wypracowanie globalnego Traktatu o Handlu Bronią jest historyczną szansą na zwalczenie plagi, jaką jest nieodpowiedzialność i niemoralność podmiotów zaangażowanych w nielegalne transfery broni. Opracowanie wiarygodnego Traktatu doprowadzi do wyjęcia spod prawa tych transferów, które skutkują systematycznymi morderstwami, gwałtami, torturami i wypędzeniem tysięcy ludzi.” Kate Gilmore, zastępca Sekretarz Generalnej Amnesty International.
-Poprzez wynik dzisiejszego głosowania, rządy opowiedziały się za zakończeniem skandalu, jakim jest nieuregulowany handel bronią. Od rozpoczęcia Kampanii trzy lata temu, około milion ludzi zginęło wskutek użycia broni konwencjonalnej. W tym samym czasie podobna liczba obywateli 170 krajów świata wyraziła swoje poparcie dla Traktatu o Handlu Bronią. Dzisiaj rządy odpowiedziały na to wezwanie.” skomentował Jeremy Hobbs, Dyrektor Oxfam International.
-Przeszliśmy długą drogę od inauguracji Kampanii trzy lata temu: wówczas rozpoczęcie negocjacji nad Traktatem było w najlepszym przypadku idealistyczną wizją. Dzisiaj mamy poparcie większości; to zwycięstwo musi zostać przekute w silny, efektywny, oparty na zobowiązaniach państw i prawie międzynarodowym Traktat o Handlu Bronią.” powiedziała Rebecca Peters, Dyrektorka IANSA.
Uwagi do wydawców

Proces

Rezolucja zobowiązuje Sekretarza Generalnego to przeanalizowania wizji wszystkich państw członkowskich ONZ w kwestii możliwości wdrożenia, zakresu oraz parametrów wyjściowych wszechstronnego i prawnie wiążącego instrumentu, ustanawiającego wspólne, międzynarodowe standardy eksportu, importu i transferów broni konwencjonalnej. Raport Sekretarza Generalnego z tych konsultacji na zostać przedstawiony Zgromadzeniu Ogólnemu pod koniec 2007 roku. Następnie, w 2008 roku, przewidziane jest powołanie przez Sekretarza Generalnego grupy ekspertów rządowych , których zadaniem będzie szczegółowe opracowanie problemu i przedstawienie raportu Zgromadzeniu Ogólnemu.

O kampanii

Pomysł ustanowienia powszechnie obowiązujących zasad w zakresie międzynarodowych transferów broni powstał w 1995 roku m. in. z inicjatywy kilku laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, wśród nich Amnesty International i Doktora Oscara Ariasa. Kampania Broń Kontrolowana została zainaugurowana przez AI, Oxfam International i IANSA w 2003 roku i do tej pory cieszy się poparciem co najmniej miliona zwolenników na całym świecie.


W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Nicola East, Amnesty International, Nowy Jork: +1 646 334 4286; e-mail:[email protected]

Clare Rudebeck, Oxfam International, Nowy Jork: +1 646 388 2886; e-mail:[email protected]

Kate Noble, IANSA, Londyn: +44 (0)20 7065 0875 lub +44 (0) 7900242869; e-mail: [email protected]
Tłumaczenie: Kaja Kulesza