Raport Amnesty International na temat kary śmierci

Według raportu -Wyroki śmierci i egzekucje w 2007 roku- w 24 krajach dokonano egzekucji na co najmniej 1252 osobach, a w 51 państwach zapadło 3347 wyroków śmierci. Według szacunków nawet 27500 osób przebywa obecnie w celach śmierci.
Odnotowano znaczny wzrost liczby egzekucji w wielu państwach. W Iranie wykonano 317 egzekucji, w Arabii Saudyjskiej 143, w Pakistanie 135 – porównując, w roku 2006 było ich odpowiednio 177, 39, 82.
88% wszystkich jawnych egzekucji wykonano w 5 państwach: Chinach, Iranie, Arabii Saudyjskiej, Pakistanie i Stanach Zjednoczonych. Najwyższy odsetek egzekucji w porównaniu do liczby mieszkańców jest w Arabii Saudyjskiej, a następnie w Iranie i Libii. Amnesty może potwierdzić 470 egzekucji wykonanych w Chinach – najwięcej w świecie – choć niewątpliwie było ich znacznie więcej.
Chiny, kraj w którym wykonuje się najwięcej egzekucji, nie podaje ich prawdziwej liczby. Statystykami dotyczącymi zabitych dysponują jedynie chińskie władze. Dla reszty świata i uczestników olimpiady dane te pozostają niedostępne.
Według Amnesty International -Utajnianie liczby wyknywanych egzekucji musi się skończyć: trzeba znieść obejmowanie kary śmierci tajemnicą państwową. Władze wielu państw twierdzą, że egzekucje dokonywane są przy poparciu społeczeństwa. Ludzie mają prawo wiedzieć, co władze robią w ich imieniu.-
W 2007 roku w wielu krajach egzekucji dokonywano za przestępstwa pospolite lub w wyniku przeprowadzenia niesprawiedliwych procedur. Wśród nich znajdują się:
Ja-Far Kiani ojciec dwójki dzieci, został w czerwcu ukamienowany za cudzołóstwo.
W październiku siedemdziesięciopięcioletni dyrektor fabryki w Korei Północnej został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny za brak zgłoszenia o pochodzeniu swojej rodziny, za inwestowanie własnych pieniędzy w rozwój fabryki, zatrudnianie swoich dzieci na stanowiskach kierowniczych oraz przeprowadzanie międzynarodowych rozmów telefonicznych.
W listopadzie Egipcjanin Mustafa Ibrahim został ścięty w Arabii Saudyjskiej za praktykowanie czarnoksięstwa.
W Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, 25 września wykonano egzekucję na Michaelu Richardzie po tym jak Sąd Stanowy odmówił przedłużenia godzin otwarcia o 15 minut, co pozwoliłoby pełnomocnikom skazanego złożyć apelację. Dotyczyła ona niezgodności z konstytucją śmiertelnego zastrzyku, który miał zostać i został wykonany na skazanym. Adwokaci Richarda nie mogli złożyć na czas apelacji z powodu zgłoszonych wcześniej sądowi problemów z komputerem. Sąd Najwyższy USA odmówił wstrzymania egzekucji, mimo że wcześniej tego dnia, w Kentucky, zgodził się na ponowne rozpatrzenie spraw, w których zapadł wyrok wykonania śmiertelnego zastrzyku . Stanowi to de facto krok w kierunku wprowadzenia moratorium na wykonywanie wyroków śmierci za pomocą śmiertelnego zastrzyku w całym kraju. Orzeczenie Sądu Najwyższego zostanie wydane w tym roku.
Iran, Arabia Saudyjska i Jemen są państwami, w których wykonuje się karę śmierci na osobach poniżej 18 roku życia, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym.
W 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało przyjęcie rezolucji w sprawie zaprzestania wykonywania kary śmierci. 104 delegatów głosowało za jej przyjęciem, 54 przeciw, a 29 wstrzymało się od głosu
Według Amnesty International -Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło historyczną decyzję wzywając wszystkie państwa na świecie do zaprzestania wykonywania kary śmierci. To, że rezolucja przyjęta w grudniu zyskała poparcie przytłaczającej większości państw stanowi dowód na to, że globalne moratorium na wykonywanie egzekucji jest możliwe.- 
-Odbieranie życia jest najbardziej drastycznym działaniem jakie może podjąć władza państwowa. Wzywamy wszystkie państwa do postępowania zgodnego z zobowiązaniami podjętymi przez Narody Zjednoczone, do wprowadzenia abolicji na wykonywanie kary śmierci raz na zawsze i w stosunku do wszystkich.-
Tłumaczyła Gabrysia Cichowicz