Dwie manifestacje idące ulicą, odgrodzone policjantami, w środku szpaler drzew.

Raport z obserwacji Marszu Równości w dniu 2 września 2023 r. w Lublinie

Amnesty International publikuje raport z obserwacji Marszu Równości, który odbył się 2 września 2023 r. w Lublinie.

Obserwacja Amnesty International dotyczyła zgromadzenia pod nazwą „V Marsz Równości w Lublinie”, które odbyło się w dniu 2 września 2023 r. w Lublinie w godz. 13:00–15:00. Było ono zgłoszone na trasie: Aleje Racławickie, ul. Lipowa, ul. Prezydenta G. Narutowicza, ul. Głęboka, ul. J. Sowińskiego, ul. J Poniatowskiego, ul. Ks. J. Popiełuszki. W zgromadzeniu wzięło udział ok. 500 osób.

Tego samego dnia w Lublinie w pobliżu Marszu Równości zostało zgłoszone w trybie uproszczonym inne zgromadzenie, w godz. 12:00 – 16:00 na chodniku przy Alejach Racławickich w pobliżu Domku Saskiego. Było to miejsce mijane przez Marsz Równości.

Główne wnioski z obserwacji

Na podstawie zaobserwowanych zdarzeń w opinii Amnesty International opisane powyżej zgromadzenia miały charakter pokojowy.

Amnesty International uważa, że międzynarodowe standardy wolności zgromadzeń były przestrzegane niemalże podręcznikowo. Obydwa zgromadzenia znajdowały się wzajemnie w zasięgu wzroku i słuchu. Uczestniczące w nich osoby mogły manifestować swoje poglądy i nie były zagłuszane ani w żaden sposób ograniczane. Amnesty International uważa, że ilość sił porządkowych była wystarczająco duża, aby dawać poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie (biorąc pod uwagę doświadczenia z przeszłości, kiedy Marsz Równości był atakowany) liczna obecność policji była usprawiedliwiona i nie powodowała poczucia zagrożenia.