Raporty z obserwacji zgromadzeń z lutego i marca 2018

W Warszawie 10 lutego i 10 marca obserwatorzy i obserwatorki Amnesty International monitorowali zgromadzenia związane ze zgromadzeniem cyklicznym (tzw. miesięcznicą) i kontrdemonstracje wobec zgromadzenia cyklicznego, które odbywały się w okolicach Krakowskiego Przedmieścia.
24 lutego w Hajnówce Amnesty International monitorowała zgromadzenia związane z Marszem Pamięci Żołnierzy Wyklętych i kontrdemonstracje wobec tego zgromadzenia.