Reforma sądownictwa w Polsce – Polska nie uwzględniła żadnej z rekomendacji Komisji Europejskiej

W związku z dyskusją o Polsce na spotkaniu Rady do spraw Ogólnych UE (17.04 br.), dyrektorka Amnesty International w Polsce Draginja Nadaždin powiedziała:

Praworządność w Polsce jest nadal zagrożona, zaś przyjęte ostatnio przez polski rząd kosmetyczne nowelizacje ustaw o sądach nie niwelują tego zagrożenia. Konieczne są głębokie zmiany, które przywrócą Polakom prawo do sprawiedliwych procesów.

W grudniu 2017 roku Komisja Europejska zwróciła się do polskiego rządu o uwzględnienie rekomendacji mających na celu ochronę niezależności sądownictwa w Polsce. Rekomendacje były odpowiedzią na zagrożenie zwiększenia politycznej kontroli nad Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi i całością systemu sądownictwa w Polsce.
W kwietniu 2018 roku Polska odpowiedziała na rekomendacje Komisji Europejskiej przesyłając propozycje zmian w ustawach o sądach. W ocenie Amnesty International zmiany te nie uwzględniają żadnej z rekomendacji Komisji z dn. 20.12.2017.
Amnesty International porównało ostatnie zmiany w ustawach o sądach z rekomendacjami Komisji Europejskiej dotyczącymi praworządności w Polsce.