REKRUTACJA: Zapraszamy szkoły do II edycji projektu edukacyjnego "STOP dyskryminacji!"

Dzięki uczestnictwu w projekcie, szkoła zostanie wsparta w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie opracowywania przez uczniów projektów uczniowskich, promocji wolontariatu i współpracy w społeczności szkolnej i lokalnej. Przygotowany dla szkoły program umożliwi grupie uczniów i uczennic przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemu dyskryminacji w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu. Nauczyciel opiekun grupy otrzyma niezbędne wsparcie merytoryczne i techniczne. Projekt będzie realizowany na obszarze całej Polski.
W I fazie projektu 40 szkół z całej Polski, zrealizowało antydyskryminacyjne działania lokalne. W całej Polsce setki uczniów i uczennic podjęły działanie aby zwrócić uwagę na problem dyskryminacji ze względu na status społeczny, pochodzenie, wygląd, poglądy czy płeć. Wiele inicjatyw realizowanych przez młodzież w projekcie dotyczyła także propagowania postawy szacunku, empatii oraz tolerancji.
Formy działania jakie wykorzystywały grupy to: prowadzenie sond ulicznych i szkolnych, lekcje otwarte w lokalnych szkołach, prowadzenie warsztatów dla rówieśników i rówieśniczek, konkursy, przedstawienia teatralne, happeningi miejskie, spotkania z lokalnymi ekspertami i ekspertkami antydyskryminacyjnymi oraz wiele innych akcji, których podsumowanie można zobaczyć na blogu Amnesty International.
DO KOGO JEST KIEROWANY PROJEKT:        

  • młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych chcąca działać lokalnie na rzecz zmian i przeciwdziałania dyskryminacji w lokalnym środowisku
  • nauczyciele i nauczycielki pracujący z uczniami i uczennicami i wspierający grupy w zwalczaniu problemu dyskryminacji
  • aktywiści i aktywistki, organizacji pozarządowych działający w lokalnym i internetowym  środowisku, chcący wspierać szkoły w organizowanych akcjach i przeciwdziałaniu dyskryminacji.
  • media, lokalni dziennikarze i dziennikarki, blogerzey i blogerki chcący mobilizować swoje lokalne społeczności do przeciwstawienia się dyskryminacji.

CO OFERUJE AMNESTY INTERNATIONAL W RAMACH WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKCIE:

  • Materiały edukacyjne: publikacje dotyczące podejmowania działań na rzecz zmian w środowisku lokalnym oraz opisujące przykłady działań na rzecz zmian w środowisku szkolnym i lokalnym
  • Materiały akcyjne i informacyjne o projekcie: banery, ulotki, plakaty będące wizualizacją projektu, grupy otrzymają materiały promocyjne, edukacyjne i akcyjne, umożliwiające efektywną realizację projektów uczniowskich.
  • Bieżący kontakt z grupami w całej Polsce oraz stały dostęp do materiałów i informowanie o podejmowanych działaniach.
  • Szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek: w ramach projektu zaplanowano szkolenie dla 20 osób pracujących z młodzieżą.
  • Wsparcie aktywistów i aktywistek, blogerów i vlogerów w rozprzestrzenianiu informacji o projekcie.

Stały kontakt z koordynatorką  projektu oraz ekspertem poprzez rozmowy telefoniczne/skypowe wsparcie w realizacji projektów uczniowskich.
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

OKRES

NAZWA DZIAŁANIA

REKRUTACJA SZKÓŁ

CZERWIEC – WRZESIEŃ 2015

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

WRZESIEŃ 2015

TWORZENIE I REALIZACJA PROJEKTÓW UCZNIOWSKICH  W SZKOŁACH

WRZESIEŃ 2015 – STYCZEŃ 2016

FAZA ROZPOWSZECHNIANIA PROJEKTÓW

STYCZEŃ – LUTY 2016

KONFERENCJA PRZEGLĄDOWA

MARZEC 2016

Udział w projekcie jest bezpłatny. Grupy mogą liczyć dowolną liczbę osób. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.
Termin przyjmowania zgłoszeń do projektu to: 14.09.2015 r.
W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu Aleksandrą Górecką: [email protected], Tel. 609 288 277.

Tematy