Relacja z "Wiosny Antyrasistowskiej" w Lublinie

Każdej wiosny w okolicach marca, mieszkańcy i mieszkanki Lublina zapraszani są, by aktywnie włączać się do organizowanych działań edukacyjnych, kulturalnych i społecznych skupionych wokół przeciwdziałania dyskryminacji.
Planując tegoroczne wydarzenia zwróciliśmy szczególną uwagę na rosnące problemy migracyjne w Unii Europejskiej oraz na przeciwdziałanie mowie nienawiści w Internecie i przestrzeni miasta.
Stąd w tegorocznym programie znalazły się następujące działania:

  • pokaz filmu pt. “Zamknięte Morze”, w reżyserii Andrea Segre i Stefano Liberti – dokument opowiadający o uciekinierach z Libii, którzy zostali zwróceni na granicy Włoskiej, próbując przedostać się do Europy przez Morze Śródziemne
  • pokaz filmu pt. “Miasto Symboli”, dokument w reżyserii Alicji Kawki i Anny Kulikowskiej, próbujący znaleźć odpowiedź na pytanie czym jest mowa nienawiści w przestrzeni miasta i jak jej przeciwdziałać.
  • happening, którego celem było informowanie mieszkańców i mieszkanek Lublina o kampanii S.O.S Europo oraz wysyłanie kartek pocztowych do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wzywających do  uwzględniania orientacji psychoseksualnej jako przesłanki przy staraniu się o status uchodźcy.
  • akcja na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści – stworzone zostały instrukcję do powielania i udostępniania w sieci, dotyczące tego jak i gdzie zgłaszać przypadki mowy nienawiści w Internecie oraz informacja z jakich narzędzi można korzystać, by przeciwdziałać mowie nienawiści w przestrzeni miejskiej.

Wszystkie wydarzenia poprzedziła kampania, podczas której plakaty promujące Wiosnę pojawiły się na tydzień w autobusach MPK oraz w przestrzeni miejskiej Lublina. Kontynuacją działań Wiosny Antyrasistowskiej będzie planowana na kwiecień wystawa S.O.S Europo.
Więcej o wydarzeniach w ramach Wiosny Antyrasistowskiej możecie przeczytać na stronie Amnesty Lublin i na stronie Lubelskiej Wiosny. Jednocześnie serdecznie dziękujemy Queerowemu Ambolatorium, grupie Wschodni Sambastion, Stowarzyszeniu Homo Faber oraz Laboratorium Kultury i Edukacji “Frutti di Mare” za pomoc w przygotowaniu, współorganizacji i realizacji wszystkich działań.

Tematy