Republika Korei: zmienić wyroki śmierci na dożywocie

Grupa ta rozpoczęła kampanię przeciwko karze śmierci w październiku i planuje przekazać jej rezultaty prezydentowi na początku grudnia.

Amnesty International z zadowoleniem przyjęła zainicjowanie tej kampanii. Ponadto usilnie namawia obecnie urzędującego prezydenta jak również wszystkich kandydatów startujących w wyborach prezydenckich, które odbędą się 19 grudnia do podjęcia kroków mających na celu zniesienie kary śmierci, w tym również uprawomocnienia nieoficjalnego moratorium na wykonywanie kary śmierci wprowadzonego w lutym 1998 roku oraz przyspieszenia prac nad projektem ustawy o zniesieniu kary śmierci.

Projekt ustawy został poparty przez 155 członków 273 – osobowego Zgromadzenia Narodowego i został przedłożony do zaopiniowania Stałej Komisji ds. Prawa i Sądownictwa w Zgromadzeniu Narodowym. Wszystko wskazuje na to, że praca Komisji się znacznie opóźnia.

Amnesty International ma nadzieję, że nowy prezydent, który przejmie urząd w lutym poprze prawne zniesienie kary śmierci.

W Korei Południowej nie wykonuje się wyroków śmierci od kiedy prezydent Kim Dae-jung objął swój urząd w lutym 1998 roku. Podobno w Korei Płd. w celach śmierci znajduje się obecnie 56 więźniów. Ostatnie egzekucje miały miejsce 30 grudnia 1997 roku. Egzekucję wykonano na 18 mężczyznach i 5 kobietach bez uprzedniego powiadomienia, w więzieniach w całym kraju. Wciąż pozostaje niejasne dlaczego władze wybrały dzień 30 grudnia na dokonanie masowych egzekucji po dwuletnim okresie niewykonywania wyroków kary śmierci.

Amnesty International jest zaniepokojona możliwością wykonania podobnych masowych egzekucji w tym roku w grudniu, po wyborach, a przed stworzeniem nowego rządu w lutym. Amnesty International wzywa koreańskie władze do respektowania istniejącego moratorium o zakazie wykonywania kary śmierci oraz najbardziej fundamentalnego z praw człowieka: prawa do życia.

Tematy