ROSJA: Amnesty International żąda natychmiastowego uniewinnienia i uwolnienia dziennikarza i działacza ekologicznego Grigorija Pasko.

-Skazanie i uwięzienie Grigorija Pasko wyłącznie za to, że korzystał on ze swojego podstawowego prawa do wolności wypowiedzi jest kolejnym przykładem zaprzeczania zasadzie sprawiedliwości podczas decydowania o losie ofiar naruszeń praw człowieka na terenie Federacji Rosyjskiej- oznajmiła Amnesty International.

Grigorij Pasko, reporter gazety rosyjskiej Floty Pacyfiku, został aresztowany po raz pierwszy w 1997 r. za przekazywanie rzekomo poufnych informacji japońskim mediom. Międzynarodowe i japońskie organizacje obrony praw człowieka zaprotestowały przeciwko aresztowaniu i w 1999 r. dziennikarz został oczyszczony z zarzutów szpiegostwa. Sąd na rosyjskim Dalekim Wschodzie skazał Pasko na podstawie lżejszych zarzutów po czym natychmiast zwolnił go w ramach amnestii. Na skutek wniesionego odwołania Sąd Wojskowy we Władywostoku skazał w grudniu 2001 r. Grigorija Pasko na 4 lata więzienia pod zarzutem zdrady i szpiegostwa.

Amnesty International od początku uznaje Grigorija Pasko za więźnia sumienia ponieważ uważa, że został uwięziony wyłącznie za pokojowe wyrażanie swoich przekonań. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 10 grudnia jest punktem centralnym dla członków Amnesty International na całym świecie w dążeniach do na rzecz natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Grigorija Pasko. -Międzynarodowa presja miała kluczowe znaczenie podczas pierwszego procesu Pasko. Ponowione wysiłki organizacji praw człowieka mogą doprowadzić do zwolnienia dziennikarza. Jestem przekonany, że Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzy tą sprawę a jego decyzja potępi rosyjski wymiar sprawiedliwości-, powiedział rosyjski działacz Aleksiej Simonow.

Informacje udostępnione przez Grigorija Pasko nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Rosji i nie powinien on być uwięziony. Jako strona Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i innych umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka Federacja Rosyjska powinna wypełnić zobowiązania zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przez niezwłoczne uwolnienie Grigorija Pasko rząd Rosji wykaże się zaangażowaniem w sprawę promocji i ochrony fundamentalnych praw człowieka dla wszystkich,- stwierdziła Amnesty International.

Tło wydarzeń

Szczegóły sprawy: w 1993 r. Grigorij Pasko sfilmował wyrzucanie z tankowca rosyjskiej marynarki wojennej odpadów radioaktywnych i amunicji do Morza Japońskiego. W filmie i serii artykułów ukazał zagrożenie, jakie stanowią dla środowiska naturalnego niszczejące okręty rosyjskiej Floty Pacyfiku, w tym okręty podwodne o napędzie atomowym. Pasko informował ponadto o korupcji wśród członków Floty oraz przekazał te informacje do dziennikarzy japońskim. Amnesty International uważa, że oskarżenia wobec dziennikarza były motywowane politycznym odwetem za odkrycie korupcji w rosyjskiej Flocie Pacyfiku i praktyk wyrzucania odpadów radioaktywnych do morza. Organizacja postrzega tą sprawę jako oczywiste pogwałcenie międzynarodowych przepisów strzegących wolności wypowiedzi, które to swobody rosyjski rząd zobowiązał się chronić.

Obrońcy Grigorija Pasko złożyli apelację do Prezydium Sądu Najwyższego Rosji w sprawie unieważnienia wyroku i natychmiastowego zwolnienia Pasko.

Tematy