Rosja: Uwolniony Grigorij Pasko potwierdza swoją niewinność

-Uwolnienie Grigorija Pasko jest zwycięstwem milionów osób, które niestrudzenie prowadziły kampanię w jego imieniu,- powiedziała Amnesty International.

Amnesty International nalega jednakże, aby wyrok Grigorija Pasko został anulowany. Organizacja uważa, że został aresztowany i skazany jedynie za realizowanie swojego podstawowego prawa do wolności wypowiedzi.

-Jako strona międzynarodowych traktatów gwarantujących przestrzeganie praw człowieka, Federacja Rosyjska musi oczyścić Grigorija Pasko z zarzutów. Nieuczynienie tego będzie kolejnym przykładem braku sprawiedliwości, na który narażone są inne ofiary pogwałcenia praw człowieka w Federacji Rosyjskiej,- powiedziała Amnesty International.

Grigorij Pasko, reporter Gazety Rosyjskiej Floty Pacyfikuj, został po raz pierwszy aresztowany w 1997 roku i oskarżony o przekazywanie informacji japońskim mediom, jednakże dwa lata później oczyszczono go ze wszystkich zarzutów o szpiegostwo. Po apelacji grudniu w 2001 sąd wojskowy we Władywostoku skazał Grigorija Pasko na cztery lata za zdradę i szpiegostwo. Teraz wniósł on apelację do Sądu Najwyższego.

Amnesty International od początku uznawała Grigorija Pasko za więźnia sumienia, jako że został on aresztowany jedynie za wyrażanie swoich pokojowych sądów. Ponad milion członków Amnesty International w 140 krajach na całym świecie wspólnie z wieloma innymi organizacjami broniącymi praw człowieka prowadziło kampanię o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie Grigorija Pasko.

Tło sprawy

W 1993 roku Grigorij Pasko sfilmował tankowiec marynarki rosyjskiej zrzucający odpady radioaktywne i amunicję do Morza Japońskiego. W filmie i serii artykułów naświetlił zagrożenie, jakie dla środowiska naturalnego stanowią statki niszczejącej Rosyjskiej Floty Pacyfiku i nuklearne łodzie podwodne. Donosił także o korupcji wewnątrz marynarki i przekazał wszystkie informacje japońskim dziennikarzom.

Amnesty International wierzy, że proces Grigorija Pasko był wynikiem represji politycznych związanych z ujawnieniem korupcji wewnątrz Rosyjskiej Floty Pacyfiku i praktyki zrzucania odpadów radioaktywnych do morza. Organizacja uważa, że ten przypadek jest oczywistym łamaniem krajowych i międzynarodowych norm chroniących swobodę ekspresji, którą rząd rosyjski jest zobowiązany chronić.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu przyjął sprawę Grigorija Pasko i prawdopodobnie do końca 2003 roku podejmie decyzję.

Tematy