Rząd planuje zmiany dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z doniesieniami medialnymi Amnesty International zwróciło się do Minister Elżbiety Rafalskiej o podanie informacji, na jakim etapie są prace nad reformą systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jaki jest planowany zakres zmian i kiedy będą prowadzone konsultacje społeczne planowanych zmian legislacyjnych.
W odpowiedzi na pismo Ministerstwo potwierdziło, że prace są prowadzone, jednak nie podało szczegółowych informacji o planowanych zmianach, wskazując jedynie, że mają one doprowadzić do uproszczenia procedury Niebieskiej Karty i usprawnienia pracy zespołów interdyscyplinarnych. Jednocześnie doniesienia medialne są niepokojące, bo sugerują, że zmiany w procedurze Niebieskiej Karty będą prowadzić do tego, że tylko “poważne” przypadki przemocy będą podstawą do wszczęcia procedury.
Niedawno Amnesty International przeanalizowała wykonywanie przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i sformułowała szereg rekomendacji. Postulaty w zakresie przemocy w rodzinie to m.in. wprowadzenie do polskiego prawa definicji przemocy ekonomicznej i stworzenie efektywnej procedury izolacji sprawcy przemocy od osoby atakowanej. Więcej o rekomendacjach: “Polska: Bierność władz wobec przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, 13 lutego 2018 >>>