Słowacja planuje odseparowanie dzieci romskich od rodzin.

Premier Słowacji Robert Fico, zaproponował wczoraj stworzenie systemu szkolnictwa dla Romów, który zakłada, że dzieci romskie zostaną zabrane z osiedli romskich i umieszczone w szkołach z internatem.
-Pomysł odseparowania dzieci romskich od ich własnych rodzin i umieszczenie ich w szkołach z internatem w momencie, kiedy mogą one uczęszczać do normalnych szkół w pobliżu własnych domów, jest wbrew interesom romskich dzieci. Wyrywanie ich z naturalnego środowiska poprzez separację od rodzin, może zaburzyć ich poczucie tożsamości,- powidziała Halya Gowan, Dyrektorka ds. Europy i Centralnej Azji w Amnesty International
Romowie zamieszkuja w zamkniętych społecznościach co stwarza duże trudności w dostarczeniu usług edukacyjnych romskim dzieciom. Na zjawisko to dodatkowo nakładają się ubóstwo, bariery językowe i kulturowe romskiej społeczności, co wymaga interwencji rządu Słowacji w celu przezwyciężeniu tych przeszkód.
-Dzieci narodowości romskiej, odcięte od świata zewnętrznego, będą miały znacznie trudności w odnalezieniu się w słowackim społeczeństwie. Najnowsza propozycja rządu Słowacji tylko utrwali bariery dzielące Romów i społeczeństwo Słowacji,- podkreśla Halya Goran i dodaje: -Propozycja rządu Słowacji idzie pod prąd tendencjom w Unii Europejskiej. Jeżeli pomysł zostanie wcielony w życie, będzie to oznaczało naruszenie słowackich i międzynarodowych standardów w przestrzeganiu praw człowieka-.
Amnesty International już wcześniej zawracała uwagę na dyskryminację i segregację, jakiej doświadczają romskie dzieci w Słowackich szkołach. Dla przykładu: umieszczano je w szkołach i klasach dla dzieci opóźnionych umysłowo. Obecnie, bardziej niż utrwalenie panującej segregacji w słowackich szkołach, konieczne jest zapewnienie przez rząd Słowacji miejsca w normalnych szkołach wszystkim dzieciom bez względu na bariery językowe, czy też kulturowe.
Amnesty International wzywa rząd Słowacji do wyeliminowania segregacji ze słowackiego systemu edukacji poprzez całościową reformę szkolnictwa prowadzącą do włączenia do niego wszystkich dzieci. Rząd musi się skoncentrować na dostarczeniu pomocy rodzinom i uczniom, którzy tego potrzebują, w celu zapewnienia możliwości rozwoju ich potencjału intelektualnego i społecznego w normalnych, ogólnie dostępnych szkołach.
/KONIEC
Dodatkowe informacje:
Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa
Amnesty International Polska
ul. Piękna 66a/2
00-672 Warszawa
Tel.+48 22 827 60 00
tel. kom. +48 691 357 935
e-mail: [email protected]
www.amnesty.org.pl