Sekretarz Generalny Amnesty International spotkał się z polskimi władzami

W trakcie spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości, Sekretarz Generalny Amnesty International wyraził uznanie dla postawy Polski, która aktywnie działa na rzecz poszanowania praw człowieka na Białorusi.
Na spotkaniu ponadto poruszone były takie kwestie jak rola polskiej prezydencji w negocjacjach akcesyjnych Chorwacji do Unii Europejskiej oraz kwestie związane z śledztwem w sprawie domniemanego udziału Polski w amerykańskim programie nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA.
Według Amnesty International Polska prezydencja powinna stawiać wysokie wymagania Chorwacji w trakcie negocjacji akcesyjnych, aby ta w pełni wywiązała się ze zobowiązań w zakresie rozdziału 23 w negocjacjach z Unią Europejską w odniesieniu do sądzenia zbrodni wojennych oraz wypracowała odpowiednie mechanizmy krajowe pozwalające na wyciągnięcie konsekwencji karnych za zbrodnie popełnione w trakcie wojny w Chorwacji w okresie 1991-1995.
Sekretarz Generalny Amnesty International mówił na spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości, iż Polska prezydencja powinna przypominać pozostałym krajom Unii Europejskiej, że przeprowadzenie niezbędnych reform, w szczególności w obszarze sądownictwa oraz praw podstawowych leży w interesie wszystkich. Przypadek Chorwacji będzie wzorem dla UE w negocjacjach z pozostałymi państwami Bałkanów Zachodnich.
Amnesty International podkreśliła również rolę polskiej prezydencji w aktywnym wspieraniu działań środowiska międzynarodowego w celu wyjaśnienia udziału państw Unii Europejskiej w programie CIA nielegalnych transferów i tajnych więzień. Amnesty International wezwała również po raz kolejny do kontynuowania śledztwa w sposób efektywny i niezależny oraz możliwie jak najszybszego ujawnienia jego wyników, co będzie jednocześnie przykładem dla innych państw Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, Litwa, Rumunia, Wielka Brytania.
Śledztwo w sprawie udziału Polski w amerykańskim programie nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA było również tematem spotkania w biurze Prokuratora Generalnego.
Sekretarz Generalny spotkał się również z wolontariuszami i wolontariuszkami oraz pracownikami i pracowniczkami z Amnesty International Polska.
Salil Shetty, który jest obywatelem Indii, przez 6 lat był Dyrektorem Milenijnej Kampanii ONZ przeciw ubóstwu, która wzywała do większej odpowiedzialności i rozliczania rządów za ich działania na rzecz zwalczania głodu, chorób i analfabetyzmu. Udało mu się uzyskać silne poparcie zarówno społeczeństwa obywatelskiego, mediów, sektora prywatnego jak również rządów lokalnych dla Milenijnych Celów Rozwoju. Wcześniej był szefem walczącej z ubóstwem organizacji pozarządowej ActionAid.