Seminarium dla dziennikarzy i organizacji pozarządowych "Kontrola broni"

Jeszcze do niedawna kontrolę handlu bronią uznawano powszechnie za wyłączny obszar zainteresowania rządów. Choć organizacje pozarządowe angażowały się w coraz to nowe sprawy, wydawać się mogło, że kwestie związane z bezpieczeństwem państwa na zawsze pozostaną poza wpływem społeczeństwa obywatelskiego.

Jednak w ciągu ostatnich kilkunastu lat organizacje pozarządowe nie tylko zaczęły brać udział w debacie na temat efektywnej kontroli handlu bronią, ale nawet nadawać jej ton. Podczas odbywającej się w Nairobi w 2005r. światowej konferencji poświęconej problemowi skutecznej kontroli handlu bronią udział wzięło prawie 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych z 75 krajów.

Grupa polskich organizacji pozarządowych postanowiła wykorzystać tą sprawdzoną na świecie formułę współpracy i stworzyć polską Grupę Roboczą Kontrola Broni. W skład Grupy wchodzą obecnie: Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Pomocy Rozwojowej oraz mający status obserwatora Polski Czerwony Krzyż. Choć każda z tych organizacji ma swoje własne cele i metody działania to łączy ich przekonanie, że skuteczna kontrola handlu bronią jest problemem na tyle ważnym, że wymaga współdziałania.

Celem działalności Grupy Roboczej nie jest wprowadzenie zakazu handlu bronią lecz jedynie zapewnienie większej skuteczności mechanizmów kontroli oraz przestrzegania powszechnie uznawanych standardów w transferze broni. Przekonani jesteśmy, że zysk wynikający z handlu bronią nie powinien być jedynym czynnikiem decydującym o tym czy dana transakcja powinna dojść do skutku. Zgodnie z polskim prawem i unijnymi standardami ważniejsze niż zysk są pokój i stabilizacja na świecie, prawa człowieka, rozwój tradycyjnie już biednych obszarów oraz walka z przestępczoscią i terroryzmem. Niestety w Polsce, tak bardzo dotkniętej problemem bezrobocia, często ocenia się handel bronią tylko w oparciu o analizę ekonomiczną. Cierpienia i krzywdy powodowane przez polską broń wydają się często być tak odległe i nieistotne w obliczu problemów codziennego życia. Celem Grupy Roboczej jest również przypominanie o tej ponurej stronie handlu bronią.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 25 października telefonicznie (22/ 827 60 00) lub na adres: [email protected].

PROGRAM SEMINARIUM -KONTROLA BRONI- 27. X. 2005 (CZWARTEK)

11.00-11.10 Powitanie
Mirella Panek, Amnesty International

11.10-11.25 Kontrola handlu bronią – temat wart dyskusji-
Wprowadzenie do tematu handlu bronią z perspektywy -pozahandlowej-. Statystyki, problemy i zagrożenia.
Jacek Białas, Amnesty International

11.25-11.35 Grupa Robocza ds. Kontroli Handlu Bronią
Cele i działania Grupy Roboczej.
Piotr Jaworski, Instytut Pomocy Rozwojowej

11.35-11.50 Czy polski system kontroli eksportu broni trzeba poprawić-
Informacje o problemach związanych z handlem bronią w Polsce.
Piotr Jaworski, Instytut Pomocy Rozwojowej

11.50- 12.20 Międzynarodowe inicjatywy organizacji pozarządowych w zakresie kontroli handlu bronią.
Roy Ibister, Saferworld

12.20-12.35 Historia zaangażowania organizacji pozarządowych w przygotowanie traktatu antyminowego
Bartłomiej Kokoszka, Polski Czerwony Krzyż

12.35- 12.50 Film -Dzieci-żołnierze-

12.50- 13.30 Dyskusja

13.30 Zakończenie

Tematy