Spotkanie na szczycie UE-USA: Zaniepokojenie warunkami tajnego przetrzymywania i procedurami przesłuchiwania stosowanymi przez USA

Szanowny Panie Straw!

 

Przed zbliżającym się spotkaniem na szczycie UE-USA, Amnesty International chciałaby zwrócić Pana uwagę na swój raport, który potwierdza ostatnie relacje mediów na temat warunków tajnego przetrzymywania prawdopodobnie dokonywanego przez Centralną Agencję Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych. Raport zatytułowany „Tajne przetrzymywanie w czarnych dziurach CIA” opisuje, jak trzech obywateli Jemenu było przetrzymywanych w nieznanych miejscach, gdzie byli poddawani torturom przy użyciu dźwięków i przesłuchiwani przez funkcjonariuszy mówiących po angielsku. Ludzie ci „zniknęli” ze wszystkich rejestrów i byli przetrzymywani w całkowitej izolacji bez zbadania zasadności swego zatrzymania, powiadomienia ich rodzin i bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Ich zeznania sugerują, że tajne centra przesłuchań nie są przeznaczone jedynie dla zatrzymanych, co do których przywiązuje się szczególną wagę i mogą stanowić bardziej rozległą i lepiej zorganizowaną sieć niż wcześniej podejrzewano.

 

Badania przeprowadzone przez Amnesty International sugerują, że kilkadziesiąt osób przetrzymywanych jest w ten sposób w innych tajnych obiektach w różnych krajach, między innymi prawdopodobnie w Polsce i Rumunii. Sugestia, że takie areszty mogą istnieć w kraju członkowskim UE lub kraju kandydującym do UE wywołuje skłania do zadawania bardzo poważnych pytań, powinno być przeprowadzone na ten temat dochodzenie.

 

Amnesty International jest bardzo zaniepokojona mnożącymi się dowodami na to, że Stany Zjednoczone, kluczowy partner UE, mogą prowadzić tajne miejsca przetrzymywania przy całkowitym braku poszanowania dla międzynarodowych standardów praw człowieka i krajowej jurysdykcji. W tym kontekście, szczególnie niepokojące są aktualne starania administracji Busha, mające na celu osiągnięcie prawnego zwolnienia dla CIA, tak aby mogło ono stosować metody przesłuchań zakazane przez Konwencję przeciw Torturom.

 

Odnośnie do Wskazówek UE na temat tortur, wzywamy Pana do wykorzystania okazji zbliżającego się spotkania na szczycie UE-USA, aby upewnić się, że rząd USA dotrzyma swoich zobowiązań zgodnie z prawem międzynarodowym i natychmiasto wyjaśni wszystkie zarzuty dotyczące obiektów tajnego przetrzymywania.

 

W szczególności rząd USA powinien zostać poproszony o:

 

  • Ujawnienie eksterytorialnych miejsc przetrzymywania i całkowite zaprzestanie tajnych zatrzymań i przetrzymywania uniemożliwiającego kontakt ze światem zewnętrznym;
  • Natychmiastowe zaprzestanie stosowania wszelkich tortur i znęcania się wobec przetrzymywanych.
  • Postawienie zarzutów przetrzymywanym osobom lub natychmiastowe wypuszczenie ich na wolność.

Z niecierpliwością oczekujemy wiadomości o wyniku pańskich rozmów na temat wyżej wymienionych kwestii.

 

 

Z poważaniem,

 

Dick Oosting

Dyrektor Biura Amnesty International przy UE

Tematy