Sprawiedliwość, a nie zemsta. W rocznicę zamachów 11 września

Dzisiaj ci, którzy przeżyli oraz ci, którzy stracili najbliższych upamiętniają ofiary tych skandalicznych zamachów w ponad 60 krajach. W ramach wspomnień o tym dniu Amnesty International składa najgłębsze kondolencje rodzinom ofiar rozsianym po całym świecie. Odpowiedzialni za przygotowanie tych ataków muszą zostać postawieni przed obliczem wymiaru sprawiedliwości.

Cierpienie ofiar, ból tych którzy przeżyli i tych, którzy utracili najbliższych wymaga współczucia i sprawiedliwości, ale nie zemsty. Myślimy o nich i myślimy o cenie jaką płacą ofiary łamania praw człowieka na całym świecie – o tych, którzy są zabijani, przetrzymywani lub torturowani; o tych, którzy -znikają-, o tych którzy są więzieni za to co mówią albo kim są.

Dzisiaj musimy pamiętać o całej naszej ludzkiej wspólnocie. Okazując nasze współczucie ofiarom, musimy z determinacją poszukiwać sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Z bólu i cierpienia ofiar może znów narodzić się nadzieja na ustanowienie bezpiecznego i pokojowego świata, a to można osiągnąć jedynie poprzez zapewnienie poszanowania praw człowieka i rządów prawa.

Kiedy prawa człowieka są przestrzegane nienawiść, która prowadzi do przemocy nie rozkwitnie tak łatwo.

Tematy