Sri Lanka: Należy rozpocząć niezależne dochodzenie w sprawie ataku na Narodową Komisję Praw Człowieka

           „Wydaje się to próbą zastraszenia Komisji (NHRC), która w Sri Lance stanowi najważniejszą instytucję broniącą praw człowieka.” – powiedziała Natalie Hill, vice-dyrektorka Programu Azji i Pacyfiku Amnesty. „Nie można pozwolić na takie zastraszanie. Władze muszą podjąć wszelkie niezbędne kroki, by zapewnić Komisji możliwość niezależnej pracy w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.”

          Gdy policja rozpoczęła prace rozpoznawcze, organizacje praw człowieka podkreśliły, że  przeprowadzenie niezależnego dochodzenia jest koniecznością. Ponieważ NHRC została upoważniona do badania przypadków naruszeń praw człowieka z pomocą organów państwowych, w tym policji, należy powołać neutralne i kompetentne ciało, które  rozpozna sprawę zastraszania Komisji.

         „Biorąc pod uwagę drażliwy charakter prac dochodzeniowych, którym mają rzekomo towarzyszyć nadużycia ze strony policji, konieczne jest podjęcie niezależnego dochodzenia, którego wyniki powinny zostać upublicznione.” – powiedział Tejshere Thapa, badacz Human Rights Watch w południowej Azji.

         Komisja NHRC na Sri Lance została założona w 1997 roku. Jej celem było prowadzenie niezależnych dochodzeń w sprawach dotyczących naruszeń praw człowieka. Wśród udokumentowanych zarzutów znalazły się ostatnio tortury i pozasądowe zabójstwa ze strony policji. NHRC publicznie przyjęła politykę „zerowej tolerancji” wobec tortur dokonywanych przez policję i powołała specjalnego sędziego, którego celem będzie prowadzenie przesłuchań sprawców bezprawnych zabójstw. Komisja zajęła ponadto surowe stanowisko wobec działań LTTE, rekrutującej żołnierzy spośród dzieci.

Tematy