Flaga Unii Europejskiej

Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie Polski to pozytywny znak dla praw człowieka w UE

“Amnesty International w przeszłości wielokrotnie wzywała Komisję Europejską do podjęcia zdecydowanych działań w celu rozwiązania poważnych problemów związanych z prawami człowieka, zwłaszcza w przypadku Węgier” – mówi Iverna McGowan, Dyrektorka Biura Amnesty International ds. Instytucji Europejskich w Brukseli.
“Gotowość Komisji do skorzystania z procedury ochrony państwa prawnego jest pozytywnym krokiem w kierunku bardziej zdecydowanego podejścia Unii Europejskiej do rozliczania państw członkowskich z naruszeń praw człowieka”.
Procedura ochrony państwa prawnego, przyjęta w 2014 roku, pozwala Komisji na rozpoczęcie dialogu z danym państwem członkowskim, aby zapobiec nasileniu się systemowego zagrożenia dla państwa prawnego. Jeżeli zastosowanie nowych ram UE dotyczących państwa prawnego nie przyniesie rozwiązania, w ostateczności będzie można skorzystać z przepisów art. 7 traktatu lizbońskiego, który dopuszcza środek ostateczny, a więc zawieszenie wykonywania prawa do głosowania w przypadku “poważnego i stałego naruszenia” wartości UE przez państwo członkowskie.